שוק העבודה הישראלי מראה חוסן כך שכמות המשרות במשק גדלה ל-3.4 מיליון

השכר הממוצע חצה את 10,000 שקל | תמיר פישמן בסקירת מאקרו וסקירה על מניות

 

 
 

תמיר פישמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/09/2015


ארה"ב: שוק העבודה בארה"ב – כגודל הציפייה, גודל האכזבה

ביום שישי פורסם דו"ח התעסוקה לחודש אוגוסט, Non Farm Payrolls, לפיו התווספו למשק האמריקאי 173אלף משרות חדשות. יש לציין כי מדובר בנתון נמוך משמעותית מהצפי הקודם אשר עמד על תוספת של כ-220 אלף משרות חדשות ולאחר שבחודש יולי התווספו כ-245 אלף משרות חדשות.  בדרך כלל לדו"ח התעסוקה השפעה חזקה על שווקי המניות והאג"ח וגם הפעם נרשמה תגובה חדה כאשר תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה בפתיחת המסחר ביום שישי מ-2.16% ל-2.12% בסוף ביום המסחר. כמו כן, מדד ה-S&P 500 ירד ב-1.5%. בנוסף, פורסמו נתוני שיעור האבטלה ומהם עולה כי שיעור האבטלה בחודש אוגוסט עמד על כ- 5.1% והינו שיעור האבטלה הנמוך ביותר שנרשם מאז חודש מאי 2008. יחד עם זאת, התפרסם נתון שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בארה"ב אשר נמצא ברמת שפל היסטורית של 62.6%, ולכן המשמעות הכוללת היא כי האבטלה האמיתית גבוהה יותר מ-5.1%. על אף האכזבה מהנתון הנמוך לחודש אוגוסט, רוב הפרשנים בארה"ב טענו כי מצב שוק העבודה הינו סביר וטענו כי כלי הריבית הנמוכה כבר מיצה את השפעתו על שוק זה.

מדד מנהלי הרכש של מגזר התעשייה, ISM manufacturing, ירד בחודש אוגוסט לרמה של 51.1. יש לציין כי זוהי אמנם "קריאה" המשקפת התרחבות, אך זוהי רמתו הנמוכה ביותר של המדד מאז חודש מאי 2013. בלטה במיוחד הירידה ברכיב ההזמנות לייצוא לרמה של 46.5 והירידה ככל  הנראה קשורה להאטה המסתמנת בסין, כמו גם לשערו המתחזק של המטבע האמריקאי. לעומת זאת, בתחום השירותים, ISM Non-manufacturing, נותר המדד על רמה גבוהה של 59 וזאת לעומת רמה של 60.3 בחודש יולי. 


כאמור השווקים הפיננסיים בארה"ב הגיבו בירידת תשואות לפדיון באג"חים ובירידת שערי מניות, ועתה נותר רק לראות האם יחליט ה-FED ב-17 לספטמבר על העלאת הריבית בפעם הראשונה מאז המשבר של שנת 2008. 

אירופה: האם אנו בפתחה של הרחבה כמותית שנייה?

כפועל יוצא של ההאטה המסתמנת בסין הוריד ה-ECB את תחזית הצמיחה בגוש האירו לשנת 2016 מ-1.9% ל-1.7%. בנוסף, יו"ר ה-ECB, מריו דראגי, רמז כי תכנית ההרחבה הכמותית אף תוארך לאחר ספטמבר 2016 או שאפילו תורחב (מעבר ל 60 מיליארד אירו בחודש) כבר בחודשים הקרובים וזאת כאמצעי להתמודדות עם ההאטה בצמיחה והאינפלציה האפסית.

נתונים כלכליים חיוביים

שיעור האבטלה בגוש האירו ירד בחודש יולי לרמתו הנמוכה ביותר מאז פברואר 2012 ולמעשה מאז יוני 2013 שיעור האבטלה באירופה יורד, אך עדיין נמצא ברמה מאוד גבוהה של כ-10.9%בממוצע. בתוך כך, בחודש יולי נרשמו שיעורי אבטלה גבוהים במיוחד בספרד בשיעור של 22.4%, בפורטוגל בשיעור של  11.9% ובאיטליה בשיעור של 12%. יש לציין כי ערב המשבר של שנת 2008, שיעור האבטלה הממוצע בגוש האירו היה נמוך מ-7%. 

