חילופי תפקידים בבנק ישראל

מי פורש? ומי מחליף? ולמי מאחלים בהצלחה?

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/10/2015

בשבועות הקרובים יבוצעו מספר שינויים בהנהלת הפיקוח על הבנקים. מר חנוך לנדאו, סגן המפקחת על הבנקים וראש אגף הביקורת, פורש מבנק ישראל; רו"ח אור סופר, סגן המפקחת על הבנקים וראש אגף ההסדרה, יחליף את לנדאו כראש אגף הביקורת; ומר צוריאל תמם, סגן המפקחת על הבנקים וראש האגף להערכה מוסדית, יסיים את תפקידו בפיקוח ויעבור לתפקיד מנהל התחום העסקי בפרויקט הלאומי של מאגר נתוני האשראי.
 
מר חנוך לנדאו, סגן המפקחת על הבנקים ואחראי על אגף הביקורת בפיקוח, יסיים החודש  את תפקידו בפיקוח על הבנקים, לקראת פרישתו מבנק ישראל. לנדאו החל את דרכו בבנק ישראל ב-1972 וביצע מגוון רב של תפקידים ביחידת המחקר של הפיקוח על הבנקים, באגף הערכה מוסדית ובאגף הביקורת. בשנת 2009 מונה לסגן המפקח על הבנקים וראש אגף הביקורת, ומאז הוביל את עבודת הביקורת של הפיקוח על הבנקים, בתקופה המאתגרת שלאחר המשבר הפיננסי העולמי. המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, החליטה למנות לתפקיד ראש אגף הביקורת את רו"ח אור סופר, שמאז 2009 משמש כסגן המפקח על הבנקים בתפקיד ראש אגף מדיניות והסדרה. סופר מילא שורה של תפקידים בפיקוח, וביניהם בביקורת, בהערכה המוסדית ובהסדרה. במקביל, החליטה המפקחת להעביר את יחידת דיווח כספי, בראשה עומד רו"ח עידו גליל, מאגף מדיניות והסדרה לאגף הביקורת.
 
מר צוריאל תמם הודיע על בקשתו לסיים את תפקידו כסגן המפקחת, אחראי על אגף הערכה מוסדית,  אותו ביצע מאז 2011. במקביל, מר תמם ימונה למנהל התחום העסקי בפרויקט הקמת מאגר נתוני אשראי, בכפיפות למנכ"ל בנק ישראל. פרויקט זה הינו בעל חשיבות רבה למשק הישראלי, ויתרום להגברת התחרות בתחום השירותים הפיננסיים. מר תמם היה אחראי על תהליכי פיקוח מרכזיים בפיקוח על הבנקים והוא הוביל וריכז את ההערכות באשר ליציבותם ואופן ניהולם של התאגידים הבנקאיים בישראל בשנים האחרונות, וקידם בהצלחה את הטמעת פרויקט באזל 2, שתרם באופן משמעותי לניהול הסיכונים ולמשטר ההון בתאגידים הבנקאיים. 
 
ראשי אגפים חדשים לאגף המדיניות והסדרה (במקומו של אור סופר) ולאגף ההערכה המוסדית (במקומו של צוריאל תמם) ייבחרו בתקופה הקרובה.
 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "אני מודה לחנוך על המסירות, האחריות והמקצועיות שגילה לאורך כל השנים ובכל התפקידים שמילא בפיקוח על הבנקים, ומאחלת לו הרבה הנאה מפרק החיים החדש. לאור אני מאחלת הצלחה רבה בתפקיד החדש. אני מודה לצורי על תרומתו לפיקוח על הבנקים לאורך השנים ומאחלת לו ביחד עם הנהלת בנק ישראל הצלחה רבה בתפקידו החדש.

אני רואה בחילופים הללו הזדמנות עבור עובדים ומנהלים להתקדם, לגוון ולרענן את סביבת העבודה שלהם. אני בטוחה שאנו נבחר מנהלים מצוינים לתפקידים שהתפנו, אשר יובילו את הפיקוח על הבנקים בשנים הקרובות יחד עמי, להשגת היעדים של שמירה על יציבות המערכת הבנקאית לטובת המפקידים והמשק, תוך קידום התחרות ושינויים מבניים בענף".         

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x