GPM בדרך להפעלת כ- 950 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/09/2015

ארקו החזקות הודיעה כי  GPM Investments LLC, חברה בת, הנמצאת, בעקיפין, בשליטתה של החברה ("GPM"),  התקשרה בהסכם עם צד שלישי, המקנה ל-GPM אופציות לרכוש את עסקיהן של חברות אמריקאיות (בחלקם או במלואם), שעיקר פעילותן כוללת הפעלה של כ-175 תחנות דלק, חנויות נוחות וחנויות טבק במרכז ארה"ב (Midwestׂ)

היקף העסקה  כ-30 מיליון דולר.ככל שתושלם העסקה GPM תפעיל כ-950ש תחנת דלק ב- 16 מדינות בחוף המזרחי, בדרום מזרח ארה"ב ובמרכז ארה"ב (MidWest).

ארקו החזקות ממשיכה באסטרטגיה העסקית שלה אשר נועדה לחזק את פעילות של GPM ולבסס את מעמדה של GPM כאחת מהחברושת המובילות בתחום בארה"ב, אשר ממשיכה להיות אחד השחקנים הבולטים בענף בארה"ב בכלל ובחוף המזרחי בפרט.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x