אקסלנס » האם ענף המקמעונאות צפוי לחזור לצמוח לאחר שנה קשה?

סקירה של מיכל אלשייך, על רקע השינויים בסקטור

 

 
 

מיכל אלשייך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2015

  • בחזרה לצמיחה: צפי לצמיחה חיובית בענף קמעונאות המזון של כ-2.0%
אנו מעריכים כי השוק יחזור לצמוח בשנים הקרובות בשיעור שנתי ממוצע של כ-2.0%, בעיקר כתוצאה מגידול כמותי (כ-1.8% בשנה). מדובר בשיעור מתון ביחס לשיעור ההיסטורי הממוצע ב-2003-2013 (3.6%) אך גבוה לעומת 2014, עת נרשמה צמיחה שלילית של 1.7%. לאחר שנה וחצי של הוזלות, רמת המחירים צפויה לנוע בין יציבות לעלייה מתונה והדרגתית. בכל מקרה, אנו מעריכים שלא תחול ירידה, וזאת למרות הצפי לצמיחה מואצת בפורמט הדיסקאונט.

  • שינוי במפה: רמי לוי צפויה להפוך לרשת השנייה בגודלה בישראל, מגה תצא מפעילות הדיסקאונט ושופרסל תאבד נתחי שוק 
לאור הצמצום בפעילות מגה, אנו צופים התחזקות של הרשתות הפרטיות, כאשר רמי לוי תהנה מצמיחה מואצת ועשויה להפוך לרשת השנייה בגודלה. להערכתנו מגה לא תצליח לשרוד במתכונת הנוכחית והיא תסגור בעתיד את פעילות הדיסקאונט שלה ותישאר רק עם 'מגה בעיר' (הפורמט השכונתי). בתרחיש זה, נראה המשך ירידה בנתחי השוק של מגה, בעיקר לטובת הרשתות הפרטיות. ומה לגבי שופרסל? בטווח הקצר שופרסל תהיה המרוויחה הגדולה מסיפור מגה, אך בשנים הקרובות הרשת עלולה להמשיך לאבד נתחי שוק לטובת הרשתות הפרטיות, ובראשן רמי לוי. 

  • הרווחיות תעלה לכ-3%-4% על רקע צמיחה, סטגנציה בשטחים והתייעלות
צמיחה חיובית במכירות, עלייה במכירות למ"ר כתוצאה מסטגנציה/קיטון קל בשטחי המסחר, מיצוי הליכי התייעלות, התחזקות המותג הפרטי וירידה בהוצאות החשמל, צפויים לגבור על ההכבדה בהוצאות עקב עליית שכר המינימום, ולהביא לשיפור הדרגתי ברווחיות בענף. רמי לוי צפויה לעלות את הרווחיות התפעולית מכ-2.6% במחצית הראשונה של 2015 (צפי) לכ-4.2% בשנה המייצגת. שופרסל אמנם צפויה לעלות את רווחיותה התפעולית מכ-1.8% במחצית הראשונה של 2015 לכ-3.9% בשנה המייצגת, אך בנטרול הנדל"ן מדובר בעלייה מ-0.7% לכ-2.8% בלבד. 

  • הרגולציה כבר מאחורינו – לא צופים הרעה רגולטורית משמעותית נוספת
שוק הקמעונאות הינו תחרותי וכולל פעילות במרווחים נמוכים. במקביל, חוק המזון התמקד בעיקר בכל הקשור לקמעונאיות (הרבה יותר מאשר ביצרניות וכו'). בשקלול אלו, כמו גם האירועים במגה, אנו מעריכים סבירות נמוכה להרעה רגולטורית נוספת.

  • רמי לוי מגלמת פוטנציאל צמיחה משמעותי - המלצת קנייה במחיר 207 ₪ 
להערכתנו רמי לוי צפויה להציג צמיחה מואצת בשנים הקרובות, של מעל ל-15% בשל כניסתה לסניפי מגה. מגמת ההתרחבות תגרום לשחיקה קלה ברווחיות, כך שאנו צופים רווחיות תפעולית נמוכה מ-3% בשנים הקרובות. עם זאת - בטווח הארוך יותר, כאשר החברה תגיע לבשלות ותאט את קצב פתיחת הסניפים, אנו צופים עלייה ברווחיות התפעולית לכ-4%, וזאת בשל שיפור תנאי הסחר והתייצבות בהוצאות התפעוליות.

  • שופרסל - מגלמת את הציפיות החיוביות, המלצת תשואת שוק במחיר 10.3 ₪ 
שופרסל תהנה מסנטימנט חיובי במחצית השנייה של 2015, בשל עליית מחירים קלה וקליטת לקוחות ממגה. עם זאת, בטווח הארוך הסיכון לאובדן נתחי שוק נותר בעינו ואנו צופים כי צמיחת החברה בעתיד תהיה חיובית אך נמוכה משל שוק המזון. ברמת הרווחיות ההתייעלות צפויה להביא לשיפור עד לכ-4% במאוחד ולכ-3% בקמעונאות. להערכתנו תמחור המניה מגלם כבר את הציפיות האופטימיות (צמיחה ושיפור ברווחיות), כאשר יש לזכור כי מחכה לשופרסל בשנים הבאות תחרות קשה מצד הרשתות הפרטיות.

 "הרשת נהנתה מצמיחה חיובית על רקע פתיחת סניפים, אך סבלה מירידה במכירות בחנויות הזהות ושחיקה ברווחיות התפעולית כתוצאה מעליית שכר המינימום, אשר צפויה להעיב על ההוצאות גם בהמשך. ויקטורי כנראה הושפעה לרעה מירידת מחירים כללית בשוק במהלך הרבעון השני של 2015. עם זאת, להערכתנו החברה תהנה בעתיד מצמיחה חיובית בשוק המזון, בעיקר כתוצאה מעלייה כמותית, כאשר רכישת הסניפים ממגה תתרום לצמיחה מואצת ביחס לשוק."

באקסלנס ברוקראז' מעריכים עוד כי ענף קמעונאות המזון צפוי לחזור ולצמוח, למרות ההתפתחויות האחרונות בשווקים. בניתוח מיוחד של ענף רשתות המזון שפרסמה אלשייך אתמול היא מעריכה כי " לאחר שנה קשה לשוק, אנו לקראת תקופה של צמיחה, כאשר שוק רשתות המזון יצמח בשנים הקרובות בשיעור ממוצע של כ-2.0% בשנה. ההמלצה על ענף רשתות המזון היא חיובית, כאשר אנו מניחים שהרע מאחורינו. להערכתנו צמצום בפעילות מגה יוביל לשיפור בצמיחה וברווחיות של הענף, כאשר הרשתות צפויות ליהנות מצמיחה חיובית, בעיקר על רקע גידול כמותי בשוק וכן מעלייה במכירות למ"ר בשל סטגנציה אפשרית בשטחי המסחר. בנוסף, אנו צופים כי בצד ההוצאות יהיו תהליכי התייעלות וירידה בהוצאות החשמל אשר יקזזו את ההכבדה הנובעת מעליית שכר המינימום. כמו כן, המותג הפרטי צפוי להציג מגמת עלייה, מה שיתרום לדחיקת הספקים ולעליית מרווחים קלה."

מיכל אלשיך, אנליסטית בכירה באקסלנס ברוקראז'

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x