סדר יום של וועדת הכספים

 

 
איתן כבל ראש הוועדהאיתן כבל ראש הוועדה
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/09/2015

יום חמישי, ד' בתשרי התשע"ו (17.9.15) במלון כפר המכביה, רח' פרץ ברנשטיין 7 רמת-גן
סדר היום:בשעה 10:00
  1. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015 למעט סעיפים 4, 5 ו-6 (2) - (מ/939)

  2. פרק ט' (שונות), סעיפים 45 ו- 46 (תמלוגים המשולמים על-ידי רשות שדות התעופה למדינה) – מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה -2015 (מ/951)

  3. אישור השקעת המדינה בחברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975

  4. החלטת הממשלה לפעול להפרטת בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ (תדמור)  - מעקב


יום ראשון, ז' בתשרי התשע"ו (20.9.15) בכנסת
סדר היום:
בשעה 10:00
  1. פרק ו' (ביטוח לאומי), סעיפים 26(7), 29, 30 (העברת הטיפול בנפגעי עבודה לאחריות קופות החולים) - מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה -2015 (מ/951)

  2. פרק ד' (מיסוי מקרקעין), סעיפים 9(2), 10 (פטור ממס על שבח אינפלציוני) - מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה -2015 (מ/951)

  3. פרק ה' (מסים), סעיף 13(14) ו- 13(15) (חילופי מידע עם רשויות מס זרות) – מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה -2015 (מ/951) 


יום שני, ח' בתשרי התשע"ו (21.9.15) בכנסת סדר היום: בשעה 10:30

1.הצגת התקציב לשנים 2015-2016 וסקירה על המדיניות הכלכלית – בהשתתפות שר האוצר מר משה כחלוןהנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x