פורמולה מערכות השלימה בהצלחה גיוס של כ- 230 מיליון שקל בהנפקת 2 סדרות אג"ח

בהנפקה נרשמו ביקושים בסך כולל של כ- 750 מיליון שקל

 

 
גיא ברנשטיין,מנכל פורמולה מערכותגיא ברנשטיין,מנכל פורמולה מערכות
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/09/2015

החברה הנפיקה למשקיעים אג"ח שדורגו על ידי מעלות S&P בדירוג  A+ עם אופק יציב

הצלחה להנפקת איגרות החוב של קבוצת פורמולה מערכות. הקבוצה השלימה הנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של כ-230 מיליון שקל, כאשר נרשמו ביקושי יתר גבוהים בהיקף כולל של כ-750 מיליון שקל. 
את הנפקת פורמולה מערכות הוביל קונסורציום חתמים בראשות ואליו בייס ומנורה מבטחים חיתום. 
 
במסגרת המהלך הנוכחי, הנפיקה פורמולה מערכות שתי  סדרות של איגרות חוב (א' ו- ב'), המדורגות על ידי חברת מעלות S&P בדירוג של A+ עם אופק יציב. 

הסדרה הראשונה (א') הינה סדרה שקלית הנושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 2.8% אשר משולמת בכל חצי שנה, עם מח"מ של כ- 4.9 שנים העומדת לפירעון בתשלומי קרן שווים בין השנים 2017 עד 2024. בסך הכל, בשני שלבי המכרז להנפקת סדרה זו נרשמו ביקושים בסך של כ-500 מיליון שקל, כאשר הקבוצה גייסה באמצעות סדרה זו סכום של כ-103 מיליון שקל. סדרה זו מובטחת באמצעות שעבוד של אחזקות פורמולה בחברות הקבוצה הציבוריות מטריקס, סאפיינס ומג'יק, ביחס LTV (חוב ביחס לשווי מניות) של 60%. 

הסדרה השנייה הינה  סדרה ב', שהינה סדרה שקלית צמודה לדולר, הנושאת ריבית שנתית בשיעור של 2.74% (אשר תשולם בתשלום אחד במרץ 2019 ותהא בשיעור כולל של 10%) והניתנת להמרה למניות פורמולה. המח"מ של הסדרה עומד על כ-3.5 שנים.  סידרה ב' עומדת לפירעון בתשלום אחד של קרן וריבית בחודש מרץ 2019. בסך הכל, נרשמו בשני שלבי המכרז להנפקת סדרה זו ביקושים בסך של כ-250, כאשר פורמולה גייסה באמצעותה סכום של כ-127 מיליון שקל.

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות, מסר: "אנו שמחים על הבעת אמון המשקיעים והציבור בקבוצה ובחוסנה הפיננסי, ומודים לכל השותפים שלנו בהליך ההנפקה המוצלח".

פורמולה מערכות דיווחה במהלך חודש אוגוסט את תוצאותיה הכספיות לסיכום המחצית הראשונה של שנת 2015. החברה סיימה את התקופה עם הכנסות של כ-391.2 מיליון דולר ועם רווח הנקי בסך 8.5 מיליון דולר (הנתונים משקפים צמיחה בהכנסות של כ-21.9% בהשוואה להכנסות של כ-321.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר הכנסות המחצית הראשונה של שנת 2015 כוללות כ-84.4 מיליון דולר מאיחוד תוצאות סאפיינס (אשר לא אוחדו בתקופה המקבילה אשתקד), ומנגד אינן כוללות את הכנסות מג'יק, אשר היוו כ- 27.3 מיליון דולר מהכנסות הקבוצה בתקופה המקבילה אשתקד). הונה העצמי של הקבוצה, נכון ליום 30.06.2015, הסתכם בכ- 666.9 מיליון דולר והיווה כ-59% מסך הנכסים במאזן המאוחד. מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר ולזמן ארוך של הקבוצה הסתכמו בכ-163.9 מיליון דולר נכון ל-30.6.2015, והחוב נטו סולו נכון לאותו מועד היה 32.2 מיליון דולר.  

פורמולה מערכות הינה אחת מקבוצות התוכנה הגדולות בישראל ובין היתר עוסקת במתן שירותי ייעוץ תוכנה, פיתוח מוצרי תוכנה קנייניים ואספקת פתרונות עסקיים מבוססי מחשב. הקבוצה, שמניותיה נסחרות בבורסות בתל-אביב ובניו-יורק, פועלת באמצעות החברות הציבוריות בקבוצה: מטריקס, מג'יק וסאפיינס. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x