הודעה לאזרחי ותושבי ארה"ב >> דחיית הדיווח על נכסים פיננסים של תושבים אמריקנים בישראל

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/09/2015

מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, מודיע על דחיית מועד הדיווח הראשון לרשות המסים האמריקאית (ה- IRS), אודות תושבים ואזרחים אמריקאים שהינם בעלי חשבונות במוסדות פיננסים ישראלים. העברת המידע לארצות הברית תתבצע לראשונה ביום 30 לספטמבר 2016.

ממשלות ישראל וארצות הברית של אמריקה, חתמו ב- 30 ביוני 2014, על הסכם בדבר שיפור ציות מס בינלאומי ויישום ה-FATCA . ההסכם קובע כי ממשלות ישראל וארה"ב יחליפו ביניהן מידע פיננסי אודות תושביהן, באופן אוטומטי, לצורך אכיפת מס (להלן:"ההסכם").

מכוח ההסכם, התחייבה ממשלת ישראל להורות למוסדות פיננסיים לאסוף מידע על תושבי ואזרחי ארצות הברית המחזיקים אצלם חשבונות פיננסיים, וכן התחייבה להעביר את המידע לרשות המסים האמריקאית (ה- IRSׁׂׂ). העברת המידע הראשונה הייתה אמורה להתבצע על ידי רשות המסים בישראל ב- 30 לספטמבר 2015. לאור מורכבות הליכי החקיקה, נענה משרד האוצר האמריקאי לבקשה לדחות את מועד הדיווח הראשוני.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x