רמי לוי - מגה פוטנציאל?

השחיקה של מגה מחזקת את המניה של רמי לוי

 

 
 

גיל דטנר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/09/2015

על רקע הדעיכה והמשבר העמוק ברשת מגה, והציפייה הנגזרת לנסיגה בתחרותיות ושיפור ברווחיות (של יתר הרשתות), העלינו את מחיר היעד למניית רמי לוי מ-165 לכדי 186 ש"ח.למרות אפסייד מתון של 55%, החלטנו להעלות את המלצתנו מתשואת שוק לתשואת יתר -על רקע הפוטנציאל שטמון בעסקה לרכישת שבע חניות ממגה. העסקה, אם תושלם, מהווה הזדמנות עבור רמי לוי להאיץ משמעותית את התרחבות הרשת, ולעשות זאת בהשקעה נמוכה משמעותית בהשוואה להקמת החנויות מאפס.

תוצאות הפעילות. במבט על המחצית הראשונה של 2015 (שמנטרלת את השפעת עיתוי החג), ההכנסות צמחו בשיעור של 11%, כאשר שטחי המסחר גדלו באותו תקופה בכמעט 30%. הגידול היחסית חלש בשורת המכירות נובע מירידה של 8.6% במכירות למ"ר. החברה מסבירה את השחיקה על ידי תנופה חזקה של פתיחת חנויות חדשות, הצפויה להימשך אל תוך המחצית השנייה של השנה. על רקע הסביבה התחרותית המאתגרת, שיעור הרווח הגולמי התכווץ בחמישים נקודות בסיס (מ-21.4% ל-20.9%). הוצאות השיווק והמכירה עלו בשיעור של23%,כתוצאה מפתיחת חניות חדשות. כל הגורמים שלעיל תרמו לשחיקה משמעותית נוספת ברווחיות התפעולית, מ-4.3% ל-2.8%, ולירידה של21% ברווח הנקי.

הרווחיות והסביבה התחרותית. עתידה של רשת מגה אינו ברור - בכדי להמשיך ולקיים את הרשת, החברה נדרשת להשיג תמיכה מהספקים, נותני האשראי ובעלי החניות. גם אז, לא ברור אם האסטרטגיה החדשה שהוצגה תוביל להתאוששות הרשת. לפיכך, איננו מצפים לתפנית משמעותית במצבה של מגה, בעיקר לא בכל מה שקשור לפעילותה במגזר הדיסקאונט.כפועל יוצא, אנו מצפים לירידה בלחץ התחרותי בשוק קמעונאות המזון. שופרסל, לעומת זאת,נהייתה יותר אגרסיבית במחירים שהיא מציעה, בעיקר דרך התרחבות גדולה של המותג הפרטי. רמי לוי, בתגובה, השיקה גם היא מותג פרטי משלה. מעבר לכך, כתוצאה מהגידול בשכר המינימום, נראה ששופרסל תתקשה לשמר )או לפחות להגדיל) את הלחץ התחרותי.

מכירות למ"ר. פרמטר זה תמיד היה, ונשאר, המפתח להצלחתה של רשת רמי לוי. אנו חוזים ירידה של 5.7% במכירות למ"ר ב-2015. על פי החברה, פתיחה גדולה של חנויות במחצית הראשונה, היא זו שהעיבה על התוצאות )באופן זמני). לפיכך, התופעה האמורה תימשך גם במחצית השנייה של השנה, שכן היא תכיל בתוכה פתיחה משמעותית נוספת של חנויות. עם זאת, ראוי לציין שגם לאחר השחיקה השנה, המכירות למ"ר ברשת עדיין גבוהות משמעותית הממוצע בתעשייה. בהתחשב בחסמי הכניסה הנמוכים, יש לצפות כי המכירות למ"ר אצל רמי לוי ישחקו לאורך הזמן, אך נסיגתה של רשת מגה מקטינה את הסיכון פה.

אפסייד פוטנציאלי - אופציה פיננסי. בעוד שמחיר היעד שלנו משקף את המשתנים הפונדמנטליים, כפי שהם נראים עכשיו, הרי שהעסקה עם מגה עשויה לשנות את התמונה ולהציף אפסייד גבוה יותר. סגירת העסקה תלויה אומנם באישור של הממונה להגבלים עסקיים, ובהסכם על תנאי שכר הדירה עם בעלי החנויות, אבל אם מניחים שהיא אכן תצא לפועל, ושביצועי החנויות החדשות יהיו דומים לאלו של הקיימות, אזי מחיר היעד שלנו היה עולה ב- 15% נוספים ומתכנס לכדי 215 שקלים למניה.


גיל דטנר אנליסט בנק לאומי

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x