תקציב המדינה והתכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 אושרו במליאת הכנסת

 

 
משה כחלון שר האוצר משה כחלון שר האוצר
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/11/2015

שר האוצר, משה כחלון: "תקציב המדינה שאושר בכנסת מביא בשורה אמיתית לאזרחי ישראל. מדובר בתקציב חברתי שמחזיר את ישראל הביתה, שמתחיל במגמה ברורה שבה אנחנו מנסים לתת לילדים שלנו מציאות טובה מזו שיש לנו. זה תקציב שמטפל אחרי שנים רבות בבעיות יסוד בכלכלה ובחברה הישראלית שהגיעה השעה לטפל בהן. תמונת המצב החברתית כלכלית שהייתה נהוגה כאן בשנים האחרונות סיכנה את החוסן הלאומי. התרחבות הפערים, שעבוד הצעירים והפיכת צרכי יסוד לבלתי מונגשים למרבית דור ההמשך היו ועודם איום קיומי על החברה בישראל. הכרזנו עליהם מלחמה ואנחנו נחושים לנצח". 

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "משרד האוצר הציב בראש סדר העדיפויות של תקציב המדינה את  הטיפול ביוקר המחייה וצמצום אי-השוויון. יעדים אלה באים לידי ביטוי ברפורמות מבניות משמעותיות בתחומי הדיור, הפיננסים, הבריאות, המזון, הפנסיות, משאבי הטבע ועוד. בנוסף, בתקציב תוספות משמעותיות למשרדים החברתיים כבריאות, חינוך ורווחה, תוך שמירה על גירעון נמוך של 2.9 אחוזים בשנים 2015-2016 ועמידה במסגרות הפיסקליות".


הממונה על התקציבים, אמיר לוי: "תקציב המדינה לשנים 2015 ו- 2016 שומר על המסגרות הפיסקליות כפי שאושרו על ידי הממשלה. התקציב כולל מתווה תקציבי רב שנתי שיאפשר להמשיך ולהפחית את יחס החוב תוצר. במסגרת התכנית הכלכלית, אושרו חוקים כרפורמת הקורנפלקס, ששינסקי 2, וחיזוק הרפואה הציבורית שיסייעו להגביר את רמת התחרות במשק, להוריד את יוקר המחייה ולעודד צמיחה". 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x