המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר >> ניתן לקדם את התחרות ללא פגיעה ביציבות המערכת הבנקאית

הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל יעשו זאת, לרבות קידום יוזמות מבניות | הדברים נאמרו בכנס כלכליסט

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/09/2015


המפקחת על הבנקים הנכנסת הציגה היום את תפיסתה לגבי השינויים הצפויים במערכת הבנקאית והפיננסית בשנים הקרובות, ואת תכניות הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל לקידום התחרות בענף. 

להלן עיקרי דבריה. המצגת אותה הציגה מצורפת. 

בשנים הקרובות צפויים שינויים גדולים במערכת הבנקאות והפיננסיים בישראל, כמו גם בעולם, שיטיבו עם הלקוחות בכלל, ועם משקי הבית והעסקים הקטנים בפרט. 

ניתן לצפות שבתוך מספר שנים המערכת הבנקאית והפיננסית תראה אחרת -  היא תהיה יותר טכנולוגית, יותר תחרותית - בתחומים שנוגעים למשקי הבית ולעסקים הקטנים ובפרט באשראי, בתחום התשלומים ובמוצרים פיננסיים נוספים. בנוסף, ניתן לצפות, שיתרחש תהליך של טשטוש הגבולות בין הגופים המוסדיים, הבנקים, והשחקנים החדשים שיכנסו למערכת.

שינויים אלה מתרחשים כבר היום בעולם, כתוצאה מהשינויים הטכנולוגיים שמקלים על כניסה לתחומי הפיננסיים ויוצרים סביבה יותר תחרותית, וכן עקב ההתגברות המשמעותית שחלה בשנים האחרונות ברגולציה על בנקים, שאינה זהה לזו שקיימת על גופים חוץ בנקאיים.

בנק ישראל והפיקוח על הבנקים יובילו ויתמכו בשינויים הללו, כאשר מטרת העל שלנו היא הגנה על הצרכן וקידום טובת הצרכן והמשק. 

המשבר הפיננסי העולמי האחרון, שהחל ב- 2007, הוביל לכך שבנקים רבים, גדולים וותיקים פשטו את הרגל בארה"ב ובאירופה. חלקם הגדול חולץ על-ידי הממשלות בכספי משלמי המיסים. המחירים ששילם הציבור במשקים אלה היו אדירים ובחלקם התשלום נמשך עד היום, שבע שנים לאחר פרוץ המשבר. משבר חמור זה מוכיח שהשמירה על יציבות המערכת הבנקאית והפיננסית היא האינטרס העליון של הציבור הרחב. לכן, זו המטרה הראשונה של הפיקוח על הבנקים.

אולם, השמירה על היציבות אינה מונעת את קידום התחרות. אנו מאמינים שניתן לקדם עוד שינויים בתחרות ללא פגיעה ביציבות המערכת, והפיקוח על הבנקים ובנק ישראל יעשו זאת, ובכלל זה נקדם גם שינויים מבניים. 
בכוונתנו לקדם ולתמוך ביוזמות הבאות:

 • הגדלת התחרות בתחום משקי הבית והעסקים הקטנים באמצעות מספר יוזמות:
 1. נוביל את הקמת מאגר נתוני אשראי לשימוש כל המערכת הפיננסית. המידע על ההתנהלות הכלכלית-פיננסית של הלקוח הנו תנאי הכרחי לתיווך פיננסי ולהתפתחות תחרות, ולכן אנו מייחסים חשיבות עליונה לצורך להתחיל ולקדם את הפרויקט. צוות בין משרדי עובד בימים אלו על תזכיר חוק בנושא, ובבנק ישראל החלה כבר עבודת המטה, המקיפה את מרבית חטיבות הבנק, לקראת הקמת המאגר. 

 2. נפעל להפרדת חברות כרטיסי האשראי מבנקים שמשקלם בתחום האשראי הקמעונאי עולה על 20%. המשמעות היא ששני הבנקים הגדולים יידרשו למכור את הבעלות על חברות כרטיסי האשראי שלהם, יהיו מנועים מלעסוק בתפעול וסליקה של כרטיסי אשראי, אולם יוכלו להמשיך ולהנפיק כרטיסי אשראי. בנוסף, אנו נתמוך בכך שהחברות המפרדות יוכלו לגייס אג"ח למימון פעילותן, שכן הן מפוקחות על-ידי הפיקוח על הבנקים. הפיקוח על החברות המופרדות צריך להישאר בבנק ישראל, שכן הן מהוות סולקים משמעותיים בעלי חשיבות משקית. המהלך האמור יתמוך בתחרות בשני ממדים - בתחרות החוץ בנקאית, שתחוזק על-ידי שני הגופים הפיננסיים שיופרדו מהבנקים, וכן בתחרות בתוך המערכת, בכך שיחזק באופן יחסי את הבנקים הבינוניים שמחזיקים בחברת כרטיסי אשראי ולא יידרשו למכור אותה. אנו מצפים שאותם גופים מופרדים ירחיבו את היצע האשראי הקמעונאי והאשראי לעסקים קטנים, ויתרמו לתחרות בתחומים אלו, כמו גם לתחרות בתחום התשלומים והסליקה. 

 3. עמדת בנק ישראל בנושא זה, המוצגת כאן לראשונה, היא תוצאה של עבודת מטה מקיפה שערכנו, ואנו נקדם אותה במסגרת ועדת שטרום ביחד עם כל משרדי הממשלה השותפים לנושא. 

