לקוחות כל הבנקים » הבנקים מחזירים לכם כסף - שימו לב צריך להזדרז

בעקבות הסדר בתביעה ייצוגית, יחזירו הבנקים כסף ללקוחות - הנה מה שצריך לעשות

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/09/2015

לקוחות כל הבנקים - אתם זכאים לכסף מהבנק - בדקו אם אתם עומדים בתנאים.

אם היה לכם חשבון בבנק הפועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי טפחות, בינלאומי בין השנים 1990 ועד 30/6/08 אתם זכאים להחזר. אם היה לכם חשבון בתקופה האמורה, אולם אין לכם כבר חשבון, עליכם למלא הצהרה או תצהיר.

להלן נוסח ההודעה לפי הסדר הפשרה, שימו לב המועד להעביר הצהרה או תצהיר הוא עד ה-13/9, ויש חגים באמצע, אז כדאי להזדרז:

בהתאם להסדר פשרה, שאושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו ביום 31.05.2015, בת"צ 1714-08; ת"צ 1346-08; ת"צ 1347-08; ת"צ 1463-09, זכאים לקוחות של בנק הפועלים, של בנק לאומי, של בנק דסקונט, של בנק מזרחי טפחות ושל הבנק הבינלאומי הראשון, שהיה להם חשבון עו"ש ו/או חח"ד ו/או חש"ק באותם בנקים במהלך השנים 01.01.1990 ועד  30.06.2008 ("תקופת הזכאות"), להחזר כספי.

בהתאם להסדר הפשרה, אם היה לך חשבון עו"ש, חשבון חח"ד או חשבון חש"ק בבנק במהלך תקופת הזכאות ואתה מחזיק כיום באותו החשבון או בחשבון אחר בבנק, אתה זכאי להחזר כספי אשר יועבר לחשבון הבנק שלך.

בהתאם להסדר פשרה, אם במהלך תקופת הזכאות החזקת חשבון עו"ש, חשבון חח"ד או חשבון חש"ק בבנק הפועלים, בבנק לאומי, בבנק דסקונט, בבנק מזרחי טפחות או בבנק הבינלאומי אולם כיום אינך מחזיק באותו בנק בחשבון עו"ש, חשבון חח"ד או חשבון חש"ק עליך לפנות, לצורך מימוש זכאותך, לחברה לנאמנות של בנק איגוד בע"מ, ולצרף לפנייה זו הצהרה (במידה ויש לך תדפיס מחשבון הבנק שהחזקת במהלך השנים 01.01.1990 ועד 30.06.2008 באותו הבנק) או תצהיר שנחתם בפני עורך דין (אם אין בידך תדפיס מחשבון הבנק שהחזקת במהלך השנים 01.01.1990 ועד 30.06.2008 באותו הבנק). ההצהרה או התצהיר (בהתאם למקרה) צריכים לכלול את כל הפרטים הנדרשים בהם. הזכאות להחזר היא לגבי חשבון אחד שהחזקת באותם בנקים בתקופת הזכאות אולם אינך מחזיק באותם בנקים כיום.

לתשומת לבך, אם אתה מחזיק כיום בחשבון עו"ש ו/או חח"ד ו/או חש"ק בבנק הפועלים, בבנק לאומי, בבנק דסקונט, או בבנק מזרחי טפחות והחזקת באותו בנק חשבון מהסוג האמור גם בתקופת הזכאות אינך זכאי להגיש הצהרה או תצהיר.

אם את/ה עומד/ת בתנאים שפורטו לעיל ומעוניין/ת לממש את זכאותך, ויש ברשותך תדפיס מחשבון הבנק שהחזקת במהלך השנים 01.01.1990 ועד 30.06.2008, הינך נדרש/ת לחתום על הצהרה על פי ההנחיות שבטופס ההצהרה (לטופס ההצהרה לחצו כאן).

אם את/ה עומד/ת בתנאים שפורטו לעיל ומעוניין/ת לממש את זכאותך ואין ברשותך תדפיס כאמור, הינך נדרש/ת לחתום על תצהיר על פי ההנחיות שבטופס התצהיר (לטופס התצהיר לחצו כאן).

את ההצהרה או התצהיר יש לשלוח לנאמן, חברה לנאמנות של בנק איגוד בע"מ, רח' אחד העם 28, תל אביב-יפו.

ההצהרה או התצהיר חייבים להתקבל אצל הנאמן עד ליום 13.09.2015, איחור בהגשת ההצהרה או התצהיר יגרום לאיבוד הזכאות להחזר כספי.

מודעה זו מוגשת כשירות לציבור. הנוסח הקובע הוא נוסח הסדר הפשרה. להסדר הפשרה המלא לחצו כאן.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x