לפני כולם >> בחודש אוגוסט 2015 שוק תעודות הסל פדה כ-1.3 מיליארד ₪ - מי פדה הכי מעט ? תכלית

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/09/2015

בחודש אוגוסט 2015 שוק תעודות הסל פדה כ-1.3 מיליארד ₪
• מתחילת שנת 2015 פדה שוק תעודות הסל כ-11 מיליארד ₪
• ענף תעודות הסל מנהל מעל 108 מיליארד ₪ נכון לסוף חודש אוגוסט 2015

המשבר בבורסות העולם בחודש החולף, נתן אותותיו גם בשוק תעודות הסל בישראל, שפדה בנטו בחודש אוגוסט 2015 כ-1.3 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). עיקר הפדיונות היו בתעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל, בהיקף של כ-540 מיליון ₪. בנוסף, שיעורי הריבית הנמוכים במשק, המשיכו את המגמה של המשקיעים בפדיון תעודות פיקדון, כך שבאוגוסט 2015 נפדו עוד כ- 365 מיליון ₪ ומתחילת השנה נפדו כ-13.1 מיליארד ₪ מתעודות פיקדון. כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.
 
לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "שווי הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל הגיע בחודש אוגוסט 2015 למעל 108 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת חודש יולי 2015, שאז נוהלו מעל 113.3 מיליארד ₪. לשם השוואה, בסוף חודש פברואר 2015, ניהל שוק תעודות הסל מעל 121.6 מיליארד ₪".

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש אוגוסט 2015, הינה כדלקמן: כ-26.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-28.6 מיליארד ₪, כ-35% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-37.8 מיליארד ₪, כ-20.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-22.3 מיליארד ₪, וכ-11% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-12.3 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

סולומון ציין כי, בחודש אוגוסט 2015 תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.8% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.5%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.7% משוק תעודות הסל."

רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:


טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל 
קטגוריה יצירות/פדיונות לחודש אוגוסט 2015 (במיליוני ₪) יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2015 (במיליוני ₪) סך כלל הנכסים המנוהלים אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
אוג-15 דצמ-14
מיליוני ש"ח אחוז מיליוני ש"ח אחוז
מניות בארץ -86 -293 28,591 26.43 27,112 22.96 5%
מניות בחו"ל -539 1956 37,848 34.98 36,760 31.13 3%
ממונפות ואסטרטגיות 15 139 663 0.61 578 0.49 15%
אג"ח בארץ -133 54 22,305 20.62 22,036 18.66 1%
אג"ח בחו"ל -118 317 1,517 1.4 1,216 1.03 25%
סל מדדים -91 -9 4,965 4.59 4,975 4.21 0%
תעודות פיקדון -365 -13147 12,302 11.37 25411 21.52 -52%
סה"כ -1317 -10984 108,191 100 118,088 100 -8%

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
שם המנהל יצירות/פדיונות באוגוסט 2015 יצירות/פדיונות מתחילת השנה נכס מנוהל באוגוסט 2015 נתח שוק נכס מנוהל בתחילת השנה שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
תכלית           -87 -2871 32,247 29.80% 34,527 -6.60%
קסם         -388 -4421 31,339 29.00% 35,520 -11.77%
פסגות         -467 -3053 29,756 27.50% 32,691 -8.98%
הראל         -375 -638 14,848 13.70% 15,351 -3.28%
סה"כ      -1,317 -10984 108,191 100.00% 118,088 -8.38%

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x