סקירת מאקרו >> אירופה ממשיכה להצטמצם צפי האינפלציה השנתית יהיה פחות מ3% 

צמצום מכירות, האטה בצמיחה נתונים מדאיגים מאירופה, ומה עם ישראל? סין ושאר העולם?

 

 
 

תמיר פישמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/11/2015

ארה"ב:האצה במכירות הקמעונאיות לקראת סוף השנה האזרחית

המכירות המקעונאיות בחודש אוקטובר עלו בשיעור חודשי של 0.1% ובכך הציגו נתון קרוב לצפי שחזה עלייה של 0.2%. בתוך כך, בחישוב שנתי המכירות הקמעונאיות צמחו ב-1.7%. יש לציין כי המכירות הקמעונאיות בארה"ב "דורכות במקום" חודש שלישי ברציפות, כאשר בחודש אוקטובר הגורם הממתן היה הנתון אשר הציג ירידה במכירות של רכבים חדשים. ליבת המכירות הקמעונאיות, בניכוי דלקים, רכבים, מזון ומוצרי בנייה, אשר משמשת לצורך חישוב רכיב הצריכה הפרטית בתוצר, עלתה בחודש אוקטובר בשיעור חודשי של 0.2% וזאת לעומת הצפי לעלייה של 0.4%. בנוסף, מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה בתחילת חודש נובמבר ב-3 נקודות והגיע לרמה של 93.1 נקודות אשר תומכת בהאצה במכירות הקמעונאיות ובצריכה הפרטית לקראת סוף השנה האזרחית.

מתקפת הטרור בפריז השפיעה על הירידות בשווקי המניות

בסוף שבוע המסחר נרשמה ירידה חדה בתשואות לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב וכדוגמא לכך ניתן לראות כי באג"ח ל-10שנים נרשמה ירידה מרמה של 2.34% לרמה של 2.26%. הירידה בתשואות  מגיעה ככל הנראה בעקבות מתקפת הטרור בפריז אשר הביאה לירידות בשוקי המניות וגרמה להסטת כספים אל שוקי האג"ח בצעד הידוע כ-"Fly To Safety". בנוסף, גם השבוע ההסתברות להעלאת הריבית בארה"ב בסוף השנה נותרה בעינה ברמה של כ-67% ומספר חברים בפד, כולל סגן היו"ר סטנלי פישר, טענו בכלי התקשורת כי ניתן להעלות את הריבית.

אירופה:האטה בצמיחה בגוש האירו

הצמיחה בגוש האירו הסתכמה ברבעון השלישי של שנת 2015 ב-0.3% בלבד, וזאת לעומת הצפי ל-0.4% ולאחר צמיחה של 0.4% ברבעון השני וצמיחה של 0.5% ברבעון הראשון. יש לציין כי ספרד בלטה לחיוב והציגה ברבעון השלישי צמיחה של 0.8% וצמיחה של 1% ברבעון השני. ההאטה בצמיחה בגוש האירו נובעת בעיקר מהחולשה בשווקים המתעוררים, ובכך למעשה מחזקת ותומכת ברצון ה-ECB  להמשיך ולהרחיב את תוכנית ההרחבה המוניטארית. בנוסף, ארגון ה-OECD פרסם השבוע תחזית עגומה והוריד את תחזיותיו לצמיחת הכלכלה הגלובאלית ב-2015 ל-2.9% וזאת לעומת 3% בתחזית שפורסמה בחודש ספטמבר ובהשוואה לתחזית של 3.6% בתחזית הקודמת. כמו כן, ציינו כי צמיחת הכלכלה הגלבואלית נמוכה משמעותית מהצמיחה הממוצעת שנרשמה בעבר. כעת נראה כי בעוד בארה"ב התחזית היא להעלאת ריבית בחודש דצמבר הקרוב, באירופה הכיוון הוא הפוך ומסתמנת מגמה של המשך שמירה על ריבית אפסית והרחבת תוכנית ההרחבה המוניטארית. יש לציין כי פערי הריביות בין הדולר והיורו צפויים להתרחב לטובת הדולר ולהמשיך ולתמוך בשערו. בנוסף, יש לציין כי בשבוע החולף צרפת חוותה גל טרור ומספר פיגועים והחשש הוא כי נראה מגמת בה גל הטרור יימשך באופן אשר יביא לפגיעה בחיים הכלכליים בגוש האירו. יש לציין כי גם אם ברמה המעשית זה עדיין רחוק, יש לכך השפעה על קובעי המדיניות.כמו כן, נראה כי הפיגוע בפריז ודאי מחזק את ה-ECB בכוונתו להגדיל את ההרחבה המוניטארית עליה הוא הצהיר מבעוד מועד. 

