מחר: בכירי ענף הביטוח ושוק ההון בכנס לשכת סוכני ביטוח

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/11/2015

למעלה מ-1,700 בכירים בענף הביטוח ושוק ההון וסוכני ביטוח, ישתתפו מחר בכנס אלמנטר 2015 של לשכת סוכני ביטוח. הכנס אשר ייערך בין התאריכים 9-12 לנובמבר במלון "דן אילת", ייפתח השנה בסימן "לקחת אחריות זה אלמנטרי" והוא נערך זו השנה ה-29. 
 
בין משתתפי הכנס: ח"כ ינון מגל, יו"ר סיעת הבית היהודי; ניסן סלומינסקי, יו"ר הוועדה חוקה ומשפט; דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח שוק ההון וחסכון;  עו"ד רועי כהן, נשיא להב; עו"ד אפי נווה, נשיא לשכת עורכי הדין;  אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח; ואריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה, שיציג את ממצאי סקר שביעות הרצון חברות הביטוח לשנת 2015.
 
בכנס יעלו לדיון כמה מהנושאים הבוערים בתחום. מחר, יום ב' (9.11) יתקיים טקס הפתיחה אותו יפתחו דורית סלינגר, אריה אברמוביץ, עו"ד רועי כהן, עו"ד אפי נווה, ואריאל מונין. 
 
ביום ג' (10.11)  ייחשפו תוצאות סקר שביעות רצון הסוכנים מחברות הביטוח לשנת 2015. כמו כן, ייערך המושב "סוכן ביטוח בין הפטיש לסדן – האחריות בין הסוכן לחברה" אותו ינחה עו"ד אורי אורלנד, בעל משרד ייעוץ לביטוח. ברב השיח ישתתפו: אסף מיכאלי, מנהל תחום ביטוח כללי באגף הפיקוח על הביטוח; אורי צפריר, מ"מ נשיא לשכת סוכני ביטוח; עו"ד אפי נווה, נשיא לשכת עורכי הדין; וגיורא פלונסקר, מנהל אגף ביטוח כללי עסקי, חברת איילון. 
 
עוד בין תכני הכנס ביום זה, ההרצאה "מהן סכנות הסייבר בעולם, וכיצד יוכל המבוטח להיערך להן ברכישת הפוליסה המתאימה", ההרצאה תינתן על ידי עו"ד ריטה בעל טכסא, סמנכ"ל מארש ישראל. מיד לאחר מכן יעל ליבוביץ, מנהלת תחום עסקים שומרה חברה לביטוח, אשר תיתן את הרצאתה "כיצד נבטח את האופניים החשמליים". 
 
יום ד' (11.11) יכלול בין היתר את המושבים הבאים: "מול פני העתיד", בו אליעוז רבין, מנהל פרויקט הלשכה "סוכן הביטוח 2030" יציג את מסקנותיו ויישומן. לאן הולך ענף הביטוח, מה הסיכונים, האתגרים וההזדמנויות העומדות בפני סוכני הביטוח בעתיד. 
  
ביום חמישי (12.11) יתקיים רב שיח "חוק ההסדרים 2015 – לאן הולך השוק?", אותו ינחה העיתונאי, יהודה שרוני. כמו כן ישתתפו בו: ח"כ ינון מגל, יו"ר סיעת הבית היהודי; ח"כ מיכל בירן, יו"ר השדולה לפנסיה הוגנת; ח"כ נורית קורן, סגנית יו"ר השדולה לפנסיה הוגנת;  ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר הוועדה לחוקה ומשפט, ד"ר אודי ניסן, יו"ר דלק ומנהל אגף התקציבים לשעבר; ויובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח. 
 
בתוך כך, באי הכנס ייהנו משלל הרצאות מרתקות ומופעי בידור, כך למשל: יהודית רביץ מארחת בהופעה את עברי לידר; ח"כ נאווה בוקר (ליכוד) בהרצאה על העצמה נשית "האישה והאש"; הבדרן אדיר מילר בהופעה; ח"כ ינון מגל ירצה על המעבר מתקשורת לפוליטיקה; וגונן בן יצחק, מפעיל לשעבר בשב"כ ירצה על חוויותיו משירותו בביטוח הכללי "הנסיך הירוק". כמו כן, את הכנס תלווה תערוכת מכוניות ענתיקות מרהיבה שתהיה פתוחה לקהל הרחב. התערוכה תתקיים בנוכחות רב אומן, רפי הרשקוביץ ותלווה במוזיקה קובנית נוסטלגית. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x