בריינסוויי מסכמת רבעון נוסף של צמיחה: הכנסות הרבעון השלישי זינקו ב-127% לכ-7 מיליון ש"ח

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/11/2015

בריינסוויי פרסמה הבוקר את הדו"חות הכספיים ליום 30.9.2015 בהם תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2015. רבעון זה אופיין ביישום האסטרטגיה של מיקוד במסחור בארה"ב, שהחל עם כניסתו של ד"ר גיא איזיקיאל לתפקיד נשיא ומנכ"ל החברה ב-15 ביוני 2015.
 
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2015 זינקו בכ-127% והסתכמו בכ-7 מיליון ₪ לעומת הכנסות של כ-3.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 צמחו ההכנסות בכ-120% והסתכמו בכ-17.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-8.05 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהשכרת ומכירת מערכות חדשות ומהמשך הכנסות ממערכות ששיווקה החברה בעבר אשר ממשיכות להניב לה הכנסות 
 
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של השנה צמח בכ-138% והסתכם בכ-5.8 מיליון ש"ח לעומת כ-2.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח הרווח הגולמי בכ-122% והסתכם בכ-14.2 מיליון ₪ לעומת כ-6.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 
ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-1.8 מיליון ש"ח, קיטון של כ-80% לעומת הפסד תפעולי של כ-9.4 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ההפסד התפעולי בכ-10.3 מיליון ₪, קיטון של כ-45% לעומת הפסד תפעולי של כ-18.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהפסד התפעולי נובע בעיקר מהגידול ברווח הגולמי ומהקיטון בהוצאות התפעוליות. 
 
ההפסד הכולל ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-1.2 מיליון ש"ח לעומת כ-2.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-57%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ההפסד הכולל בכ-9.5 מיליון ש"ח, קיטון של כ-45% לעומת כ-17.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 
החברה נהנית מאיתנות פיננסית כשבקופתה מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בסך של כ-49.6 מיליון ש"ח ליום 30.9.2015. ההון העצמי של החברה ליום 30.9.2015 הסתכם בכ-52 מיליון ש"ח.

ד"ר גיא איזיקיאל, נשיא ומנכ"ל בריינסוויי מסר: "בריינסוויי מסכמת רבעון נוסף של צמיחה. ברבעון השלישי יושמה האסטרטגיה החדשה של מיקוד במסחור בשוק האמריקאי, שבמסגרתה החברה נקטה בפעולות על מנת להאיץ את קצב הצמיחה: ברבעון זה נבנה צוות מנהלי השיווק והמכירות בארה"ב ובשאר העולם, נמשכה החדירה לקליניקות ובתי חולים מרכזיים בארה"ב, נמשכו מאמצי הכיסוי הרפואי מול חברות הביטוח שמכסות כיום למעלה מ-70% מאוכלוסיית ארה"ב בטיפול במערכת של בריינסוויי וכל זאת תוך המשך צבירת מידע קליני וקבלת אינדיקציות חיוביות בניסויים הקליניים השונים. החברה נערכת ומשביחה את פלטפורמת המכירות שלה בכל מדינות היעד ובעיקר בארה"ב. במסגרת הפעולות לחדירה לשוק האמריקאי והרחבת מאמצי השיווק בשוק זה, מתכננת החברה לעבות את מערך המכירות בהובלת ג'וזף פרקופקה, סמנכ"ל המכירות שמונה לאחרונה בארה"ב. יש לנו את כל הכלים להביא את בריינסוויי להיות שחקן משמעותי ומוביל בטיפול בדכאון מג'ורי. בריינסוויי ניצבת כיום בעמדת זינוק עם טכנולוגיה חזקה, קליניקה מוכחת, כיסוי רפואי, מוניטין מצוין ושוק עצום בגודלו." 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x