פרטנר המניה ספקולטיבית לאור אי הבהירות בנוגע לגולן טלקום

 

 
 

גלעד אלפר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/11/2015

פרטנר פרסמה הבוקר תוצאות חלשות, המשקפות את המשך התחרות בתחום הסלולר אך גם עונתיות חיובית חזקה. הסכמי פרישה גרמו להפסד ברבעון השלישי. בטווח הבינוני והארוך, הגישה של הרגולטורים לגולן טלקום היא הגורם המכריע, מה שהופך את המניה לספקולטיבית למדי. ממשיכים בהמלצת "החזק" ומחיר יעד 20 ש"ח. 

PTNR, ILS mn

3Q14A

2Q15A

3Q15E

3Q15A

ARPU, ILS

75.5

70

70.3

71

Services Rev.

658

581

577

587

Equipment Rev.

218

271

262

234

Fixed-line Rev.

281

242

245

237

Total Revenues

1,102

1,044

1,034

1,006

Ope. Income

110

67

38

32

EBITDA

282

236

214

196

EBITDA %

25.60%

22.60%

20.60%

19.48%

Net Profit

40

9

-2

-9

  • המגמות ברבעון היו צפויות
התחרות ממשיכה ללחוץ על פרטנר (ומן הסתם על חברות אחרות) ולשחוק את הביצועים הפיננסיים אם כי המגמה פחות חריפה מאשר ברבעונים האחרונים. מנגד, יש לציין עונתיות חיובית עם הכנסות מנדידה. כתוצאה משתי המגמות האלה פרטנר הצליחה להגדיל את ה-ARPU בשקל אחד לעומת הרבעון השני שסבל גם מתחרות חזקה וגם נהנה מעונתיות חיובית. אך יש לזכור שה- ARPU ברבעון השלישי הוא עדיין נמוך בכ-5 ₪ לעומת שנה שעברה. החברה גייסה 24 אלף מנויי פוסט-פייד ברבעון, שינוי מגמה חיובי, אם כי בסה"כ, החברה איבדה 8 אלף מנויים. שיעור הנטישה ירד לאט מאוד ל-10.8% לעומת 10.9% ברבעון הקודם ו-12.0% בשנה שעברה – כאשר קצב הירידה הנמוך הוא עדות לדעתנו שהתחרות עדיין חיה וקיימת. הכנסות משירותי סלולר ירדו ב-12% לעומת שנה שעברה אך עלו באחוז מהרבעון הקודם.

  • רווח נקי ותזרים מזומנים 
ההפסד הנקי ברבעון הסתכם ב-9 מיליון ₪, כתוצאה מהוצאה חד פעמית על פרישת עובדים, כאשר תשלום בסך 22 מיליון ₪ מאורנג', פיצה חלקית. לבסוף, התזרים החופשי הסתכם ב-291 מיליון ₪, כולל 170 מיליון תשלום מאורנג' (התשלום התקבל כולו מיידית ומוכר הדרגתית בשמונה תשלומים בדו"ח רווח והפסד). 

  • על קצה המזלג קדימה
פרטנר העירה שתי הערות שליליות בדו"ח: 1. היכולת להתייעל משמעותית הגיעה לקיצה ו-2. השוק הקווי אינו מהווה תרופה למצב בשוק הסלולר. מצב הדברים הזה מדגיש את העובדה שהתקווה האמיתית לשוק הזה היא שהרכישה של גולן טלקום ע"י סלקום תאושר ע"י הרגולטורים או לחילופין שגולן פשוט יצא מהשוק. הבעיה היא שלדעתנו זהו תרחיש לא סביר, כי לא סביר שהמערכת הפוליטית תאפשר התפתחויות שבצורה כל כך ברורה הן אנטי-צרכניות. ההערכה שלנו היא שתימצא פשרה כלשהי שתאפשר את המשך הפעילות של גולן כגוף עצמאי (עם כל האתגרים שהדבר יוצר בהקשר לחוב שגולן חבה לסלקום). אם ההערכה שלנו נכונה, מניית פרטנר אינה צפויה להתאושש משמעותית מנקודה זו. לעומת זאת, אם אנחנו טועים וגולן אכן תצא מהשוק בצורה זו או אחרת, יש לצפות לעלייה דרמטית במניית פרטנר. נותרים בהמלצת "החזק".

גלעד אלפר, אנליסט,אקסלנס

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x