חייבים להקל בנטל המיסים

הורדת המע"מ באחוז לא מספקת עידוד לצמיחה

 

 
 

שמואל בן אריה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/09/2015

סוף סוף האוצר מדווח על מספרים הגיוניים שיש להם אחיזה במציאות, זאת למרות שהכתובת הייתה על הקיר כבר לפני זמן רב. צמיחה בקצב של 2.6% היא על הגבול העליון של מה שיהיה ניתן לקבל ב- 2015.

ב-2016 גם יהיה קשה להגיע לנתון כזה, זאת בגלל מצב הכלכלה הגלובלי שמשפיע על הצמיחה בישראל.בנוסף, יכולת הצריכה של המשק הפרטי היא נכון להיום הנתון המעודד היחיד מנתוני הלמ"ס, אך גם היא עתידה להיעלם ללא הקלה ניכרת בנטל המס בישראל, הורדת המע"מ ב- 1% אינה מספקת.

שמואל בן אריה, מנהל השקעות ראשי ישראל בקבוצת פיוניר


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x