דו"חות כ"יל צפויה עלייה של כ-100% ברווח התפעולי

אך החולשה בשוק האשלג והשריפה ברותם עלולים לגרום לרבעון בינוני

 

 
 

גלעד אלפר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/11/2015

כי"ל תפרסם את הדוחות לרבעון השלישי ביום חמישי ה-12 לנובמבר, לפני פתיחת המסחר בארה"ב. אנו כמובן מצפים לדו"ח טוב בהרבה מהרבעון השני של השנה, בשל סיום השביתה, אך החולשה בשוק האשלג, והשריפה במתקן רותם עלולים לגרום לרבעון בינוני מאוד. אנו ממשיכים להמליץ "תשואת שוק.


$m

3Q15E

2Q15A

3Q14A

Revenues

1,380

1,196

1,559

Operating Income

209

107

262

Net Income

128

75

181

EPS, $

0.10

0.06

0.14


אנו מצפים לביצועים בינוניים ברבעון. השביתה אמנם נגמרה לקראת סוף הרבעון השני, אך שווקי האשלג, בעיקר בדרום אמריקה, הם חלשים ולכן אנו צופים כמות אשלג ברבעון של 1.25 מיליון בלבד- גבוה בהרבה מה-650 אלף שראינו ברבעון השביתה, אך גבוה רק במעט מהכמות שנמכרה ברבעון המקביל אשתקד – 1.23 מיליון טון. מחיר האשלג יהיה נמוך למדי – 305 דולר, לעומת 309 ברבעון הקודם ו-324 דולר בשנה שעברה, וזאת בשל החולשה הכללית בשוק והמשקל הגבוה של סין במכירות הרבעון השלישי. 

גם חלקים אחרים בעסק של כי"ל לא צפויים להראות חוזקה רבה ברבעון השלישי. השריפה במתקן ברותם בחודש יוני תכביד על ביצועי חטיבת הפוספטים – אנו צופים ירידה של 14% במכירות החטיבה לעומת שנה שעברה. בנוסף, אנו מניחים שהביצועים של העסק של הברום יהיו בינוניים כי החברה צריכה לייצר למלאי, אחרי השביתה ברבעון הראשון והשני וגם בשל החולשה בשוק האלקטרוניקה. לבסוף, חטיבת התכלית תראה להערכתנו ירידה של כ-10% במכירות לעומת שנה שעברה בשל הירידה בערך האירו ובשל קווי מוצרים שכי"ל מכרה בשנה האחרונה.   

מבחינת הרווח התפעולי, כמובן שיהיה זינוק משמעותי, של כמעט 100% לעומת הרבעון השני, אך אנו צופים ירידה לעומת שנה שעברה בעיקר בשל השריפה במתקן רותם והירידה במחירי האשלג 

בשיחת הוועידה של החברה אנו מצפים לשמוע פרטים בעיקר על השקעות החברה בסין ובאתיופיה, תוכנית לניהול המאזן והחוב, והאם יש לצפות לשינויים נוספים באסטרטגיה של החברה אם המדינה תאמץ את המלצות שישינסקי 2, או לחילופין אם המדינה תיתן הקלות משמעותיות במיסוי להשקעות הון בארץ.

גלעד אלפר,אנליסט אקלנס

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x