התפתחות שיעורי האבטלה בעולם


יפן: חולשה בפעילות הכלכלית

הנתונים שפורסמו השבוע ביפן הצביעו על חולשה בפעילות הכלכלה גם ברבעון השלישי וזאת ללא כל אינפלציה הנראית באופק. הוצאות החברות על רכישת ציוד ורכוש קבוע צמחו ברבעון השני בשיעור שנתי של 5.6% בלבד, הרבה מתחת לצפיות לצמיחה של 8.8%. מדד הייצור התעשייתי ירד בחודש יולי ב- 0.6% וזאת לעומת צפי לעלייה של 0.1%. השכר הממוצע עלה בחודש יולי בשיעור מתון של 0.65%, בעוד הצפי עמד על עלייה של 2%. 
 

ישראל: השפעת גילוי הגז במצרים על הכלכלה הישראלית 

בשבוע החולף אירעו מספר התרחשויות מאקרו כלכליות בכלכלה המקומית. תחילה, השפעת גילוי שדה הגז המצרי על ישראל ולאחר מכן הפחתת המיסים בהיקף של כ-6 מיליארד ש"ח בשנה, וזאת באמצעות הפחתת המע"מ ב-1% והפחתת מס החברות ב-1.5%. בנוגע לגילוי הגז במצרים יש לציין כי חלק משמעותי מהתחזקותו של השקל, מתחזית הצמיחה לשנים הקרובות ומכך שדירוג האשראי של ישראל נשאר עד כה על כנו, נובע מהנחות לגבי יצוא הגז מלווייתן ופיתוח משק הגז בתוך תחומי ישראל. אם מציאת המאגר המצרי תביא לעיכוב בפיתוח מאגר לווייתן, עלולה להיות לכך השפעה שלילית על שיעור הצמיחה והכנסות המדינה ממסים, תמלוגי הגז. בנוגע לשוק הפיננסי, פרמיית הסיכון של מדינת ישראל הנמדדת כמרווח התשואה בין אג"ח ממשלת ישראל לאג"ח ממשלת ארה"ב עלולה לעלות וההשפעה החיובית היחידה היא שהשקל צפוי להפסיק ולהתחזק כבעבר ומכך תהנה התעשייה המקומית. באשר להפחתת המיסים, שר האוצר משה כחלון הצהיר כי הפחתת המס נובעת מעודפי גביה שהצטברו בשנת 2015 בתקציב המדינה, אלא שלאחר פרסום נתוני התוצר לרבעון השני אשר הצביעו על ירידה בקצב הצמיחה של המשק, יש מקום לצפות כי בעתיד הלא רחוק צפויה גביית המס להיות נמוכה מהצפוי, מה שעלול להביא להרחבת הגירעון בתקציב המדינה.

שוק העבודה ממשיך לגלות חוזקה

השבוע פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים המציגים גידול במספר המשרות ועלייה בשכר הממוצע. מספר משרות השכיר בחודש יוני עמד על כ-3.4 מיליון משרות ובכך מהווה  גידול של כ-2.5% לעומת 3.32 מיליון משרות בחודש אפריל. השכר הממוצע למשרת שכיר עמד על 10.078 אלף ש"ח ובכך מהווה גידול של כ-6% ביחס ל-9.48 אלף ש"ח בממוצע בחודש אפריל. 

שכר למשרת שכיר בענפי המשק השונים, יוני 2015.
 

מדדי אג"ח קונצרני:אג"ח קונצרני

השבוע נסחרו מדדי האג"ח הקונצרני בירידות של עד כ-0.36%, חצי אחוז במקביל לעלייה קלה במרווח התשואה (הפרש מעקום לפי מח"מ). כך למשל ירד מדד תל בונד 60 ב-0.18% וזאת תוך כדי עלייה שולית במרווח התשואה מ-1.77% בתחילת השבוע ל-1.76% בסופו.  יש לציין כי מרווח תשואה גבוה יותר משקף פרמיית סיכון גבוהה יותר ביחס לאג"ח ממשלתי.

מדדי אג"ח – ביצועים: אג"ח ממשלתי

השבוע נרשמו בשוק האג"ח ירידות שערים של עד 0.66%, בעיקר באג"ח צמודות מדד ובעלות מח"ם ארוך. יש לציין כי הירידות משקפות עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל וציפייה להעלאת ריבית בארה"ב.  