 4. נתמוך בכניסת הגופים המוסדיים וחוץ-בנקאיים לאשראי קמעונאי ועסקים קטנים, באמצעות רכישת תיקי הלוואות מחברות כרטיסי אשראי ומהבנקים. המקורות הגדלים של גופים אלה יתרמו באופן זה לגידול היצע האשראי ולהורדת מחירי האשראי למשקי הבית והעסקים הקטנים. נוכחנו בשנים האחרונות שכניסת הגופים המוסדיים לאשראי העסקי הובילה לעליה משמעותית ביותר בתחרות בתחום זה, וניתן לצפות שכניסתם לתחום האשראי הקמעונאי עשויה להיות בעלת השפעה גדולה אף היא.

 5. נאפשר כניסה של  הבנקים להפצת  מוצרי ביטוח. השאיפה להגברת התחרות והטשטוש שנוצר בגבולות בין השחקנים הפיננסיים השונים, בפרט כאשר הגופים המוסדיים והחוץ בנקאיים ייכנסו לאשראי למשקי הבית, מחייבים לקדם את התחרות בכל התחומים הפיננסיים. כניסה של הבנקים לתחום הפצת ביטוח לצרכנים, שהנה מאוד נפוצה בעולם, תוביל לירידת מחירי הביטוח לטובת משקי הבית, באמצעות שימוש בפלטפורמת הסניפים  הרחבה  של הבנקים. המלצה זו עלתה בעבר בוועדת בכר. נקדם את הנושא עם המפקחת על שוק ההון והביטוח.

 6. נתמוך בשינויים הטכנולוגיים בעולם הבנקאי והפיננסי (FinTech). בשנים האחרונות נוצר חיבור גדול בין העולם הפיננסי לעולם הטכנולוגי. מדובר בחדשנות טכנולוגית שמאפשרת לתעשיית הבנקאות והפיננסיים להתייעל וגם ליצור מוצרים שמותאמים יותר לצורכי הלקוח. כמו כן, הטכנולוגיה מורידה את חסמי הכניסה לתחום הפיננסי ולכן תגדיל את התחרות אל מול המערכת הבנקאית.  
 • הגדלת היציבות והתחרות
7.נפעל להגדרת ביטוח פיקדונות. ביטוח פיקדונות קיים כמעט בכל מדינות העולם המערבי, ולאחר המשבר הפיננסי העולמי מדינות נוספות החילו ביטוח פיקדונות. קיימים מאפיינים רבים לביטוח פיקדונות ועלינו יהיה לבנות מנגנון שמותאם למערכת הבנקאות הישראלית, שהינה מאוד ריכוזית. החלת ביטוח הפיקדונות תצמצם את המחיר למשק במקרה של כניסה של בנק לקשיים או אף לכשל, וכן תתרום לחיזוק הבנקים הקטנים יותר. נקדם את הנושא עם משרד האוצר.

הצגתי את התכניות בצורה כללית. בכל אחת מהיוזמות הללו הפרטים הקטנים במתווה הם חשובים מאוד. הם אלה שיגדירו אם ועד כמה הרפורמות יפעלו לטובת משקי הבית, העסקים הקטנים והמשק בכלל. חלק מהפרטים הקטנים כבר גובשו בעבודת מטה שנערכה בפיקוח על הבנקים ובבנק ישראל, וחלקם מצריך תכנון נוסף. אנחנו נפעל יחד עם השותפים שלנו באוצר וברשויות הרלוונטיות האחרות כדי להגדיר את הדברים ולקדמם.

חשוב מאוד שכל הגורמים במשק ייערכו לשינויים הצפויים בצורה נאותה:  

 • על הבנקים להמשיך ולהתייעל וליצור מוצרים תחרותיים ללקוחות; 

 • על הרגולטורים לשמור ולחזק את שיתוף הפעולה במטרה ליצור מתווה פיקוחי כולל, שיתאים לעולם הפיננסי המשתנה. קיימת חשיבות רבה שגם לאחר השינויים האמורים בבנקאות ובפיננסיים והגידול "בבנקאות הצל", המשק יוכל לעבור את המשבר הפיננסי הבא תוך פגיעה קטנה ככל האפשר. 

 • על ציבור משקי הבית לוודא שהוא נוטל הלוואות רק בהתאם ליכולת ההחזר שלו. האשראי היום מאוד זמין למשקי הבית, והוא אף יגדל כאשר יכנסו שחקנים פיננסיים נוספים לתחום זה, ולכן נדרשת אחריות בנטילתו. 
 • ולבסוף, חשוב מאוד שגופי הממשלה יסייעו לציבור משקי הבית בתחום החינוך הפיננסי. זאת בפרט לנוכח השינויים הטכנולוגיים המתרחשים והצפויים, שעלולים להיות קשים לחלק מהאוכלוסיות במשק. גם לבנקים אחריות בתחום חשוב זה. 

לסיכום - היציבות של הבנקים והמערכת הפיננסית חשובה מאוד לשמירה על חסכונות הציבור ולתמיכה בפעילות המשקית. לצד שמירה על יציבות זו אנחנו נפעל לקידום התחרות באמצעות יוזמות מבניות. כל זאת מתוך מטרה לחזק ולקדם את טובת הציבור, שצפוי ליהנות בעוד מספר שנים משירותים מתקדמים ותחרותיים יותר.

אני מאחלת שנה טובה לכולנו.

חדוה בר המפקחת על הבנקים  

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x