מערך ייעוץ בהשקעות בבנק לאומי >> הרכיב המנייתי ממשיך להיות האפיק המועדף בחשיפה לסיכון

סקירת שוק אגרות חוב, מניות, מטבעות, סחורות וחו"ל.

 

 
 

חנוך פרנקוביץ`
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/09/2015

• נמשכת התנודתיות הגבוהה בשווקים, אם כי במידה פחותה מאשר בשבועות האחרונים. סימני שאלה לגבי התפתחויות בכלכלה הריאלית בסין צפויים להמשיך ולהוות גורם סיכון מרכזי בכלכלה העולמית. בטווח הקצר, אפשרות של העלאת ריבית בארה"ב תורמת אף היא לתנודתיות בשוק. אנו ממליצים שלא לבצע שינויים חדים בהרכב תיקי ההשקעות.

• רמת המחירים באפיקי האג"ח עדיין גבוהה מאוד, והתשואות לאורך העקומים המרכזיים בחו"ל ובישראל צפויות להמשיך ולעלות בהדרגה בטווח הזמן הבינוני, כתלות בהמשך השיפור הכלכלי בעולם. מומלץ לשמור על מח"מ תיק בינוני-קצר.

• ציפיות אינפלציה נמוכות שנגזרות משוק ההון תואמות את סביבת האינפלציה הנמוכה, ועשויות אף להכיל את הורדות המחירים שבפיקוח ואת הפחתות המיסים עליהן הוכרז. אנו ממליצים שלא להזניח את האפיק הצמוד בתיקי ההשקעות, ולהחזיק חשיפה מאוזנת בין האפיק השקלי והאפיק הצמוד.

• אנו ממליצים שלא לשנות את היקף החשיפה המנייתית בתיק ההשקעות, כלומר הרכיב המנייתי ממשיך להיות האפיק המועדף בחשיפה לסיכון, ביחס לאפיקי השקעה מסוכנים אחרים. עם זאת, רמת התמחור הכוללת באפיק אינה נמוכה, גם לאחר הירידות החדות במדדים, ולכן לא מומלץ להגדיל חשיפה לאפיק זה.

• לאפיק המזומן ותחליפיו, המהווה "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, חשיבות גבוהה בשמירה על רמת סיכון סבירה בתיק. מומלצת חשיפה משמעותית לאפיק זה, כרכיב מאזן לחשיפה מנייתית גבוהה.

• אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מזערית בלבד לסחורות בתיקי ההשקעות, על אף ירידות השערים החדות במחירי הסחורות בעולם. זאת, כיוון שהתאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות אינה צפויה בטווח המיידי.

• אנו ממליצים להחזיק את החשיפות המט"חיות בתיקי ההשקעות (מניות ואג"ח קונצרני בחו"ל) ללא גידור, זאת למרות האפשרות שרגיעה בשווקים תביא לתיסוף נקודתי בשער השקל.
 
שוק אגרות החוב  

• כלכלת סין המשיכה גם השבוע לספק נתונים שמעידים על האטה בקצב הצמיחה שם. בין נתונים אלו, נרשמה ירידה חדה בנתוני הסחר בחודש אוגוסט בדגש על הייבוא שצנח בכ- 14% בהשוואה לשנה שעברה. חולשה נרשמה גם במדד המחירים ליצרן שירד ב- 12 החודשים האחרונים ב- 5.9%, הירידה החדה ביותר שנרשמה בו בשש השנים האחרונות.

• בארה"ב, נרשמה השבוע עליית תשואות באגרות החוב הממשלתיות לכל אורך העקום. זאת, בתמיכת פרסום נתונים משוק העבודה, שהיו חיוביים ברובם (הרחבה בהמשך). באפיק הקונצרני, נרשם צמצום קל במרווחים בכל רמות הדירוג, בדומה למגמה בשבוע שעבר.      
• באירופה, עקום ממשלת גרמניה רשם השתטחות קלה בשל עליית תשואות בעיקר בחלקו הקצר. נתוני הסחר בגרמניה הצביעו על התרחבות הייצוא והייבוא בחודש יולי בכ- 2.5% וכ- 2.3% בהתאמה, גבוה משמעותית ביחס לתחזיות. מנגד, נתון ההזמנות בסקטור התעשייתי היה חלש וירד בכ- 1.4%.

