התגובות בשוק למדד ספטמבר >> מדד חלש שמגיע בבהתאם למאפייני עונתיות

כיצד הפרשנים מנתחים את המדד האחרון? כיצד זה ישפיע על ריבית בנק ישראל

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/10/2015

להלן התגובות בשוק על המדד.

איילת ניר, הכלכלנית הראשית של בית ההשקעות "יצירות": הריבית המוניטרית תישאר על כנה בסוף החודש
 
המדד הושפע מ-3 גורמים עיקריים: הגורם העונתי גרם לירידה במחירי שירותי התיירות, הפנאי ועוד לאחר תום תקופת הקיץ. גורמי השפעה חד פעמיים (או לא מתמשכים) בהם הירידה בתעריף החשמל, הבנזין לכלי הרכב, המס על האלכוהול וביטול אגרת הטלוויזיה, משכו אף הם את המדד כלפי מטה, ומנגד נרשמה עליה חריגה במחירי הירקות במשק.

בשלושת החודשים הקרובים צפוי מדד המחירים לצרכן לרדת ב-0.5% נוסף במצטבר, על רקע המשך ההשפעות של החלטות הממשלה, ובהן גם הפחתת המע"מ. ירידה זו צפויה להעמיד את שיעור האינפלציה במשק ב- 2015 על -1.1%.
 
סביבת האינפלציה השלילית, לא באה לידי ביטוי בשינוי בהתנהגות הציבור (דחיית צריכה) ונתונים שפורסמו לאחרונה מצביעים על שיפור בנתוני הצריכה הפרטית בחודשים יולי ואוגוסט, לאחר התמתנות ברבע השני של השנה. נראה כי גם הציבור מבין, כי האינפלציה השלילית במשק הינה זמנית, וכי כאשר תפוג השפעתם של הגורמים הזמניים (חשמל, מים, דלק, הפחתות מסים ועוד) תשוב האינפלציה ותתכנס אל עבר יעד יציבות המחירים.
 
הביקוש לאגרות חוב צמודות מדד בימים האחרונים תומך בתזה זו, ומחזק את ההערכות בשוק, לפיהן הירידה בציפיות האינפלציה לרמות שפל היסטוריות (בעיקר בטווחים הארוכים) הינה תגובת יתר (Overshooting) שצפויה לתקן.
 
אנו מעריכים, לאור כל זאת, כי הריבית המוניטרית תישאר על כנה בסוף החודש.
 
אילן ארצי, מנהל השקעות ראשי, בית ההשקעות הלמן-אלדובי: למדד ספטמבר לא תהיה השפעה מהותית על צעדי בנק ישראל
 
היה צפוי שמדד ספטמבר יהיה נמוך כפי שהוא לאור הורדות המחירים שראינו בחודש האחרון- המשך ירידת מחיר הדלק, הורדת המס על משקאות חריפים, הוזלת מחיר החשמל וביטול אגרת הטלוויזיה. להערכתנו, למדד ספטמבר לא תהייה השפעה מהותית על צעדי בנק ישראל מאחר וגם הפעם מדובר בגורמים חד- פעמיים שלא צפויים להשפיע על רמת האינפלציה לאורך זמן ואנו לא צופים שינוי בריבית בהחלטה הקרובה. אך עם זאת, אנו ממשיכים לראות מחירי סחורות נמוכים בעולם ושקל חזק אשר צפויים להמשיך ולמשוך את האינפלציה כלפי מטה, במידה ומגמת הירידה תימשך יתכן ונראה את בנק ישראל נוקט בצעדים מוניטריים על מנת להחזיר את האינפלציה לטווח היעד.

עידן אזולאי מנהל השקעות אפסילון:
 
"בהמשך למגמה שהתהוותה ברבעונים האחרונים המשק ממשיך לחוות שיעורי אינפלציה נמוכים ביותר.
ניתן לייחס חלק מהירידה גם לירידה בביקושים המקומיים לפיכך המדיניות המוניטרית הנוכחית תמשיך להיות מרחיבה מאוד גם בעתיד."

מנכ"ל טופ אלפא בועז צליח:
 
מדד המחירים לחודש ספטמבר ירד ב0.4% ובכך נוצר רצף של חודשיים בהם האינפלציה במשק לא הצליחה להתרומם. בחישוב שנתי האינפלציה במשק ממשיכה להיות שלילית ונראה כי בטווח הזמן הנראה לעין עמידה ביעד האינפלציה תהיה משימה לא קלה. 

למרות הביקוש הגואה לדיור בחודשים האחרונים והמשך הגידול בצריכה הפרטית המשק ממשיך להפגין סימני חולשה וצמצום. החולשה בסחר העולמי משפיעה באופן עקבי על הייצוא מתחילת השנה וטרם ראינו את השפעות הורדת המע"מ וביטול אגרת הטלוויזיה על המדד.

בנוסף, ניתן להניח כי במידה ונחווה המשך אי יציבות מדינית ביטחונית בטווח הזמן הקצר נראה פגיעה בצריכה הפרטית, אשר מהווה כרגע את אחד המנועים המרכזיים לצמיחה במשק, ובפעילות העסקית במשק ולא מן הנמנע שגם בחודשים הקרובים שיעור השינוי במדד יהיה שלילי. 

למרות הנתונים הללו, אנו מעריכים כי בנק ישראל לא יבצע מהלך נוסף של הורדת ריבית מאחר כי קשה לראות את האפקטיביות במהלך זה, בעיקר ברמה האפסית בה מצויה הריבית כעת, אל מול החשש של הבנק מהחרפת ועידוד עיוותים כלכליים דוגמא שוק הדיור ומחירי אגרות החוב בשוק ההון.

להערכתנו סביבת האינפלציה הנמוכה המגולמת במחירי אגרות החוב תואמת את המציאות כפי שאנו מנתחים אותה ולכן אין עדיפות לאפיק הצמוד על פני השקלי, או ההפך, בשלב זה.  אנו ממליצים על מח"מ קצר בינוני בתיקים.

יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון, למדד חודש אוקטובר:
 
"המדד השלילי (0.4%-) תאם את התחזית שלנו ולא היו הפתעות בסעיפים השונים. יחד עם זאת, כדאי לשים לב שמחירי השכירות ממשיכים לזחול כלפי מעלה (הקצב השנתי) ל- 2.6% ב- 12 החודשים האחרונים (מ- 2.2% לפני בחודש יולי), מגמה אשר צפויה להימשך בשנה הקרובה על רקע העלייה בשכר הריאלי במשק וירידה בהיצע של דירות לשכירות עקב הכבדת המיסוי על משקיעים. בנק ישראל ישים לב שלמרות המדד השלילי, חלה עלייה באינפלציית הליבה (המדד ללא סעיפי האנרגיה, המזון והשפעת ביטול אגרת הטלוויזיה) ל- 0.9% ב- 12 החודשים האחרונים לעומת 0.8% לפני חודש. לכן, לא צפוי שינוי בריבית בסוף החודש".הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x