קרנות פרטיות יכולות לתת תשואה טובה לתיק השקעות

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/11/2015


ירון פינטו מנכ"ל WEALTHE STONE:היתרון בהשקעה בקרן פרטית שהיא מגוונת את ההשקעה בתיק מעבר להשקעות הסחירות וקטינה את הסיכון הכולל בתיק.

המתכנן הפיננסי צריך לבחור את כל סוגי הנכסים הקיימים לכן הוא צריך להיות חשוף גם לאפשרויות בקרנות פרטיות כך שהפיזור של התיק יהיה רחב יותר והתשואה תהיה גבוה יותר.

בקרנות פרטיות חייבת להיות בעל רמת סיכון, בעצם היא מנוהלת כמו ניהול השקעות רגיל והיא מראש קובעת את רמת הסיכון. אם זה ברמת חשיפה של נכסי בסיס,סטיית תקן,סדרי גודל להשקיע בנכס ספציפי וכך לכוון את רמת הסיכון שלה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x