שלמה החזקות מדווחת על עלייה של כ- 31% ברווח הנקי שהסתכם בכ- 38 מיליון ש"ח

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2015

אסי שמלצר, יו"ר שלמה החזקות: "קבוצת שלמה מציגה תוצאות יציבות ברבעון השני ובמחצית הראשונה של שנת 2015. פעילות הקבוצה ממשיכה לצמוח עם שילוב עולמות הליסינג לפרטיים, ההשכרה והביטוח. אנו נערכים עם מנועי צמיחה עתידיים להרחבה והנגשה של ההצעה שלנו ללקוח הסופי"

חברת שלמה החזקות מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2015. הרווח הנקי מציג עלייה מרשימה של כ-31% בחציון הראשון של 2015 ועמד על 38 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-29 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון שני 2015 עמד על 16 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-18 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של שלמה החזקות נותר יציב ועמד על 105 מיליון ש"ח בחציון הראשון של שנת 2015, בהשוואה ל-107 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השני 2015 עמד על 61 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-49 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ-24.4%. 

הכנסות שלמה החזקות בחציון הראשון של שנת 2015 עמדו על 1,748 מיליון ש"ח, גידול של כ- 2% בהשוואה להכנסות בחציון מקביל אשתקד, שעמדו על 1,714 מיליון ש"ח. ברבעון השני 2015 עמדו הכנסות שלמה החזקות על 863 מיליון ש"ח, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בה עמדו על 861 מיליון ש"ח.

הכנסות פעילות חטיבת הרכב עמדו בחציון הראשון של שנת 2015 על 1,564 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,544 מיליון ש"ח בחציון מקביל אשתקד, גידול של כ-1.2%. הכנסות פעילות חטיבת הרכב עמדו ברבעון השני לשנת 2015 על 775 מיליון ש"ח בהשוואה ל-773 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד. הרווח נקי של חטיבת הרכב הסתכם לסך של כ- 26 מיליון ש"ח בחציון הראשון של 2015, בהשוואה לרווח נקי של כ- 20 מיליוני ש"ח בחציון מקביל אשתקד, עליה של כ-30%. הרווח נקי של חטיבת הרכב ברבעון השני 2015 הסתכם לסך של כ- 13 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ- 12 מיליוני ש"ח ברבעון מקביל אשתקד, עליה של כ-8.3%.

חברת הביטוח רשמה רווח נקי בחציון הראשון של שנת 2015 של 11.4 מיליוני ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של 10 מיליוני ש"ח בחציון מקביל אשתקד, עליה של כ-14%. 

לדברי אסי שמלצר, יו"ר שלמה החזקות: "קבוצת שלמה מציגה תוצאות יציבות ברבעון השני ובמחצית הראשונה של שנת 2015. פעילות הקבוצה ממשיכה לצמוח עם שילוב עולמות הליסינג לפרטיים, ההשכרה והביטוח. אנו נערכים עם מנועי צמיחה עתידיים להרחבה והנגשה של ההצעה שלנו ללקוח הסופי בתחום הקמעונאי". 
אייל גור, מנכ"ל שלמה החזקות, הוסיף: "אנו רואים גם ברבעון זה שהתחרותיות הגבוהה נשמרת, וענף הרכב חווה צמיחה עקבית במסירת רכבים חדשים". לדברי גור, "הגידול ברווח הנקי של חברה נובע בעיקר מקיטון בהוצאות המימון, בסביבת הריבית הנמוכה והשפעתה על עסקאות מימון הליסינג וההשכרה".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x