"המוסדיים מעדיפים לשלוח אנליסט ללונדון לרכוש בניין, על פני מתן אשראי לעסקים הקטנים והבינוניים- זה מצטלם יפה יותר"

 

 
חכ אלי כהןחכ אלי כהן
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/10/2015

ח"כ אלי כהן, יו"ר ועדת הרפורמות דיבר הבוקר בכנס "מעלות S&P" והתייחס לרפורמות במערכת הפיננסית שעליהם עובדים בימים אלה. "קידום מערכת בנקאית תחרותית ויעילה היא חיונית לצמיחה במשק וליציבות המערכת הבנקאית".

לדבריו, "אנו פועלים לפירוק הריכוזיות במערכת הפיננסית באמצעות תיקון סעיפים בפקודת הבנקאות, החלת ביטוח פיקדונות, חוק נתוני אשראי, הגדלת מספר השחקנים בענף באמצעות הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים וכן עידוד המוסדיים למתן אשראי לעסקים הקטנים והבינוניים. אנו מתכוונים לבצע את הצעדים בנחישות תוך הגדלת התחרות, אך יחד עם זאת להקפיד ולשמור על היציבות לאור חיוניותם של הבנקים למשק הישראלי".

כהן ציין את היעדים השונים עבור המגזר הצרכני והמגזר העסקי. "הדגש במגזר הצרכני הוא הקטנת המרווחים והעמלות, בעוד שבעבור עסקים קטנים ובינוניים, הדגש הוא הגדלת מקורות האשראי. גידול באשראי לעסקים הקטנים והבינוניים יסייע ישירות לצמיחה במשק, ובד בבד יגדיל את התחרות בענפי הפעילות השונים ויסייע בעקיפים בהורדת יוקר המחיה". 

בתחילת דבריו דיבר כהן על שיעור הצמיחה העגום לגישתו. "שיעור צמיחה של 2.6% הוא מאכזב, כיוון שאם ננכה מתוכו את שיעור הצמיחה שיש לייחס לתגליות הגז, שיעור הצמיחה הריאלי הוא שלילי, שכן אוכלוסיית ישראל צומחת בכ- 1.8%. וזאת על רקע הריבית הנמוכה שאמורה לעודד השקעות במשק". 

הוא המשיך- "מפתח חיוני לצמיחת המשק הוא מתן נגישות באשראי לעסקים קטנים ובינוניים, אשר בישראל זוכים ל- 9% אשראי מסך התמ"ג בהשוואה ל19% במדינות ה-OECD "

"כיום לגופים המוסדיים אין עניין להיות מעורבים במתן אשראי לעסקים הקטנים והבינוניים. על אף שאפשר לבנות תיק אשראי מגוון בעל תשואה נאה, המוסדיים מעדיפים לשלוח אנליסט ללונדון לרכוש בניין- זה מצטלם יפה יותר. בהיותם של הגופים המוסדיים מרכיב מרכזי בשוק הישראלי ראוי שיפעלו ביתר שאת במתן אשראי לעסקים הקטנים והבינוניים"

כהן התייחס גם למרווחי הריבית " מרווחי הריבית הגבוהים וגובה העמלות בכרטיסי האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מדברים בעד עצמם. במרווחים של 9% לא מצפים שהרגולטור ישב בחיבוק ידיים".

עוד התייחס למצבו של שוק ההון כיום " הבורסה בישראל לא מתפקדת, הרגולציה מכבידה על החברות. 50 חברות ישראליות הנפיקו ורובם עשו זאת מעבר לים. בחמש השנים האחרונות כמות החברות הנסחרות בבורסה בישראל ירדה מ-700 חברות ציבוריות אל מתחת ל-500, כשברקע מקורות הנזילות בגופים המוסדיים רק גדלה. בשוק פיננסי ריכוזי כמו שלנו יכולת גיוס מימון משוק ההון היא חיונית במיוחד".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x