רשות ניירות ערך מפרסמת טיוטת חקיקה להקמת גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון המבקרים תאגידים ציבוריים

מהלך שנועד להגביר את אמון המשקיעים.

 

 
שמואל האוזר יור רשות ניירות ערך שמואל האוזר יור רשות ניירות ערך
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/08/2015

יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "רואי החשבון המבקרים הינם שומרי סף חשובים ביותר והפיקוח על עבודתם הינו הכרחי. גוף הפיקוח ישפר באופן ניכר את איכות הדיווח ויגביר בקרב המשקיעים המקומיים והזרים את האמון בעבודת הביקורת."

רשות ניירות ערך מפרסמת להערות ציבור טיוטת חקיקה בנושא הקמתו של גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון המבקרים תאגידים ציבוריים. הדוחות הכספיים במהותם מהווים מקור מידע עיקרי לגבי מצבה העסקי של החברה ותוצאות פעילותה, וככאלה הם מהווים כלי עיקרי לקבלת החלטות השקעה. בראש ובראשונה בשל כך יוחד מקצוע שתפקידו לבקר את המידע הניתן בדוחות אלו – מקצוע ראיית החשבון. על אף זאת נתקלת הרשות במקרים לא מעטים בהם מתגלים כשלים חמורים בעבודתם של שומרי סף מרכזיים אלה.
 
במהלך העשור האחרון התעצמה החשיבות המיוחסת לרואי החשבון המבקרים כשומרי סף מרכזיים בשוק ההון ובתחילת העשור הקודם אף הוקם בארה"ב גוף פיקוח בלתי תלוי על רואי החשבון המבקרים תאגידים ציבוריים (ה-PCAOB). ה-PCAOB החליף את לשכת רואי חשבון בארה"ב אשר פעלה כגוף המפקח על עצמו (SRO) בדרך של סקר עמיתים (Peer Review). 

מאז הוקם ה-PCAOB בארה"ב בשנת 2002, הוקמו גופים דומים בשווקים המובילים בעולם וכיום קיימים גופים מפקחים מסוג זה גם במדינות רבות מפותחות פחות. שוק ההון בישראל נותר מאחור בעניין משמעותי זה.

רשות ניירות ערך מציעה להקים גוף בלתי תלוי, שתכליתו לפקח באופן שוטף על רואי החשבון המבקרים תאגידים ציבוריים, ולהיות אמון על תהליך הביקורת שהם מבצעים תוך התקנת תקני ביקורת ובהם כללים בתחום בקרת איכות ואי תלות, ושיפור מתמיד של תהליך הביקורת המבוצע.

הקמתו של גוף זה הנה לפיכך הכרחית גם לשם השגת דיווחים איכותיים יותר למשקיעים וגם בכדי לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x