גולף >> הרכישות החדשות מוכיחות את עצמן - תרמו כ- 40 מיליון לתוצאות הכספיות

צמיחה של כ- 12% בהכנסות

 

 
אלי מנכל קבוצת גולףאלי מנכל קבוצת גולף
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/09/2015


 
הושק אתר אונליין ל"גולף-קידס" תוך שימוש בפלטפורמת "עדיקה"
 
יו״ר דירקטוריון החברה, אהרון מידן, הודיע על פרישתו מהתפקיד. יוחנן לוקר יחליפו
    
אלי מזרוח, מנכ"ל קבוצת גולף: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2015 עם גידול של כ- 12% בשורת ההכנסות.
 
זהו הרבעון השלישי ביישום התוכנית האסטרטגית, אשר מתקדמת בהתאם למצופה. התפתחותן של שלוש החברות שנרכשו משביעת רצון והינה בהתאם לתוכניות העבודה.
 
השבוע הושקה חנות אינטרנטית למותג "גולף קידס" האתר נבנה ומתופעל ע"פ הסטנדרטים הגבוהים של "עדיקה",מותג ישראלי מוביל בתחום האונליין.  אתר "גולף קידס" ייתן מענה אופנתי ואיכותי תוך נוחות מירבית ללקוחותינו. בנוסף, בכוונתנו להמשיך על פי התכנית האסטרטגית לפתח אתרים ייחודיים לשאר מותגי הקבוצה. 
 
שוק האופנה בישראל הינו שוק דינמי ותחרותי הניצב בפני אתגרים שונים. קבוצת גולף, כאחת  מקבוצות האופנה הגדולות, בעלת איתנות פיננסיות ותזרים חיובי, פועלת להתאים את יישום התוכנית האסטרטגית למצב המשתנה של הסביבה העסקית תוך השקעת משאבים ניהוליים בהמשך השיפור התפעולי של כיתן, עדיקה וטופשופ וחווית הקניה בחנויות הקבוצה".  

בד בבד, הודיע יו״ר דירקטוריון החברה, אהרון מידן על פרישתו מתפקידו. אהרון מידן (70) מכהן בתפקיד היו״ר מינואר 2014. יוחנן לוקר, מנכ״ל כלל תעשיות כבדות ונדל"ן,ימונה כמחליפו.

יוחנן לוקר מסר: ״לאהרון מידן תרומה רבה בהחלטות האסטרטגיות שקיבלה החברה בעת האחרונה. אנו מודים לו על פעילותו שהביאה לידי ביטוי את כישוריו וניסיונו הרב בתקופתו כיו"ר דירקטוריון החברה".
 
 
תמצית נתוני המחצית הראשונה לשנת 2015:

 • מכירות הקבוצה מתחילת השנה הסתכמו בכ-379.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-339.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 12% הגידול בהכנסות נבע מהוספת פעילות כיתן טופשופ ועדיקה.

 • מכירות אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-189.3 מיליון ש"ח לעומת כ-173.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 9.4% אשר נבע בעיקר מהוספת פעילות טופשופ ועדיקה.

 • מכירות אופנת הבית הסתכמו ברבעון בכ-189.8 מיליון ש"ח לעומת כ-166.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 14.3% הנובע בעיקר מהוספת פעילות כיתן.

 • הרווח הגולמי הסתכם בכ-225.9 מיליון ש"ח (המהווה כ-59.6% מההכנסות), לעומת כ-205.6 מיליון ש"ח (המהווה כ-60.6% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 9.9%.

 • ההפסד התפעולי הסתכם בכ-0.9 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-30.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להפסד תפעולי נבע בעיקר מהגידול בהוצאות המכירה וההנהלה לאור תוספת משרות במטה החברה, בהתאם לתכנית האסטרטגית, ומהוספת פעילות כיתן, השותפות ועדיקה ובקיזוז העלייה בהכנסות וברווח הגולמי.

 • הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-0.0 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 23.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי, אשר קוזז בחלקו מהירידה בהוצאות מיסים על ההכנסה הנובעת מיצירת מיסים נדחים על רכישת פעילות השותפות וכן מהגידול בהוצאות המימון נטו.
 
תמצית נתוני הרבעון השני לשנת 2015:

 • מכירות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-193.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-188.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 2.4% הגידול בהכנסות הרבעון נבע בעיקר מהוספת פעילות כיתן טופשופ ועדיקה. יוזכר כי הרבעון המקביל אשתקד נהנה ממכירות חג הפסח בעוד השנה חל פסח בתחילתו של חודש אפריל כך שמכירות החג בוצעו במהלך הרבעון הראשון של השנה.
מכירות אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-105.6 מיליון ש"ח לעומת כ-96.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9.7% אשר נבע בעיקר מהוספת פעילות טופשופ ועדיקה.

מכירות אופנת הבית הסתכמו ברבעון בכ-87.8 מיליון ש"ח לעומת כ-92.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הקיטון נובע בעיקר מעיתוי חג הפסח כמפורט לעיל.

 • הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-114.6 מיליון ש"ח (המהווה כ-59.3% מההכנסות), לעומת כ-116.2 מיליון ש"ח (המהווה כ-61.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 • ההפסד התפעולי ברבעון הסתכם בכ-3.9 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-26.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להפסד תפעולי לעומת רווח תפעולי ברבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מהגידול בהוצאות המכירה וההנהלה לאור כידול במטה החברה, בהתאם לתכנית האסטרטגית, ומהוספת פעילות כיתן, טופשופ ועדיקה.

 • ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ-6.6 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 19.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להפסד לעומת רווח ברבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מההפסד ברווח התפעולי ומגידול בהוצאות המימון נטו לאור הגידול בהוצאה על הגנות מט"ח (דולר) ומירידה בתשואות על השקעות בניירות ערך.

 • ההון העצמי ליום 30 ביוני 2015 הסתכם בכ- 275.5 מיליון ש"ח לעומת כ-289.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2014. הירידה בהון נובעת בעיקר מדיבידנד ששולם בסך של 15 מיליון ש"ח.
 
אודות קבוצת גולף

פעילות החברה מתמקדת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי אופנת ביגוד ואופנת בית. לחברה 353 חנויות הפזורות בכל רחבי הארץ בשני תחומי פעילות: 1. תחום אופנת הלבשה - החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה, מוצרי הנעלה ומוצרי אופנה משלימים לנשים וגברים, באמצעות עשר רשתות חנויות אותן היא מפעילה. מגזר זה כולל את המותגים: גולף, פולגת, אינטימה, מקס מורטי, בלו בירד, ספרינט, TopShop, TopMan, Dorothy Perkins ו-Miss Selfridge, &CO ועדיקה 2. אופנת בית - החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מגוון מוצרים, הכוללים בעיקר מוצרי טקסטיל לבית, כלי מטבח ושולחן, ריהוט, כלי אמבט ומוצרים אחרים לבית, בגדי ילדים ,וכן מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה. מגזר אופנת הבית כולל את רשתות גולף אנד קו, גולף קידס אנד בייבי וכיתן. החל מאוגוסט 2014 החברה מפעילה את27 החנויות של רשת כיתן וכן את הפעילות הסיטונאית של כיתן.
 
 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x