ישראל

המדדים המובילים בארץ סיימו את השבוע במגמה מעורבת כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 0.61%  בהובלת מניית "כיל" אשר עלתה בשיעור של 7.45%.המכפיל הנוכחי של המדד עלה ל-16.42והמכפיל העתידי ירד ל-13.98. מדד ת"א 75 ירד השבוע ב-1.13% וזאת בהובלת מניית "רציו" שסיימה את השבוע בירידות של כ-19%. הסקטור שבלט לשלילה השבוע היה ת"א גז ונפט שירד השבוע ב-7.68% בעקבות תגלית הגז ליד חופי מצרים. השקל התחזק השבוע אל מול הדולר ב-0.28% ומול היורו ב-0.38%.
 
קבוצת דלק- החברה רכשה השבוע מניות של חברת האנרגיה "נובל אנרג'י" בהיקף כספי של כ-60 מיליון ש"ח ובכך ניצלה את הירידות במניית החברה אשר נבעו מגילוי מאגר הגז מול חופי מצרים השבוע. עד כה החברה מחזיקה מניות בהיקף של 90 מיליון ש"ח וכעת היקף האחזקות הכולל בחברה יגיע ל-150 מיליון ש"ח. מלבד אחזקותיה ב"נובל", "דלק" מחזיקה במניות של חברות אנרגיה נוספות כאשר המהותית מביניהן היא אחזקה של כ-600 מיליון ש"ח בחברת "וודסייד" שניהלה בעבר מו"מ לקניית חלק במאגר "לוויתן". "דלק" כבר הפסידה כ-200 מיליון ש"ח על רכישותיה שבוצעו בסוף שנת 2014 וזאת כאשר מחיר הנפט היה גבוה בעשרות דולרים ממחירו היום. רכישות אלו היו חלק מאסטרטגיית החברה לניצול יתרת המזומנים האדירה אשר הגיעה ממימוש נכסים שלא נוגעים לפעילותה המרכזית של החברה בתחום הגז והנפט. בנוסף, החברה ביצעה השבוע רכישה עצמית של מניותיה, וכן יחידות השתתפות של חברות הבנות שלה בסך של 90 מיליון ש"ח ובכך ניצלה את מחיר המנייה שירד השבוע בחדות.

ביג- החברה פרסמה את דוחותיה לרבעון השני ורשמה גידול של 30% בהכנסותיה ביחס לרבעון המקביל. בתוך כך, הכנסותיה הסתכמו ב-149מיליון ש"ח והרווח הנקי של החברה הסתכם ב-167 מיליון ש"ח וזאת לעומת 57 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. יש לציין כי מרבית הכנסותיה, 76%, מגיעות מדמי שכירות של דיירים ושאר ההכנסות המהוות 33% מגיעות הן מדמי ניהול והן מפעילות קטנה בתחום הסולארי. לחברה יש 22 מרכזי קניות בישראל בשווי של 3.7 מילארד ש"ח ו-31 מרכזים בארה"ב בשווי של כ-3 מיליארד ש"ח אשר מהווים את חלקה של "ביג" ב"ביג US". הצמיחה בהכנסות מיוחסת לרכישה של 6 מרכזי קניות בארה"ב בשטח של 120 אלף מ"ר, פתיחת מרכז "ביג פאשן" באשדוד, וכן חידוש חוזים של שכירות בדמי שכירות גבוהים יותר. הצמיחה ברווח הנקי מיוחסת לשערוך של נכסי נדל"ן בארה"ב ובנוסף הקבוצה רכשה השנה עוד 2 מרכזי קניות בירכא ובצומת הצק' פוסט. כמו כן, רכשה החברה 23 דונם     בכמיליארד ש"ח בסמוך למתחם הסינמה סיטי וזאת במטרה להקים מתחם שיתמקד בלייף סטייל וירכז יותר חניות ומסעדות ופחות סופרמרקטים.

