ועדת הכספים אישרה הרחבת ערבויות מדינה לייצוא

במסגרת תכנית שר האוצר לסיוע לצמיחה אושרה בוועדת הכספים של הכנסת הרחבת ערבויות המדינה לייצוא בהיקף של 800 מיליון דולר

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/10/2015

ההצעה שאושרה היום מהווה את השלבים השני והשלישי בתכנית תלת שנתית לסיוע לייצוא הישראלי. במסגרת השלב הראשון הורחב היקף הערבויות לייצוא בסך של 850 מיליון דולר בשנת 2014, מתוכם 500 מיליון דולר לחברת אשרא ו- 300 מיליון דולר במסלולים מול מבטחים פרטיים. הרחבות משמעותיות אלו יביאו את היקף ערבויות המדינה לסיכוני סחר חוץ לשיעור ביחס לתוצר הדומה לממוצע במדינות ה-OECD . המדינה מעמידה את הערבות באמצעות חברת אשרא וכן באמצעות חברות פרטיות המספקות ביטוח עסקאות יצוא. 

הרחבת הקף הערבות תאפשר לחברת אשרא לבטח עסקאות נוספות ולהמשיך להפעיל את הפרוטוקול הפיננסי עם ממשלת סין המאפשר את הגדלת מספר עסקאות הייצוא לסין. ההרחבה מאפשרת גם להפעיל לראשונה ביטוח של ערבויות ביצוע אותן נדרשים היצואנים להפקיד כתנאי לביצוע עסקאות.

החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו: "כפי שפעלנו בעבר נמשיך לתמוך ולסייע לצמיחת המשק תוך יישום תכניות ארוכות טווח בנושא הייצוא".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x