יואב גלנט מגיש הצעה להחלטת הממשלה להקמת 5 יישובים חדשים יוקמו בנגב

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/11/2015


בתום עבודת מטה יסודית של משרד הבינוי והשיכון וסיורים שקיים השר גלנט בדרום בחודשים האחרונים, הוחלט לקדם את הקמתם של 5 יישובים בנגב. במסגרת עבודת המטה הוקם "פורום דרום", הכולל את כלל הערים, הרשויות והארגונים בנגב, במטרה לחזק את ההתיישבות באזור. הקמת היישובים החדשים נשענת על מדיניות הממשלה לקידום הפריפריה ולמשיכת אוכלוסייה לנגב, אשר בין יעדיה הגדלת היצע הדיור, בעקבות העתקת מחנות צה"ל לנגב.
הנושא צפוי לעלות כהצעה להחלטה בישיבת הממשלה ביום ראשון הקרוב.
 
משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, משרד הפנים, ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר יהיו שותפים לקידום ההחלטה.
תכנון ההתיישבות החדשה יכלול את עקרונות הקיימות הסביבתית, ויתרכז בעיקרו באזורים "מופרים" מבחינה אקולוגית, ובמידת האפשר בצמידות וסמיכות לאזורים בנויים קיימים ואף בתוכם. בנוסף, הקמת היישובים החדשים תתקיים בסמיכות לצירים ראשיים ובקרבה לתשתיות מים, חשמל, תקשורת והולכת שפכים.
 
היישובים החדשים שיובאו לאישור הממשלה:
 
ישוב קהילתי - "שלח", בין אשלים לפתחת ניצנה.
ישוב קהילתי - "נווה גוריון", בין רביבים לבין כפר רתמים.
ישוב קהילתי -  "דניאל", צמוד דופן לקריית החינוך האזורית ולכפר השיקומי "עלה נגב".
ישוב קהילתי בצמוד  למרכז החינוך האזורי של המועצה האזורית מרחבים "אשל הנשיא".
ישוב קהילתי - "דיה", סמוך לכביש 80.
 
שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט:
"למעלה מ- 50% מאוכלוסיית המדינה מתגוררת בין חדרה לאשדוד. התכנסות האוכלוסיה למרכז מהווה סיכון בטחוני ויוצרת עומס כלכלי. במשך שנים ראיתי כמפקד בכיר בגזרת הדרום, את האתגרים שעמם האזור מתמודד, בכל התחומים- החל מבטחון ועד ותעסוקה, ואני משוכנע, לאור בחינה מקיפה שקיימנו בחודשים האחרונים, שהקמת היישובים, תסייע לאזור כולו, וכן תספק פתרונות דיור ממשיים. הרעיון המנחה אותנו בהתיישבות בנגב הוא חיזוק הערים והמועצות הקיימות והוותיקות, תוך התמקדות במטרופולין באר שבע, שתהווה מרכז לשירותים ולתעסוקה, לצד בניית יישובים חדשים במקומות חשובים, בעלי אוכלוסיה דלילה. היישובים יאפשרו את המשך גדילת המועצות האזוריות שהגיעו למיצוי התיישבותי ביישובים הקיימים ויתנו מענה לכל אלו המבקשים להתיישב ביישובים שאינם עירוניים. תנופת הדיור בדרום, תיצור עוגנים חשובים בנגב, ותשפיע על הגדלת הביקוש ביישובים הותיקים, הכפריים והעירוניים, בכל האזור." 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x