אימוץ תכנית אב להתחדשות עירונית גוננים ח ט בירושלים

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2015

הועדה המחוזית דנה ב- 26.10.2015 בתכנית האב להתחדשות עירונית בשכונות גוננים ח' ו- ט' בירושלים והחליטה לאמץ את התכנית. 

הועדה קבעה בהחלטתה כי התכנית מציעה תשתית ראויה ליצירת איכות חיים גבוהה במתחם וזאת במרחב הציבורי המוצע, באופי הבינוי המוצע, ובהיבט של יצירת אינטנסיביות עירונית והגדלה משמעותית של היצע יחידות המגורים בעיר. 

התכנית מתייחסת לאזור ששטחו כ- 350 דונם בגבול העיר ההיסטורית בירושלים, שבו נבנו בשנות החמישים והשישים שיכוני עולים. מדובר באזור מרכזי בירושלים, הגובל בשדרות גולומב ובפארק הצבאים מצפון ובמתחם ספורט עירוני הכולל את הארנה ואת אצטדיון טדי וכן בריכת שחייה אולימפית מדרום. בתחום התכנית כ- 2,300 יחידות דיור, כשבעים אחוז מהן מרוכזות בחלק הדרומי של תחום התכנית במבני שיכון גדולים ומרובי דירות. חלק גדול מהדירות ישן ובמצב פיסי ירוד.

תכנית האב הוכנה במסגרת מהלך כולל להכנת תכניות לשכונות המיועדות להתחדשות עירונית בירושלים, שמטרתו יצירת מסגרת כוללת לפיתוח המרחב הציבורי, לצד תוספת יחידות הדיור באזורי ההתחדשות העירונית. בחודשים האחרונים מקודמת תכנית סטטוטורית על בסיס תכנית האב.
 
שכונת גוננים ח', ט' מוקפת בצירי תנועה חשובים, קיימים ומתוכננים, בהם שד' גולומב, כביש יעקב פת, כביש בגין וכביש בנבנישתי המהווה חלק מכביש 39 המתוכנן. ממזרח ומדרום לתחום התכנית, מתוכננים שני קווי רכבת קלה. על אף הקרבה לצירי התנועה העירוניים, פוטנציאל הנגישות הגבוה של השכונה, אינו ממומש. 

התכנית מציעה תוספת של כ- 3,700 יחידות דיור חדשות בתחומה, וזאת בשלושה סוגי פיתוח בהתאמה לסוגי המבנים הקיימים – אזור המיועד לעיבוי מתון, השומר, ככלל, על אופי השכונה הקיים, ושני מתחמים המיועדים לפינוי בינוי. הבינוי מוצע בשיטת הבלוק העירוני, המאפשר פיתוח אינטנסיבי בבינוי שגובהו אינו עולה על 12 קומות. לצד תוספת יחידות הדיור והפיתוח למגורים, מהווה התכנית תשתית למערך שטחי ציבור מעודכן ולמרחב ציבורי משמעותי הכולל מערך הולכי רגל רציף הקושר בין חלקי השכונה.  בנוסף, מוצעים בתכנית שיפורים תחבורתיים המאפשרים קישור למערכת התנועה העירונית. על מנת לשפר את הישימות הכלכלית של התכנית, מוצעים בתכנית שני מתחמי קרקע משלימה למגורים.

הועדה הדגישה בהחלטתה את החשיבות שבשיתוף הציבור בהכנת תכנית האב ובשיתופו ההדוק גם בהכנת התכנית המפורטת. כן הדגישה הועדה כי קידום היתרים במתחם בשלב זה עשוי לסכל את סיכויי המימוש של התכנית וקראה לעיריית ירושלים לפעול לעצירת היתרים בתחום התכנית עד לאישור התכנית המפורטת. הועדה החליטה על מספר שינויים בתכנית, בהם עיבוי הבינוי לאורך הצירים הראשיים הסובבים ובדופן הפארק שבחלק הדרומי של התכנית. בנוסף קבעה הועדה כי לעת הכנת התכנית המפורטת תבחנה האפשרויות ליצירת בינוי בעל כדאיות כלכלית גם באזור שבו הצפיפות הקיימת גבוהה ומקשה על תכנון בעל כדאיות כלכלית. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x