הבורסה לניירות ערך תשיק מדד חדש - תל-בונד תשואות שקלי

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/09/2015

דירקטוריון הבורסה אישר בישיבתו מיום חמישי (3.9.15) את השקתו של המדד ה-12 במשפחת מדדי תל-בונד – מדד "תל-בונד תשואות שקלי". המדד החדש יושק ב-15 בנובמבר 2015 ויכללו בו כל אגרות החוב שאינן צמודות בריבית קבועה, בחתך דירוג אשראי שבין (-BBB) לבין (A) ואשר נכללות במאגר תל-בונד (מצ"ב בנספח א' סימולציה של הרכב המדד, נכון ל-31 ביולי 2015).
 
המדד החדש הוא תוצר של סקר צורכי השוק בסגמנט מדדי התל-בונד שערך סגל הבורסה בחודשים האחרונים. במסגרת הסקר עלה גם הצורך בפיתוח סדרת מדדי תל-בונד לפי חתך מח"מ/תקופות לפדיון ובשנת 2016 תיבחן אפשרות הפיתוח של מדדים אלו.
 
מדד תל בונד-תשואות שקלי הוא מדד בחתך דירוג אשראי זהה לזה של מדד "תל-בונד תשואות" הקיים (שנכללות בו אגרות חוב צמודות מדד בלבד). מדד תל בונד תשואות "הצמוד" שהושק לפני כשנתיים וחצי ונתפס על ידי השוק כמוצר חדשני, הפך למכשיר השקעה פופולרי בקרב המשקיעים. על המדד זה הושקו 10 מוצרים פיננסיים עוקבי מדד שהיקף ההשקעות בהם עומד על כ-2.5 מיליארד שקל.

להלן מאפיינים נוספים  של המדד (נכון ל-31 ביולי 2015):
שווי שוק – כ-13.5 מיליארד ₪
תקרת משקל לסדרה – 6%
תקרת משקל למנפיק – 20%
מספר הסדרות – 27
מספר המנפיקים – 22
משקל המנפיק הגדול (אקסטל) – 10.9%
משקל הענף הדומיננטי (נדל"ן ובינוי) – 39.5%
תשואה לפדיון – 4%
מח"מ משוקלל – 3.4 שנים


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x