מגזר השירותים בסין מתקשה לעמוד בקצב השגשוג של המדינה

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/10/2015

סקירה של בנק ההשקעות HSBC  על הכלכלה הסינית עולה השאלה האם השגשוג הסיני שכה שמענו עליו הוא בר קיימא ברמת המדינה?
נתוני התמ"ג הסיני שהתפרסמו בשבוע החולף יכולים היו להוות גורם מרגיע, אך עלינו להסתכל עליהם ביחס לאזורים השונים במדינה ולהרכב הכלכלה.
  1. בסקירה עולות הנקודות הבאות התלויות זו בזו:
  2. הביקוש הפוחת בעולם לסחורות פוגע במגזר התעשייתי הסיני בכללותו
  3. מגזר השירותים הסיני מנסה להתמודד עם המשבר אבל עושה זאת בהתאם למיקומו הגיאוגרפי- כך,  אזורים מסוימים כמו הדלתה של "נהר הפנינה" שורדים בהצלחה יותר מאזורים אחרים.
  4. הבדלים אלו מגבירים את הצורך בניתוח מקומי של השוק הסיני ולא בהתייחסות מאקרו בלבד.
 
ההבדלים הגדולים בין מחוזות שונים בסין מביאים את כלכלני HSBC  למסקנה שניתוח אמת של כלכלת סין חייב להיעשות ברמה המקומית לפי המחוזות השונים ולא רק ברמת הכלכלה כולה.
ב HSBC  מעדיפים לחכות לנתוני התמ"ג לפי מחוזות שאמורים להתפרסם בחודש הבא לפני שנוכל לתת אבחנה אמתית על מצבה של הכלכלה הסינית.
הדגש שניתן באחרונה בשווקים על מגזר השירותים בסין ועל חשיבות התפתחותו במטרה לקדם את הגיוון של כלכלת סין ואת המוקד מייצוא לצריכה ביתית הוא חשוב,
אך בוא בזמן מזכירים  לנו כלכלני הבנק שהתוצר לנפש של אזרח סיני רחוק מאוד מהתוצר לנפש  בכלכלות המערב ומגזר השירותים בכללותו עומד עדיין ברמה של מדינות בלתי מפותחות.
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x