• דירוג החוב של ממשלת ברזיל הורד השבוע לרמה של +BB עם אופק שלילי, על ידי סוכנות S&P. זאת, בשל המשבר הכלכלי בברזיל וההרעה בגרעון התקציבי. תשואות אג"ח ממשלת ברזיל בריאל ברזילאי לטווח של שנה עומדות על כ- 15%, בדומה לתשואות לטווח של 10 שנים. אגרות מקבילות אשר מונפקות בדולר ארה"ב (ע"י ממשלת ברזיל), נושאות תשואות של כ-2% ו-6% בהתאמה. פערים אלו מצביעים על חששות מהמשך פיחות בריאל הברזילאי בשנים הקרובות. ריבית הבנק המרכזי בברזיל עומדת על 14.25% כאשר מטרתה לבלום את בריחת ההון מהמדינה ואת המשך הפיחות בשער הריאל, ולמתן את קצב האינפלציה הגבוה.

• גם בישראל, נרשמה עליית תשואות באפיק הממשלתי בדומה למגמה באגרות החוב של ממשלת ארה"ב. ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון שמרו השבוע על יציבות יחסית בחלק הקצר והבינוני של העקום. זאת, חרף מספר הודעות על הורדות מיסים והוזלת מוצרים שמחירם תחת פיקוח. באפיק הקונצרני, נרשמו השבוע ירידות שערים מתונות ברוב מדדי התל בונד בדומה למגמה באפיק הממשלתי. המרווחים ביחס לעקום הממשלתי הצטמצמו מעט.
נתוני התעסוקה בארה"ב משאירים סיכוי להעלאת ריבית בעוד שבוע  מספר המשרות שנוספו למשק האמריקאי בחודש אוגוסט עמד על כ- 173 אלף בלבד, נמוך מהתחזיות המוקדמות לתוספת של כ- 220 אלף משרות. אולם נתוני תוספת המשרות לחודשים יולי ויוני עודכנו כלפי מעלה, כך שלאחר עידכונים אלו עומד מספר המשרות הממוצע בשלושת החודשים האחרונים ברמה גבוהה של כ- 221 אלף. במקביל, נמשכה מגמת הירידה בשיעור האבטלה העומד כעת על 5.1% בלבד. תמיכה נוספת לחוסנו של שוק העבודה בארה"ב התקבלה מעליה בשכר הממוצע, כמו גם מ"מספר המשרות הפנויות שהמתינו לאיוש", שעלה ביולי ב-430 אלף והגיע לכ- 5.75 מיליון.

בעוד שבוע צפוי הבנק המרכזי בארה"ב לפרסם את החלטת הריבית. על הפד להכריע בין הצורך להתחיל במסע (ארוך) של העלאות ריבית בתמיכת נתוני התוצר ושוק העבודה החיוביים, או לחילופין להמתין למועד מאוחר יותר. סיבות אפשריות לדחייה בהעלאת הריבית עשויות להיות סביבת האינפלציה בארה"ב, שעודנה נמוכה, והעלייה האחרונה בסיכונים לצמיחה הגלובלית לנוכח ההרעה בכלכלת סין. 

תשואת אגרת חוב של ממשלת ארה"ב לשנתיים עומדת על כ- 0.75%, רמת השיא של השנה האחרונה. רמה זו מעידה על כך שהמשקיעים מעריכים שמועד העלאת הריבית קרוב. יחד עם זאת, ניתוח החוזים על הריבית מלמד שהשחקנים בשוק זה נותנים הסתברות גבוהה יותר להעלאת ריבית בחודש דצמבר הקרוב, מאשר בשבוע הבא.

במבט קדימה, אנו סבורים כי תשואות אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ובישראל, צפויות לעלות בשנים הקרובות בכפוף להמשך שיפור בכלכלה. אולם, עליית התשואות צפויה להיות הדרגתית וממושכת. לאור האמור, אנו ממליצים על מח"מ תיק בינוני-קצר. זאת, תוך ניצול הזדמנויות טקטיות להארכה קלה של מח"מ התיק, שעשויות להופיע מעת לעת בכפוף לשיפור בתמחור אגרות החוב בשוק. 

