בכירים בשירות המדינה יגישו הצהרת הון

ההצעה בינתיים אושרה בקריאה טרומית ותועבר לועדת החוקה להמשך דיון

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2015

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות, התשע"ה–2015, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לחייב שופטים ונושאי משרה בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות, המוגדרים בחוק, להגיש טרם מינויים ובמהלך כהונתם, הצהרת הון. הצהרת ההון תכלול פירוט של ההון, ההכנסות, הנכסים, הזכויות וההתחייבויות, התפקידים, המשרות והכהונות של נושא המשרה ובני משפחתו המנויים בחוק.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כח ההחלטה שמצוי בידי המדווחים על פי הצעת חוק זה, והיכולת שלהם לעשות שימוש לרעה בכח זה לצורך קידום אינטרסים אישיים שלהם או של בני משפחתם, אינו נופל מהכח המצוי בידי נבחרי הציבור ואין סיבה שחובת הדיווח המוטלת עליהם תהיה פחותה מהנהוג לגבי שרים וסגניהם, חברי הכנסת וראשי הרשויות וסגניהם.

מבחינה מסוימת דיווח זה נדרש דווקא אצל בעלי תפקידים שאינם ממונים באופן ישיר על ידי הציבור, ואין לציבור יכולת להדיח אותם מתפקידם במקרה שהוא אינו מרוצה מתפקודם. החלטות המתקבלות על ידי גורמים אלה חשופות פחות, בדרך הטבע, לביקורת לגופן. אשר על כן, יש להקפיד שבעתיים על אמון הציבור בהליך התקין של קבלת ההחלטות, ועל מקצועיותם, תום ליבם ויושרם של בעלי התפקידים, מקבלי ההחלטות. הגשת הצהרות ההון וחשיפת האינטרסים הכלכליים של מדווחים אלה, יתרמו לאמון הציבור במערכות המשפט ושירות המדינה, כמו גם ברשויות המקומיות."

ח"כ סמוטריץ': כולם בני אדם ועובדים לשם שמים אבל לכולם עלולות להיות טעויות ואנחנו מנסים להרחיק את האדם מעבירה. ההצעה תבטיח לכולנו מנהל תקין יותר ותגדיל את אמון הציבור במערכת השלטונית. 

ח"כ קארין אלהרר: מדובר בהצעת חוק שנועדה להתנגח בשופטים. מתחילת המושב אנחנו רואים הצעות חוזרות שנועדו לכך. השקיפות צריכה לחול על כולם כאחד, לא להתחיל בשופטים ולהגיד נראה מה יהיה הלאה. 

בעד – 39 נגד – 16. ההצעה תועבר לוועדת חוקה להמשך טיפול.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x