בלעדי ל FUNDER >> לראשונה נתוני הגיוסים והפדיונות ברוטו שחלו השבוע בקרנות נאמנות >>  הפתעה - לצד פדיונות של מיליארדים גם גיוס של מעל 1 מיליארד שקלים

לראשונה פרסום של הגיוסים פדיונות נטו וברוטו שחלו בשבוע החולף >>>

 


אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2015

לראשונה פרסום של הגיוסים פדיונות נטו וברוטו שחלו בשבוע החולף  >>>

שבוע סוער כמו השבוע החולף לא חווינו מזמן, ירידות חדות עליות וחוזר חלילה. לידי מערכת פאנדר הגיעו נתוני האמת של הגיוסים ובעיקר הפדיונות שהתחוללו בשיא הסערה. הופתענו לגלות שגם בימים הכי סוערים גייסה התעשייה מאות מיליוני שקלים לצד פדיונות של מאות ואף מיליארדי שקלים.

אז מה היה לנו השבוע:

ביום ראשון נפדו נטו מקרנות הנאמנות 684- מיליון שקלים הנובעים מפדיונות של 922- מיליוני שקלים לצד גיוס של 238+ מיליוני שקלים.

ביום שני נפדו נטו 2.174- מיליארי שקלים הנובעים מפדיונות של 2.589- מיליארדי שקלים לצד גיוס של 415+ מיליוני שקלים.

ביום שלישי נפדו נטו 500- מיליון שקלים הנובעים מפידיונות של 895- מיליוני שקלים לצד גיוס של 396+ מיליוני שקלים.

בסיכום שלושת הימים הסוערים ביותר נפדו יחד נטו כ 3.36- מיליארי שקלים הנובעים מפדיונות של כ 4.4- מיליארדי שקלים לצד גיוס של כ 1.05+ מיליארדי שקלים. עוד ניתן לספר כי היקף הנכסים בתעשיית הקרנות ירד בשלושת ימים אלו בכ 6.239- מיליארדי שקלים כולל ירידת ערך נכסים.

ביום רביעי נפדו נטו כ 142- מיליון שקלים בלבד (אין לנו עדיין נתוני ברוטו) כך שבסיכום ימים ראשון עד רביעי הפדיון נטו בקרנות הנאמנות עומד על כ 3.5- מיליארדי שקלים.

ביום חמישי ההערכה היא שלא היו פדיונות או גיוסים נטו (אין כרגע נתונים סופיים).

להלן פרוט הגיוסים והפדיונות בימים ראשון עד שלישי גם לפי ענפים ראשיים:

סיכום 23-25.8.2015
סה"כ היקף פעילות 23-25.8.2015
  פדיונות יצירות נטו
אג"ח בארץ 2987 515 -2471
אג"ח חו"ל 130 27 -103
מניות בארץ 394 93 -300
מניות חו"ל 391 36 -355
כספית 403 332 -71
אחר ישראלי 92 43 -48
אחר חו"ל 9 1 -8
  4406 1049 -3358


למרות שבמספרים אבסולוטים היקף הפדיון גדול עדין יש לציין כי הופתענו מכך שהפדיונות דווקא נמוכים באחוזים מהיקף הנכסים המנוהלים. פדיון של כ 1.4%- מהיקף הנכסים אינו כל כך גדול לעומת משברים אחרים שחווינו. בספטמבר 2008 למשל היקף הפדיונות היה כפול ועמד על כ 3%- פדיון מהיקף הנכסים המנוהל.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.


x