המועצה הארצית לתכנון ובניה אישרה תכנית הולכת גז טבעי מישראל לירדן

תכנית מתאר ארצית מפורטת לצינור גז מישראל לירדן תאפשר ייצוא גז טבעי לירדן בתוך כשנה

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/09/2015

המועצה הארצית לתכנון ולבניה בראשות רו"ח אביגדור יצחקי, אישרה בישיבתה היום (ג') להעביר לאישור הממשלה תכנית מתאר ארצית מפורטת לתוואי הולכת גז טבעי מתחנת הגז "סדום 2" ועד גבול ירדן, לצורך ייצוא גז טבעי לירדן, בהתאם להסכם שנחתם בין שתי המדינות.

על פי התכנית, צינור גז תת קרקעי באורך של כ- 15.5 ק"מ יעבור לאורך כביש 90 ומזרחה אל גבול ירדן, מדרום לבריכות האידוי של מפעלי ים המלח ומצפון לשטחי החקלאות של מושב נאות הכיכר. בקצה המזרחי של התוואי, בגבול עם ירדן, יוקם מגוף תת-קרקעי אשר יחצוץ בין מערכות ההולכה של שתי המדינות.

תוואי הצינור אושר בהתאם למסמך סביבתי נופי וחוו"ד המשרד להגנת הסביבה, תוך התייחסות להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור. 

עם אישור התוואי המפורט בתכנית, יבוטל התוואי המתארי הכללי שנשמר לקטע זה בתכנית המתאר הארצית הראשית למערכת הגז הטבעי (תמ"א/ 37).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x