שוק המניות

• התנודתיות במסחר בשוק המניות בעולם נמשכת. מדד המניות העולמי רשם עלייה שבועית קלה של כ- 0.5% אך במסגרת המסחר היומי נרשמו תנודות חדות.

• בארה"ב, מדד ה-500 S&P ירד בכ- 0.5% וה- Nasdaq נותר כמעט ללא שינוי. לקראת סוף השבוע פורסמו כאמור נתוני תעסוקה חיוביים. עוצמת שוק העבודה בארה"ב הובילה להתגברות הצפי להעלאת הריבית, ולירידות שערים חדות במסחר ביום רביעי. 


• השבוע פורסם עדכון חיובי של 0.3% לאמדן הצמיחה בגוש האירו לרבעון השני, שהגיע ל- 1.5% (בקצב שנתי). מדובר בקצב צמיחה גבוה בהשוואה לתקופה מאז שנת 2011. למרות זאת, חששות מהתפתחויות שליליות בסין הביאו לכך שמדד ה- 600 EuroStoxx ירד בכ- 0.7% ומדד ה- Dax הגרמני רשם ירידה של כ-1%.

• בסין, נרשמה השבוע יציבות יחסית במסחר ומדד 300 CSI עלה בכ-1%. ממשלת סין הודיעה כי תפתח את שוק המט"ח המקומי לבנקים מרכזיים בעולם, שיוכלו לראשונה להחזיק בנכסים נקובי יואן. מטרת המהלך לעודד את הביקוש ליואן, לאחר שבתקופה האחרונה נצפתה יציאה מהירה של כספים מסין במקביל לחששות מהחרפת ההאטה בקצב הצמיחה.
• בשוק המקומי, מדד המעו"ף ירד בכ- 0.8% אך מדד ת"א 75 עלה בכ- 2.2%. ירידות השערים במניות האנרגיה נמשכו לאחר שמנכ"ל חברת ENI האיטלקית הודיע כי מאגר Sahr שגילתה החברה במצרים עשוי להכיל כמות גז גבוהה מההערכה הראשונית. בתגובה איבד מדד ת"א נפט וגז כ- 4.2% מערכו והשלים צניחה של כ- 17% במהלך החודש האחרון.

קצב הצמיחה באירופה ממשיך לעלות

השבוע עודכן כלפי מעלה אומדן קצב הצמיחה באירופה ברבעון השני ל- 1.5%, כאמור. השיפור בפעילות הכלכלית מורגש גם ברמת המאקרו אך בולט גם בתוצאות הפירמות. לאחר שנים של קיפאון בשיעור הרווחיות של הפירמות האירופאיות, בעונת הדוחות לרבעון השני נרשמה עלייה ברווחיות ועפ"י הערכות האנליסטים לתוצאות הרבעון השלישי השיפור ברווחיות צפוי להימשך.

למרות התפתחויות חיוביות אלו, שוקי המניות באירופה רשמו בחודש האחרון ירידות שערים חדות, על רקע החששות מהאטה נוספת בפעילות הכלכלית בסין, והשפעות אפשריות שעלולות להיות לכך על כלכלת העולם. בשנים 2008-2012 היוותה סין יעד לכ- 6% מכלל הייצוא האירופי. אמנם זהו היעד השלישי בגודלו מבחינת סחר החוץ של מדינות האיחוד, אך שיעור זה אינו גבוה, כך שגם פגיעה מסויימת ביצוא לסין לא צפויה להביא לפגיעה משמעותית בייצוא הכולל מאירופה. יחד עם זאת, ענפים מסויימים (כגון: סחורות, רכב) פגיעים יותר להתפתחויות שליליות נוספות בכלכלה הסינית. בצד החיובי, השיפור הכלכלי בארה"ב, שהינה יעד ל- 12% מהייצוא האירופי, צפוי למתן במידת מה את היחלשות הביקושים בסין.

