אלדן רשמה רווח נקי של 2.3 מיליון שקל

 

 
שי דהן, מנכל משותף באלדןשי דהן, מנכל משותף באלדן
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2015

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2015 עלו לכ-411 מיליון שקל; 

הרווח הנקי ברבעון עלה לכ- 2.3 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ- 632 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד; 

במחצית הראשונה של 2015 רשמה החברה עליה ברווח נקי לכ- 3.7 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ- 5.5 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד;

שיפור ביחס הון למאזן - עלה ל- 10.9%;

ניצולת צי הרכב של אלדן לרבעון השני טיפסה ל-85.6%;

שי דהן, מנכ"ל משותף באלדן: "ברבעון השני המשכנו להציג שיפור ברווחיות החברה, בהמשך למגמה שהצגנו ברבעון הראשון של השנה, וזאת תוך מעבר לרווח נקי. תוצאות הרבעון תואמות את היעדים שהצבנו לשיפור ביצועינו העסקיים, לצידן הצלחנו גם לשפר את יחס ההון למאזן ל- 10.9%. אנו ממשיכים לפעול להמשך הקטנת מינוף החברה ולשיפור התוצאות באותו מתווה תוך שמירה על המוניטין הטוב של החברה". 

חברת אלדן תחבורה בע"מ, שהינה אחת מחברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות במשק, פרסמה היום את דו"חותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2015.
להלן עיקרי התוצאות:

מחצית ראשונה 2015:

ההכנסות של החברה הסתכמו במחצית הראשונה של 2015 בכ-782 מיליון שקל, בהשוואה לכ-799 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

עיקר פעילותה של אלדן הינה במגזרי הליסינג התפעולי והשכרת כלי רכב :

תוצאות מגזר הליסינג התפעולי השתפרו במחצית הראשונה של 2015  מכ- 49 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד לכ- 59 מיליון שקל (שיפור של כ 20%) . ההכנסות מהשכרת כלי הרכב במגזר הליסינג עלו וזאת לצד קיטון בהכנסות ממכירה   

תוצאות מגזר השכרת כלי הרכב השתפרו במחצית הראשונה של 2015 מכ – 12 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד לכ- 15 מיליון שקל (שיפור של כ 22%). ההכנסות מהשכרה במגזר זה קטנו בעקבות קיטון בכמות כלי הרכב שהושכרו שקוזז בעליה במחיר השכירות הממוצע, זאת לצד עליה בהכנסות ממכירה. סך הכל הסתכמו הכנסות אלדן במגזר ההשכרה במחצית הראשונה של 2015 בכ – 280 מיליון שקל , בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הגולמי של אלדן במחצית הראשונה של שנת 2015 עלה בכ-6% לכ-134 מיליון שקל (כ-17% מההכנסות), בהשוואה לכ-126.6 מיליון שקל (כ-15.8% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי של החברה במחצית הראשונה של שנת 2015 עלה בכ-24% לכ-59.4 מיליון שקל (מהווה שיעור רווח תפעולי של 7.6%) , בהשוואה לכ-47.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (מהווה שיעור רווח תפעולי של 6%).

במחצית הראשונה של 2015 רשמה החברה רווח נקי של 3.7 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ- 5.5 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד;

הרווח לפני מיסים  של החברה במחצית הראשונה של שנת 2015 טיפס לכ-5.7 מיליון שקל, לעומת הפסד  בסך של כ-6.9  מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

רבעון שני 2015:

החברה סיימה את הרבעון השני של 2015 עם עליה בהכנסות ל-411 מיליון שקל, בהשוואה ל-406.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

תוצאות מגזר הליסינג התפעולי השתפרו ברבעון השני של 2015  מכ- 27.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד לכ- 29.6 מיליון שקל (שיפור של כ 7%) . ההכנסות מהשכרת כלי הרכב במגזר הליסינג עלו וזאת לצד קיטון בהכנסות ממכירה.  

תוצאות מגזר השכרת כלי הרכב השתפרו ברבעון השני של 2015 מכ – 8.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד לכ- 10.7 מיליון שקל (שיפור של כ 30%). ההכנסות מהשכרה במגזר זה קטנו בעקבות קיטון בכמות כלי הרכב שהושכרו שקוזז בעליה במחיר השכירות הממוצע, זאת לצד עליה בהכנסות ממכירה. סך הכל השתפרו הכנסות אלדן במגזר ההשכרה ברבעון השני והסתכמו לכ – 154 מיליון שקל לעומת כ – 140 מיליון שקל לתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הגולמי של אלדן ברבעון השני של שנת 2015 עלה בכ-3% לכ-70.7 מיליון שקל (כ-17.23% מההכנסות), בהשוואה לכ-68.7 מיליון שקל (כ-16.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני של שנת 2015 עלה בכ-12% לכ-33 מיליון שקל (מהווה שיעור רווח תפעולי של 8%), בהשוואה לכ-29.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (מהווה שיעור רווח תפעולי של 7.2%).

הרווח הנקי ברבעון צמח לכ- 2.3 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ- 632 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ניצולת צי הרכב של החברה טיפסה ברבעון השני של 2015 ל- 85.6%, לעומת 83.4% בתום הרבעון המקביל אשתקד. 

ממאזן החברה עולה כי, הונה העצמי של החברה, נכון ליום ה-30.06.2015, הסתכם בכ-314.3 מיליון שקל, והוא מהווה כ-10.9% מסך המאזן.

בפברואר 2015 השלימה אלדן הנפקה ראשונה בבורסה בתל-אביב, וגייסה סכום של 450 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב שקליות, הנושאות ריבית נקובה בשיעור שנתי של 4.3%. איגרות החוב דורגו על ידי חברת מדרוג בדירוג של Baa1 עם תחזית יציבה.

קבוצת אלדן תחבורה בע"מ הינה אחת מחברות הליסינג והשכרת הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בעיקר בתחומי הליסינג התפעולי והשכרת כלי רכב . כמו כן, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן המניב. לחברה צי של כ-34,000 כלי רכב והיא מפעילה עשרות סניפים ונקודות שרות ומכירה ברחבי הארץ.
החברה נמצאת בבעלות מר יוסף דהן, המכהן כיו"ר החברה, ומנוהלת על ידי שי ושלמה דהן. איגרות החוב של החברה החלו להיסחר בבורסה בתל-אביב במרץ 2015.

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x