ישראל:הייצוא הישראלי בסכנה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סחר החוץ של ישראל לחודש אוקטובר 2015 ומהם עולה הנתון כי מתחילת השנה נרשם גירעון של 23.1 מיליארד ש"ח. על פי נתוני המגמה בין החודשים אוגוסט עד אוקטובר בשנת 2015, נרשמה ירידה של 19.3% בייצוא תעשיות טכנולוגיה עילית, ירידה של 12.4% בייצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית וירידה של 2.3% בייצוא של תעשיות טכנולוגיה מסורתית. האיחוד האירופי החליט השבוע  להתחיל ולסמן מוצרים מתוצרת ההתנחלויות ביו"ש ורמת הגולן, מה שיכול להעיב על הייצוא החקלאי מישראל בהמשך הדרך. בכל אופן, נראה כי החולשה בסחר העולמי בשילוב עם השקל החזק ימשיכו להעיב על הייצוא הישראלי גם בתקופה הקרובה.   

סין:ירידה בהיקף ההשקעות

בסין נמשכת ההאטה בצמיחת התעשייה ובחודש אוקטובר נרשם גידול של 5.6% בשיעור שנתי וזאת לעומת 5.7% בחודש ספטמבר. בנוסף, מדד המחירים ליצרן ירד בשיעור שנתי של 5.9%, כאשר ההתמתנות בתעשייה הסינית מגיעה על רקע הירידות במחירי הסחורות בעולם. יש לציין כי האטה נרשמה גם כן בהיקף ההשקעות במשק הסיני, אשר צמח בחודש אוקטובר ב-10.2% בלבד ובכך מהווה את קצב הגידול הנמוך ביותר שנרשם מאז שנת 2000. 
 

מדדי אג"ח קונצרני:

 
אג"ח קונצרני:

המסחר בשוק האג"ח הקונצרני התאפיין השבוע ביציבות שערים עד ירידות קלות וזאת ללא שינוי מהותי בתשואות לפדיון ומרווחי התשואה. יש לציין כי ההתייצבות בשוק הקונצרני מגיעה לאחר שבוע של ירידות חדות אשר נבעו מהתגברות הציפיות להעלאת הריבית בסוף השנה. 

אג"ח ממשלתי:

המסחר בשוק האג"ח התנהל השבוע ביציבות שערים עד ירידות שערים קלות וזאת לאחר שבוע המסחר הקודם שבו נרשמו ירידות חדות עקב הציפייה להעלאת ריבית ה FED בארה"ב בסוף השנה.

ישראל
המדדים המובילים בארץ סיימו את השבוע במגמה מעורבת כאשר מדד ת"א 25 ירד בשיעור של 1.54% ומדד ת"א 75 עלה ב-0.48%. את הירידות במדד ת"א 25 הובילה "החברה לישראל" שירדה בשיעור של 12.17% ואת העליות במדד ת"א 75 הובילה מניית "טאואר" אשר עלתה בשיעור של 9.81%. יש לציין כי המכפיל הנוכחי של מדד ת"א 25 עומד על 15.75 והמכפיל העתידי עומד על 13.42. בנוסף, הסקטור שבלט לשלילה בשבוע החולף היה סקטור ת"א נפט וגז אשר ירד בשיעור של 5.03%. השקל התחזק השבוע אל מול הדולר בשיעור של 0.93% ומול היורו בשיעור של 0.6%.