מלבד ההתפתחויות בסחר החוץ, גם לשווקים הפיננסיים ישנה חשיבות, כאשר חשיפות המערכת הבנקאית באירופה לשווקים המתעוררים בכלל ולסין בפרט הינן גבוהות בהשוואה לבנקים בארה"ב. מצד שני, השווקים הפיננסיים באירופה ממשיכים לקבל רוח גבית מהבנק המרכזי. בחודש מרץ השנה החל ה- ECB (הבנק המרכזי האירופי) ביישום תכנית רכישות אג"ח. במסגרת זו נרכשות בממוצע אגרות בשווי של 60 מיליארד € כל חודש. עפ"י לוח הזמנים המקורי הרכישות יימשכו לפחות עד חודש ספטמבר 2016, אך כבר הודגש על ידי הבנק המרכזי שבמידת הצורך יורחבו היקף הרכישות ומשך הזמן של התכנית.

לסיכום, בשל ההתפתחויות החיוביות בכלכלה האירופית, אנו ממליצים על חשיפה במשקל יתר לשוקי המניות ביבשת. כדאי להתרכז בהשקעה במדינות המובילות: גרמניה, בריטניה וצרפת. ברמת סיכון גבוהה יותר מומלץ להשקיע בסקטור הפיננסים שעשוי ליהנות מהשיפור הכלכלי והתמחור בו אטרקטיבי.

מטבעות

• הדולר נסחר במהלך השבוע ביציבות ובסיכום שבועי רשם פיחות קל של 0.3% מול המטבעות העיקריים. זאת על אף פרסום דוח התעסוקה, שהגביר את ההערכות כי הריבית בארה"ב תעלה בפגישת הפד בשבוע הבא. האירו התחזק ב-0.7% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.12.

• השקל התחזק מול הדולר בכ-0.7% ונסחר קרוב ל-3.9 ₪ לדולר. אנו ממליצים להחזיק את החשיפות המט"חיות בתיקי ההשקעות (מניות ואג"ח קונצרני בחו"ל) ללא גידור, זאת למרות האפשרות שרגיעה בשווקים תביא לתיסוף נקודתי בשער השקל.

• פיחות חל במרבית מטבעות השווקים המתעוררים. הלירה הטורקית נחלשה בכ-2.6%. כמו כן, חל פיחות בראנד הדרום אפריקאי (2.1%), ברובל (1.9%), ובריאל הברזילאי, שנחלש בכ-1.1% מול הדולר עוד לפני הפחתת הדירוג, ולאחר ההפחתה נחלש בכ-2% נוספים. על אף פיחות של יותר מ-40% מתחילת השנה, אנו ממליצים שלא להיחשף למטבע הברזילאי.

סחורות

• מדד מחירי הסחורות העולמי רשם השבוע ירידה של כ-2.6%. ירידות שערים חדות נרשמו בעיקר במחירי סקטור האנרגיה.

• מחירי האנרגיה נסחרו בתנודתיות גבוהה. מחיר חוזה מסוג Brent ירד בכ-6.3%, ונסחר בכ-48$ לחבית. מחיר חוזה מסוג WTI ירד בכ-5.2% ונסחר בכ-44.8$ לחבית. המסחר בחוזים על הנפט הושפע בעיקר מהורדת תחזיות הביקוש לנפט של ה-EIA (מנהל האנרגיה בארה"ב) לשנת 2016, על רקע ההאטה בצמיחה באסיה. ייבוא הנפט לסין ירד באוגוסט בכ-13% לעומת חודש יולי, והסתכם ב-6.29 מיליון חביות ליום בממוצע.

• מחירי המתכות התעשייתיות רשמו עליות. הנחושת והניקל עלו בכ-2.3% ו-1% בהתאמה. בסקטור המתכות היקרות מחיר הזהב ירד בכ-1.6%, על רקע האפשרות של העלאת ריבית קרובה בארה"ב.

• למרות התמחור הזול, אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מזערית בלבד לסחורות בתיקי ההשקעות. זאת, כיוון שהתאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות אינה צפויה בטווח המיידי. הערכה זו מבוססת על כך שקצב הצמיחה העולמי צפוי להמשיך להיות מתון יחסית, ושהצמיחה העולמית תמשיך להיות ממוקדת בענפי השירותים והטכנולוגיה העילית, ולא בענפי התעשייה הכבדה.

אג"ח: שי ג'רבי
מניות: נמרוד צ'סניק
סחורות ומט"ח: מורן בכר

חנוך פרנקוביץ' ענף מחקר שוק ההון, בנק לאומי

מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x