מצילים את החקלאות בישראל

ייפתח מו"מ כולל להסכם ארוך טווח ל- 15 שנה על כלל נושאי החקלאות

 

 
אורי אריאל שר החקלאותאורי אריאל שר החקלאות
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/09/2015


ראשי התאחדות חקלאי ישראל- מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל וניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, נפגשו שלשום, יום שני, 31.8.15, עם ראש אגף התקציבים אמיר לוי וצוותו לדיון בדרכים ליציאה מהמשבר בענף החקלאות.
לפגישה קדמו פגישות אישיות עם שר האוצר, משה כחלון ועם שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל.

בשיחה הועלו כל נושאי הליבה של החקלאות הישראלית,סוכם כי צוות משותף למשרד האוצר, החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל יכין הצעה משותפת לפתרון כולל לבעיות היסוד.הצוות יעבוד מספר חודשים ויגבש הצעה מוסכמת שתגובה במשאבים כספיים.
 
בנושא חוק ההסדרים – נושא הצאן יפוצל מהחוק לאחר קריאה ראשונה בכנסת ויעלה לדיון אם בכלל, במהלך השנתיים הקרובות באופן רגיל. נושא הפטם – נמצא במחלוקת קשה. המאבק להוצאתו נמשך במלוא עוזו.
 
מצורף בזאת המסמך שהוסכם כבסיס למשא ומתן עם משרד האוצר ומשרד החקלאות.
 

הסכם מדינה- חקלאים לטווח ארוך
 
א.תמיכות

 1. הגדלת אחוז התמיכות לרמת ה-OECD

 2. מעבר לתמיכה ישירה חלף מכסים – רק לאחר בדיקה מדוקדקת של צרכי כל הענף.

 3. הגדלת חלקה של המדינה בביטוח ל 70% - במקום הקטנה

 4. הגדלת מענקי השקעה – בכל הארץ, במסגרת מנהלת ההשקעות – במקום מענקים ייעודים רק מול רפורמות.

 5. תמיכה ייעודית בנושאים סביבתיים.

 6. תמיכה קבועה במו"פ
 
ב.עובדים זרים

 1. הורדת מס מעסיקים

 2. הורדת האגרות

 3. החזרת נקודות הזיכוי

 4. עדכון מחיר להורדות בגין מגורים

 5. ביטול/החרגה מההסכם הקיבוצי לעובדים זרים

 6. טיפול יעיל בעובדים עונתיים.
 
ג.מים

 1. הורדת מחיר המים לחקלאות

 2. הוצאת רכיב עלויות התשתיות ממחיר המים

 3. תמיכה בהמשך פיתוח מפעלי קולחין

 4. המשך פיתוח רעיון הניהול האזורי תוך שיטוח עלויות המים ופיתוח מקורות מים שוליים חדשים.

 5. השוואת עלויות המים והביוב לצריכה הביתית במגזר הכפרי למגזר העירוני.
 
ד.שיווק

 1. טיפול בחוק פערי התיווך

 2. בניית שוק סיטונאי

 3. שיווק ישיר (פעילות מכירה של תוצרת חקלאית, תיחשב לפעולה חקלאית)
 
ה.הון

1.    יצירת נגישות טובה יותר לחקלאים לקרנות הון חוזר והון השקעה
 
ו.יצוא

 1. תמיכה בשיווק

 2. שערי מטבע

 3. תמיכה בשינוע
 
ז. הסכם ארוך טווח לענפים לול/רפת/צאן/פטם ודגים
 
ח.פיתוח הכפר

 1.  תמיכה בפיתוח הכפר ליד החקלאות

 2. צו שעה לשימושים חורגים: מגורים ופלח

 3. תוכנית נתמכת וארוכת טווח לפיתוח מקורות תעסוקה לא חקלאית בישובים כפריים.

 4. החזר תקציב שיקום תשתיות בישוב הוותיק

 5. יישום החלטות מנהל 979 והסכם חכירה לדורות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x