 
מיילן-  הצעת הרכש של החברה שכללה את רכישתה של חברת "פריגו" נכשלה בעקבות חוסר הבעת תמיכה, כאשר "מיילן" נדרשה לפחות ל-50% שיעורי הסכמה ובפועל רק כ-40% מבעלי המניות הביעו תמיכה במהלך. בעקבות התוצאה מניית "מיילן" קפצה בחדות בשיעור של 13% וחברת "פריגו" איבדה כ-7%. הצעת "מיילן" לרכישה עמדה על 75 דולר במזומן ו-2.3 מניות עבור כל מנייה של "פריגו", מחיר הגבוה בכ-18 דולר ממחירה של מניית "פריגו" טרם פרסום תוצאות הצעת הרכש. יש לציין כי "פריגו" כבר הציעה לבעלי המניות של החברה תוכנית חלופית וזאת בניסיון לשכנע אותם לא להענות להצעת הרכש. התוכנית החלופית כוללת רכישה חוזרת של מניות בסכום של 2 מיליארד דולר, מתוכם חצי מיליארד דולר עוד בשנת 2015, וזאת בנוסף לפיטורים של 6% מעובדי החברה המהווים כ-800 עובדים, וכן מכירת חטיבת הוויטמינים והמינרלים שלה אשר הציגו תוצאות חלשות בשנים האחרונות. "מיילן" לעומת זאת ניסתה לשכנע את בעלי המניות וטענה כי במידה והצעת הרכש לא תתקבל, הרי שמניית "פריגו" צפויה לרדת בחדות וזאת לאחר שכעת מחיר המנייה של "פריגו" טיפס בחדות בעקבות הצעת הרכש. יו"ר "מיילן", רוברט קורי, ציין בתגובה לכישלון הצעת הרכש, כי "מיילן" ראתה את "פריגו" כהזדמנות ייחודית, אך יחד עם זאת החברה לא באמת חייבת אותה בכדי להצליח. 

כיל-  החברה פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי אשר גרמו לאכזבה בקרב המשקיעים. החברה סיכמה את הרבעון עם רווח נקי מתואם של 154 מיליון דולר, וזאת לעומת 179מיליון דולר ברבעון המקביל וכאשר הרווח למנייה עומד על 10 סנט לעומת הצפי לרווח של 13 סנט. בנוסף, החברה רשמה הכנסה של 1.38 מיליארד דולר וזאת לעומת הצפי להכנסה של 1.4 מיליארד דולר ובכך מהווה  ירידה של כ-12% מהרבעון המקביל. "כיל" מסבירה כי בין הגורמים אשר הביאו לתוצאות החלשות ניתן למנות את החולשה ביורו למול הדולר, השריפה במתקן רותם, מתקן ייצור דשנים של החברה, מכירת פעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה אשר הקטינו את שורת ההכנסות וכמו כן השביתה שהסתיימה במהלך הרבעון השני אשר עדיין משפיעה לרעה ברבעון הנוכחי על תוצאות החברה. בתוך כך, השביתה גרמה לפגיעה בהכנסות המסתכמות ב-452 מיליון דולר במכירות וב-265 מיליון דולר ברווח התפעולי. בנוסף, מכירות האשלג ירדו ב-8.7% וזאת כאשר מחירו של טון אשלג ירד לרמה של 305 דולר, לעומת 324 דולר ברבעון המקביל. יחד עם זאת, שיעור הרווח התפעולי ממכירות האשלג הסתכם ב-35% לעומת 29% ברבעון המקביל. 

