פרשנות >> מימוש הסדר הגז מתעכב ויש חשש שהחברות הגז שוב יפלו

אלה פריד מלאומי שוקי הון, בסקירה על שוק הגז

 

 
אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הוןאלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון
 

אלה פריד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/10/2015

בעידן זה של חוסר בהירות, קיימת העדפה בסקטור הנפט והגז הגלובאלי למאגרים מפיקים, שעיקר השקעות ההון מאחוריהם. זו הסיבה שאנו ממשיכים לסקר את מניית ישראמקו בתשואת יתר, למרות התגלית של ENI והוראת המכירה תוך 6 שנים לדלק במתווה הגז.  להערכתנו, ההסתברות לחתימת הסכם לאספקת גז מתמר למתקן הנזלת גז טבעי Damietta, בבעלות משותפת של ENI ו-UFG, עומדת עתה על 50% - בהתייחס ל-70 BCM. זאת ועוד, להערכתנו, המאגרים כריש ותנין לא יהוו תחרות משמעותית לתמר, כל עוד לא יוסדר נושא היצוא מתמר ולא תתבצע בו הרחבה.
 
אנו ממשיכים לסקר את מניית ישראמקו, בה אנו רואים החזקה דפנסיבית, בהמלצת תשואת יתר ובמחיר יעד של 74 ₪. בתוך כך,  אנו מעלים את ההמלצה ואת מחיר היעד שלנו למניית דלק קידוחים ל-14.2  שקלים, עם אפ-סייד כלכלי של 20%. אנו מותירים את המלצתנו למניית אבנר על "תשואת שוק", למרות הסחירות הגבוה יותר. זאת, כיוון שבפרופיל הסיכון הנוכחי,  פער של 20% נראה לנו כמינימאלי. אומדני השווי שלנו מבוססים על שווי של 12.6 מיליארד $ למאגר תמר, לאחר התמלוגים למדינה ולפני תמלוגי העל, בהתאם לתרחיש יצוא אזורי מתמר בהסתברות של 50% ובהיקף של 70  BCM, החל מ-2018, בהנחה של הקפאת מחיר גז מוצע בישראל על 5.4 $ לכל אורך התקופה ועליה הדרגתית ממחיר רצפה של 4.6 $ ל-5.6$ בכל חוזי היצוא.
 
נחזור ונציין, כי בחלקו של מאגר לוויתן  נופלים בשלב זה מירב הסיכונים, למרות הפוטנציאל האדיר הטמון בו. כתוצאה מכך, אנו ממשיכים לסקר את מניית רציו בתשואת חסר ובמחיר יעד של 0.28 ₪, בהתבסס על שווי של-3.6 מיליארד דולר ללוויתן אחר תמלוגים, והיעדר חלופות. נציין כי לשותפויות מקבוצת דלק קיימת חלופה פוטנציאלית שיכולה לפצות חלקית על עיכוב התזרים מלוויתן, בדמות מאגר אפרודיטה, שחתם הסכמים בלתי מחייבים עם המשק המצרי.  כמובן, שבשלב זה אי-הוודאות גבוהה, ולגבי כל אחד מהפרמטרים מדובר בהנחות בלבד. זו גם הסיבה שבחרנו לצרף טבלת רגישות, המדגימה כיצד מושפעות מניית אבנר, דלק קידוחים ורציו  משינויים בשוויו של מאגר לוויתן.

אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x