מודיס >> מותירים את דירוג האשראי של ישראל על A1 עם תחזית יציבה

דירוג האשראי נסמך על מודל הצמיחה האיתן של הכלכלה הישראלית

 

 
שר האוצר משה כחלוןשר האוצר משה כחלון
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/10/2015

שר האוצר, משה כחלון: "יש לנו כלכלה חזקה ויציבה.  נמשיך לפעול לחיזוק הכלכלה, הרווחה והביטחון של אזרחי ישראל באחריות ושיקול דעת".

חברת דירוג האשראי מודיס פרסמה היום את הדוח השנתי על כלכלת ישראל. החברה קובעת כי דירוג האשראי של ישראל, ברמה של A1 עם תחזית יציבה, נסמך על מודל הצמיחה האיתן של הכלכלה המקומית, יעילות הממשל והשיפור ההדרגתי במדדי החוב. הדו"ח שפורסם הוא עדכון לשווקים ואינו מהווה פעולת דירוג.  
סגנית נשיא בכירה במודיס ואחת ממחברות הדוח, קריסטין לינדאו, ציינה כי "קצב הצמיחה של הכלכלה הישראלית בעשור האחרון היה גבוה מזה של מרבית המדינות המפותחות. קצב הצמיחה נתמך על ידי מגזר יצוא ההיי-טק התחרותי, הוצאות משמעותיות בתחום המחקר והפיתוח וכן כוח עבודה משכיל".

בדוח החברה נכתב כי לאחר התאוששות מהירה באופן יחסי מהמשבר הפיננסי העולמי, ביקושים חלשים משותפות הסחר העיקריות של ישראל ומטבע חזק הכבידו על היצוא הישראלי מאז 2011 ומיתנו את הצמיחה הכלכלית. חברת הדירוג צופה כי גורמים אלו ימשיכו להגביל את הצמיחה במהלך שנת 2016. בנוסף, ישראל היא אחת מהמדינות המפותחות הספורות אשר יחס החוב לתוצר שלהן נמוך משהיה טרום המשבר. צמיחה איטית יחסית וגירעונות פיסקאליים גבוהים גרמו לשיפור פחות מהיר בשלוש השנים האחרונות.

בדוח אף נרשם כי המערכת הפוליטית התנודתית והמפולגת תורמת לקונסולידציה פיסקאלית איטית יותר. הממשלה הקודמת התפזרה בדצמבר 2014 לאחר 20 חודשים בלבד ומבלי שהעבירה את התקציב לשנת 2015. הממשלה החדשה, אשר עומדת על רוב צר של 61 חברי כנסת בלבד, כוננה שישה שבועות לאחר הבחירות הכלליות שהתקיימו במרץ. תהליך המשא ומתן על התקציב התארך אף יותר והותיר את הממשלה ללא תקציב עבור רוב 2015. ההסכם על התקציב הושג בסוף אוגוסט וכולל את השנים 2015 ו- 2016 עם מתווה גירעון של 2.9% מהתוצר בהתאמה. הסכם זה צפוי להיות מאושר לפני המועד האחרון ב-1 בדצמבר 2015.

לפי תחזית חברת הדירוג, הגירעון התקציבי בשנת 2015 יהיה נמוך מהיעד ויעמוד על 2.5% מהתוצר. הסיבה לכך היא אישורו המאוחר של התקציב לשנה זו והתוצאות החזקות בניהולו במהלך 8 החודשים הראשונים של השנה. עם זאת, ההוצאות הגבוהות אשר נקבעו לשנת 2016, כהעלאה בשכר במגזר הציבורי, צפויות להביא להתרחבות הגרעון ל- 2.9% מהתוצר. בהקשר של תחזיות חברת הדירוג לצמיחת התוצר הנומינלי, גירעונות אלו יהיו נמוכים מספיק בכדי שיחס החוב לתוצר ימשיך לרדת.

במודיס מעריכים כי הפחתה משמעותית נוספת ברמת החוב של הממשלה וירידה ברמת המתח הגיאופוליטי האזורי, יביאו לשיפור בפרופיל הדירוג של מדינת ישראל. לעומת זאת, דירוג האשראי של המדינה עלול להיפגע במידה והתפתחויות גיאופוליטיות יאיימו על יציבותה של מדינת ישראל או אם תתערער מחויבות הממשלה למשמעת פיסקלית. 

שר האוצר, משה כחלון: "הדוח מאשר את איתנותה של הכלכלה הישראלית וקובע כי יש לנו כלכלה חזקה ויציבה בהשוואה בינלאומית. עוד עולה מהדו"ח כי יחס החוב תוצר של ישראל ממשיך לרדת וכי המדיניות הכלכלית של משרד האוצר הינה מדיניות אחראית. אישור תקציב המדינה יביא להגברת היציבות הכלכלית ויעודד את הצמיחה.  נמשיך לפעול לחיזוק הכלכלה, הרווחה והביטחון של אזרחי ישראל באחריות ושיקול דעת".

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו: "הדוח מדגיש את חשיבות מדיניות ניהול החוב הממשלתי לאורך זמן, לצורך שמירה על דירוג האשראי של המדינה. הדוח גם מציין לטובה את מבנה החוב וניהולו באמצעות יחידת ניהול החוב באגף החשב הכללי".

להלן הדירוג הנוכחי של ישראל על-ידי חברות הדירוג הבינלאומיות:

S&P

A+ יציב 

פיץ'

A חיובי

מודיס

A1 יציב

        

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x