מתן דירוג ilBBB לאיגרות חוב בהיקף של עד 105 מיליון ₪ לאאורה

 

 
 

הילה פרלמוטר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/10/2015

בהמשך להודעתנו מיום 21 בספטמבר , Standard & Poor's Maalot ,2015 מודיעה כי הדירוג 'ilBBB' ילא גרות חוב שתנפיק אאורה השקעות

בע"מ ( ilBBB/Stable) באמצעות סדרת אג"ח חדשה, תקף להיקף כולל של עד 105 וןמילי ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש לצרכיה השוטפים של החברה ולמחזור חוב. 

הילה פרלמוטר אנלסטית ראשית S&P מעלות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x