בלעדי לפאנדר >> גיוסי גופי ההוסטינג בספטמבר - טבלה מעודכנת

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2015

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו 

גיוסים/פדיונות נטו 

מנהל החברה

30.09.15

אוגוסט

מתחילת השנה

פורסט

1136

28

*

ירון תמיר

אניגמה

477

-32

*

מורן שטרנליב

אזימוט

364

-7

*

נימרוד פינקו

טופ אלפא

325

-14

*

בועז צליח

להבה

136

-5

*

ברק הורוביץ

אושן

135

1

133

יניב אהרון

פיטנגו

101

-2

*

*

תטא

58

-1

*

בועז אילון

יצירות 

48

-2

41

דני שפירא

הורייזן

46

-1

*

איתי ליפקוביץ

תמהיל

29

-2

*

*

פרופאונד

21

1

*

שי אנגל 

רויטר מידן 

19

-1

*

משה מידן

סילבר

16

*

*

סרג'יו וויינשטיין

סלונים 

5

*

*

איתי סלונים 

תלתן

*

4

*

אבי לוין

סיכום

2,916

-37

174

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x