עזריאלי – חברת הנדל"ן הנפיקה השבוע אג"ח וזכתה לביקושי יתר של 1.5 מיליארד ש"ח בשלב המוסדי. יש לציין כי התכנון המקורי היה לגייס 0.5 מיליארד ש"ח ובסופו של דבר גייסו 0.992 מיליארד ש"ח. הביקושים הגבוהים בהנפקה היוו כמעט חצי מהביקושים שהזרימו הגופים המוסדיים בהנפקת האג"ח בחודש פברואר, דבר שמוסבר על ידי חוסר היציבות בשווקים והחשש מעליית התשואות בעקבות עלייה אפשרית בריבית בארה"ב. החברה ביצעה השנה כבר 2 גיוסי אג"ח וכלל גיוסיה מסתכמים בסכום של 2.2 מיליארד ש"ח. האג"ח של החברה מדורגת AA+ על ידי "מעלות" ובעלות מח"מ של 6.9 שנים, והריבית המשולמת עליו תהיה 1.64%. החברה פרסמה לא מזמן את דוחותיה לרבעון ורשמה גידול של 24% ברווח הנקי ועלייה ב-NOI של 9%. 

הפניקס- עובדי החברה פתחו בשביתה חלקית על רקע הסכם קיבוצי שטרם נחתם עם ההנהלה. העובדים עזבו ביום רביעי את משרדיהם כחלק מהעימות בינם לבין ההנהלה ולפני שעזבו קיימו הפגנה ליד משרדי החברה בגבעתיים, כאשר לטענתם ההנהלה מבטיחה להתקדם במו"מ על ההסכם הקיבוצי, אך בפועל היא מושכת זמן בכדי לנסות לחתום את ההסכם לאחר השלמת המכירה של החברה ל"פוסון" הסינית וזאת בידיעה שלאחר מכן כוח המיקוח של העובדים יהיה מצומצם יותר.

חו"ל  

המדדים המרכזיים בארה"ב סגרו את השבוע במגמה שלילית כאשר מדד ה-S&P 500 ירד ב-3.4% והנאסד"ק ירד ב-3.34%. כמו כן, המכפיל הנוכחי של מדד ה- S&P 500  ירד ל-16.96והמכפיל העתידי ירד ל-16.19. באירופה השבוע נסגר במגמה שלילית כאשר הדקס הגרמני ירד ב-2.53% ועדיין שומר על תשואה חיובית של 2.37% מתחילת השנה. היורוסטוק 50 ירד השבוע ב-2.96%, המכפיל הנוכחי של היורוסטוק 50 ירד ל-17 והמכפיל העתידי עומד על 13.62. 
 
Panasonic– החברה תתחרה ראש בראש עם לקוחת סוללות הליתיום שלה,"Tesla", בתחום איחסון החשמל לצרכן הפרטי. "Tesla" משתמשת בסוללה כמקור כוח למכוניותיה החשמליות ורק בחודש מאי השנה הציגה את הסוללות החדשות שלה לאחסון חשמל בבתים. "Panasonic" הודיעו כי הם יתחילו למכור סוללות ליתיום להטענה ביתית בגרמניה אשר נחשבת לשוק שמנכ"ל "Tesla" כבר הצהיר שיהיה שוק המפתח לסוללה הביתית של החברה וזאת מכיוון שהמדינה בעלת שוק חשמל סולארי מתקדם בקרב הצרכנים הפרטיים. יש לציין כי בסוללות המדוברות ניתן להשתמש על מנת לאחסן חשמל בזמן שהשמש חזקה ולהשתמש בו מאוחר יותר בלילה כאשר בחוץ יש חושך. מנכ"ל "Panasonic", לורן אבאדי, ציין בראיון בכנס אלקטרוניקה בברלין, שאחרי גרמניה הם מתכוונים להיכנס לשווקים נוספים באירופה וביניהם השוק הצרפתי והבריטי. כיום "Panasonic" כבר מוכרת את הסוללות הביתיות ביפן וזאת כאשר הסוללות יכולות להחליף עד 70% מהאנרגיה שהבית צורך באמצעות יצירת חשמל מפנלים סולארים. בעתיד החברה תוכל להחליף עד 100%מהחשמל שמסופק כיום על ידי חברות החשמל.