פרוטרום-  החברה העוסקת בייצור ושיווק חומרי גלם לתעשיית הטעם והריח, ממשיכה במסע הרכישות שלה וכעת היא מודיעה על הרכישה ה-11 במספר מתחילת השנה. הרכישה המדוברת היא של חברת "אמקו" הפולנית בתמורה לסכום של 21 מיליון דולר וזאת בנוסף לאופציה לרכוש את יתרת המניות בתוך שנתיים וחצי ממועד השלמת העסקה וכאשר המחיר יהיה מבוסס על ביצועיה של "אמקו". חברת "אמקו" עוסקת בייצור ושיווק של "ספקטרום הטעמים הלא מתוקים", אשר כוללת בין היתר תבלינים ומרינדות וכיום מעסיקה כ-70 עובדים שמתוכם 12 עובדים עוסקים במחקר ובפיתוח. מכירותיה של "אמקו" הסתכמו ב-12 החודשים האחרונים ב-19.5 מיליון דולר. "פרוטרום" מציינת כי קיים פוטנציאל גדול בשוק הפולני אשר מציג שיעורי צמיחה של 4% בשנה ובנוסף לכך, המדינה מייצרת ומייצאת מוצרים רבים לאירופה ולכן בעקבות רכישה זו של "אמקו" הפולנית, תוכל "פרוטרום" לקצר את זמני האספקה למדינות באיזור. "פרוטרום" מציינת כי תמשיך ליישם את אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלה אשר מבוססת על צמיחה פנימית ועל רכישות, וזאת כאשר עד סוף שנת 2020 החברה צופה מכירות של 1.5 מיליארד דולר ושיעור  EBITDAשל למעלה מ-22% בפעילות הליבה שלה.

פרטנר-  החברה פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי ומדווחת לראשונה על הפסד נקי של 9 מיליון ש"ח, כאשר  בין הגורמים להפסד ניתן לציין את השחיקה במחירי החבילות. הרווח התפעולי בתוספת הפחת הסתכם ב-196 מיליון ש"ח, אשר מהווה 19% מההכנסה, לעומת 26% ברבעון המקביל, ובכך מעיד על ירידה של 30% לעומת הרבעון הקודם. בנוסף, בהכנסות משירותי הסלולאר נרשמה ירידה של 12% אשר הסתכמה ב-760 מיליון ש"ח והחברה איבדה כ-1,000 לקוחות ברבעון וכעת מספר הלקוחות שלה עומד על 2.74 מיליון. הרווח לפי משתמש עלה ב-1% וכעת עומד על 71 ש"ח לחודש. 

חו"ל

המדדים המרכזיים בארה"ב סגרו את השבוע במגמה שלילית וזאת על רקע גל הפיגועים בצרפת.  מדד ה-S&P  ירד ב- 3.63% והנאסד"ק ירד ב-4.36%. המכפיל הנוכחי של מדד ה-S&P עומד על 18.1 והמכפיל העתידי עומד על 17.11. גם באירופה השבוע נסגר במגמה שלילית כאשר הדקס הגרמני ירד ב-2.54% והיורסטוק 50 ירד ב-3.1%. המכפיל הנוכחי של היורסטוק 50 עומד על 22.1 והמכפיל העתידי עומד על 14.61. 
 
Volkswagen- השערורייה בה החברה הסתבכה נותנת את אותותיה וכעת החברה מדווחת כי מכירותיה ירדו בחודש אוקטובר ב-5%. החברה מייחסת את הירידה להפסקת מכירת דגמי הדיזל בהן הותקנה התוכנה המשפרת את נתוני זיהום האוויר. באירופה, אשר מהווה 30% ממכירותיה של החברה, נרשמה ירידה מתונה אך משמעותית של 1%. בנוסף, בארה"ב  מספר המכוניות ממותג "Volkswagen" שנמכרו היה זהה, אך בעקבות עלייה במכירות של המותגים האחרים כגון "Audi", רשמה החברה עלייה של 6% במכירות בארה"ב. בברזיל וברוסיה אשר סובלות כעת ממשבר כלכלי, נרשמו הירידות הכי משמעותיות במכירות כאשר בברזיל נרשמה ירידה של 50% לעומת חודש אוקטובר אשתקד, וברוסיה נרשמה ירידה מתונה יותר של 27%. בתחילת החודש חשפה החברה כי 800 אלף מהמכוניות שנמכרו באירופה, היו בעלות התוכנה אשר משפרת את נתוני זיהום האוויר ואף ציינה כי 430 אלף מבין המכוניות היו מדגמי 2016. בנוסף, פורסם השבוע כי החברה הציעה לעובדים לחשוף עד סוף החודש שערוריות נוספות בחברה ולקבל הגנה מפני פיטורים למי שיעשה זאת. 

