מינהל התכנון מקדם מהלך שמטרתו העברת מסד נתוני גיאוגרפי תכנוני כולל אל הרשויות המקומיות

מדובר בצעד נוסף בהעצמת יכולת התכנון והביצוע של הרשויות המקומיות בתחום התכנון והבנייה

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/09/2015

הפורום למידע גיאוגרפי, בראשות מינהל התכנון, העביר בימים האחרונים אל כלל הרשויות וועדות התכנון המקומיות בארץ מסד מידע המרוכז במאות שכבות מידע גיאוגרפי (ממ"ג). לראשונה, יעמוד לרשות הועדות המקומיות מידע נרחב לשימושן העצמאי לצרכי תכנון, תיאום תשתיות, שמירה על שטחים מוגנים, בדיקת תכניות ועוד.

הפורום למידע גיאוגרפי הוא הגוף המרכז את שיתוף הנתונים הגיאוגרפיים והידע בתחומי מערכות המידע הגיאוגרפי בין גופים ממשלתיים, גופי תשתית לאומית וגופים ירוקים, וכולל כיום 36 חברים. בנק הנתונים של הפורום כולל כמות עצומה של מידע גיאוגרפי מסוגים שונים, יותר מ- 900 שכבות מידע וקטוריות ואלפי קבצי ראסטר המועברים אל חברי הפורום באופן תדיר לצרכי תכנון מושכל וחיסכון במשאבים.

מאגר המידע שהועבר לכל רשות וועדה מקומית כולל, בין היתר, שכבות רבות של מידע גיאוגרפי בנושאים שונים כגון תכניות מקומיות, מחוזיות וארציות, קווי דלק, מסילות ברזל, שמורות טבע, אתרי עתיקות, ועוד.

לדברי מנחם ארסלן, יו"ר הפורום למידע גיאוגרפי, בזכות היוזמה החדשה וזמינות המידע, תאפשר כעת לרשויות המקומיות לקצר תהליכים באופן משמעותי (של שבועות עד חודשים) בשלב איסוף המידע, שיוביל לחיסכון כלכלי משמעותי, חיסכון בזמן וייעול תהליכי התכנון בתחומן, תוך עידוד שימוש במערכות מידע גיאוגרפי בקרב השלטון המקומי. 

העברת המידע מתקיימת במקביל לתהליך כולל של העמקת שיתוף הפעולה בין מינהל התכנון לרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ בתחום התכנון והבנייה והמשך מגמת העברת סמכויות נוספות אליהן, בהמשך לתהליכי הדרכה, ליווי והכשרה הנערכים מטעם מינהל התכנון לועדות המקומיות.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x