Xiaomi- יצרנית הסמארטפונים הרביעית בגודלה בעולם מסין, נכנסת לשוק המחשבים הניידים ותפתח מחשב שיתחרה ביצרניות הגדולות כגון "Apple" ו-“Lenovo”. השקת המחשב החדש צפויה להיות בתחילת שנת  2016 וכניסתה של חברת "Xiaomi" לשוק המחשבים צפויה להוריד את מחירי המחשבים המתחרים ועתידה לנגוס בעוגה ההולכת ומתכווצת של שוק המחשבים הניידים. לפי התחזיות כבר השנה צפויה ירידה של כ-8.7% במכירות המחשבים הניידים."Xiaomi" הוקמה על ידי המיליארדר הסיני, ליי ג'ון, ומאז הקמתה לקח לה כחמש שנים על מנת להגיע לצמרת מכירות הסמארטפונים. תחילה התפרסמה בזכות הסמארטפונים במחיר זול ולאחר מכן בזכות הסמארטפונים היותר איכותיים  אשר הוצעו במחירים בטווח הבינוני. חברת "Samsung" תספק לחברה את כרטיסי הזיכרון וזאת לאחר שהחברות חתמו ביניהן על הסכם ראשוני שעתיד להתרחב גם לתחום אספקת המסכים.

Lenovo- יצרנית המחשבים האישיים מסין רשמה ירידה משמעותית של כ-51% ברווחיות ברבעון הראשון של שנת 2015 וזאת לעומת הרבעון הראשון של השנה שעברה בו הרווחים הסתכמו בכ-105 מיליון דולר. יש לציין כי הירידה מיוחסת בעיקר לשני שווקים מרכזיים הנמצאים בהאטה, סין וברזיל, אשר בהם לחברה חשיפה גבוהה ." Lenovo" מחזיקה בנתח שוק של כ-20.3% משוק המחשבים הניידים וזאת כאשר שוק זה צפוי להתכווץ בשיעור של כ-8.7% לעומת השנה שעברה, מה שעשוי לפגוע בהכנסות החברה. בנוסף, החברה עדיין מבצעת הטמעה לחברת "Motorola" שנקנתה מ- "Google" בכ-12.5 מיליארד דולר בשנה שעברה והדבר גם כן פוגע ברווחיות החברה. בהמשך לירידה ברווחיות החברה, מנכ"ל החברה, גינפרנקו לאנסי, הכריז על תוכנית הבראה לשיפור הרווחיות וזאת כאשר כבר ברבעון הנוכחי יצומצמו כ-3,200 מקומות עבודה בתחום הייצור, מה שעשוי להביא לחיסכון של כ-650 מיליון דולר במחצית השנייה של השנה. בנוסף, תתבצע אופטימיזציה בכל הנוגע לשרשרת האספקה ודוגמא לכך תהיה כאשר יעברו להשתמש באותם ספקים הן במחלקת המחשבים האישיים והן במחלקת השרתים.
 
Apple- השבוע האקרים גנבו מידע מ-225 אלף חשבונות של מחזיקי מכשירי "Apple" ברחבי העולם. חברת "Palo Alto" שגילתה את הפירצה באבטחה הודיעה כי איתרה אותה ב-18 מדינות ובהן ארה"ב וישראל. מקור התוכנה הזדונית שפיתחו ההאקרים לפריצת המכשירים נקראת "קיי ריידר" שמקורה בסין והיא משמשת בעיקר מכשירי "iPhone" פרוצים. "קיי ריידר" למעשה עוקפת את הגדרות האבטחה של המכשיר ומאפשרת גישה לקבצי המערכת, פירצה שמאפשרת לתוכנה הזדונית בסופו של דבר לחדור למכשיר. ההאקרים ניצלו את התוכנה בכדי לגנוב שמות חשבונות וסיסמאות ולבצע תשלומים באמצעות הנייד. כמו כן, לחלק מן המשתמשים אף ננעל המכשיר וההאקרים ביקשו כופר תמורת פתיחתו.

 Amazon- החברה מנסה להתרחב ולהיכנס שוב לעולם משלוחי המזון וזאת כאשר כיום החברה מוכרת כפלטפורמה למכירות חפצים שונים כגון ספרים מוצרי חשמל ועוד. כעת, החברה נכנסת יותר ויותר לעולם השירותים ומציעה ללקוחות את האפשרות להזמין כמעט הכול, החל מאנשי מקצוע ועד לחופשה. כמו כן, מתחייבת למשלוח של אלכוהול תוך שעה וגם מצרכי מזון באיזורים מסויימים בארה"ב. יש לציין שהחברה עסקה בתחום משלוחי המזון בעבר ולא ברור אם יהיה מדובר בארוחות חמות או לא, אך מה שכן ברור שהיא מודעת לכך שהיא נכנסת לשוק תחרותי בו תתחרה בשחקנים מנוסים ומבוססים. 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x