MATCH- קבוצת אתרי ההיכרויות "Match", אשר הינה חברת הבת של חברת האם, "IAC", הודיעה על כוונתה לבצע הנפקה של מניותיה בבורסה לפי שווי של 3.1 מיליארד דולר.  בבעלות הקבוצה אפליקציות ההיכרויותTinder ו- Ok Cupid. בנוסף, החברה צפויה להיסחר בנאסד"ק ובכך מכוונת לגייס מניות ששווין צפוי לנוע בין 12-14 דולר למניה. הקבוצה רכשה מספר אתרי היכרויות כאשר ברשותה עשרות אתרים כיום, וכאשר האסטרטגיה המרכזית היא לגדול השנה בצורה משמעותית ואז לצאת להנפקה. חברת האם, "IAC" תמכור 14% ממניות החברה אך עדיין תמשיך להיות בעלת השליטה בה. הכנסות מ-"Match" הן בעיקר מדמי מנוי ומפרסום ובתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות ב-753 מיליון דולר ובכך משקפים צמיחה של 16% מהתקופה מקבילה אשתקד. בתוך כך, הרווח הנקי הסתכם ב-84.7 מיליון דולר.

Alibaba-  לפני כ-6 שנים, יצרה חברת "עליבאבא"  את "יום הרווק סיני" אשר הוגדר כיום קניות מיוחד בעל הנחות ענק ובעצם היווה את המקביל הסיני ל- "Cyber Monday" /  "Black Friday" המתקיים מדי שנה בארה"ב. לאחר יום המסחר המיוחד שהתקיים בשבוע שעבר, ולאחר 6 שנים מיום היווסדו, עקפו המכירות ביום זה את מכירותיהם של שני הימים האמריקאים ביחד והסתכמו בסה"כ ב- 14.32 מיליארד דולר, כ-60% יותר מיום הרווקים הסיני אשתקד. העלייה מיוחסת בעיקר לגידול בכמות השותפויות והחברות המוחזקות ע"י "עליבאבא"  שבשנים האחרונות ממשיכה עם אסטרטגית הצמיחה שלה ורוכשת חברות  כדוגמת "Suning Commerce Group Co ", קמעונאית ענק עם יותר מ 1,600 חנויות ופריסה ביותר מ - 700 ערים, כאשר "עליבאבא" מחזיקה  נתח של 20%מהחברה, כאשר כל מוצר שהחברה מוכרת ברשת מוסיף לה נתח לשורת ההכנסות . נתון מעניין נוסף הינו שרוב הרכישות ביום הרווקים, כ- 68% מסך כל הרכישות, בוצעו דרך המכשיר הנייד - התחום הצומח ביותר של "עליבאבא". 

Apple- החברה התחילה במגעים עם בנקים בארה"ב כדוגמת: "JP Morgan ", "Wells Fargo " ו-"U.S. Bancorp " לפיתוח תשתית תשלומים והעברת כספים בין אדם לאדם. לפי הערכות השירות יתחרה באפליקציית "Venmo" של PayPal , אפליקציה אשר מאפשרת להעביר כספים לחברים, לשלם חשבונות משותפים במסעדה, או במונית ועוד.  השירות החדש יתממשק לשירות התשלומים של Apple (אפל פיי) ויעבוד במכשירי החברה השונים. בחזית אחרת בהמשך להאשמות שהטיח האיחוד האירופאי על אירלנד בכך שסיפקה ל- Apple מקלט מס לרווחיה בתמורה להעסקתם של עובדים מן המדינה, Apple מודיעה שבלי כל קשר להתפתחות האירועים , שכמובן היא מכחישה ואומרת שלא היה שום הסכם מיוחד , היא תשמר את יחסה עם המדינה שבה היא מדווחת על אחוז ניכר מהכנסותיה המגיעות מחוץ לארה"ב ושרק ביום רביעי האחרון חתמה על עוד כ- 1,000 מקומות עבודה חדשים באירלנד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x