ענבל אור בעלת השליטה הודיעה לדירקטוריון החברה כי בכוונתה לבצע עסקה במסגרתה תצוק את פעילותה הפרטית בנדל"ן, המרוכזת תחת קבוצת אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור לתוך החברה.

 

 
ענבל אור בעלת השליטה בחברהענבל אור בעלת השליטה בחברה
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/09/2015

ענבל אור: "מיזוג פעילותי הענפה בתחום הנדל"ן לתוך החברה הציבורית, בראש וראשונה יהווה עוגן ובסיס איתן להמשך העמקת הפעילות והבאת החברה לקדמת ענף הנדל"ן בישראל"
 
ענבל אור בעלת השליטה בחברת אינוונטק (מגדלאור) הודיעה לדירקטוריון החברה כי בכוונתה לבצע עסקה במסגרתה תצוק את פעילותה הפרטית בנדל"ן, המרוכזת תחת קבוצת אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור, לתוך החברה.
אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור פועלת כעשור בתחום הנדל"ן והינה מהמובילות במשק הישראלי. מהלך זה נועד להבטיח את מקומה של אינוונטק לצד החברות המובילות עם מיזוג פעילותה של אור סיטי נדל"ן ונכסיה.
ענבל אור ציינה כי: "אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בעלת פעילות ענפה בייזום פרויקטים למגורים והשקעה. בכוונתי ליצוק את הפעילות ונכסי הנדל"ן  של אור סיטי לחברה כצעד משמעותי לביסוס הפעילות של אינוונטק. אני מאמינה כי ביצוע העסקה תאפשר לחברה לפעול ולהוביל את ענף הנדל"ן בישראל.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x