ביו-בי תספק 600 מיליון עכבישים טורפים לחקלאים בקולומביה

מחירם גבוה משל זהב טהור והם נמכרים במחיר של אלפי שקלים לגרמים בודדים. כל עכבישון זולל כ-7 מזיקים ביום וכך מחסל אותם בדרך טבעית

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/11/2015

חברת ביו-בי מקיבוץ שדה אליהו תספק במהלך השנה הקרובה 600 מיליון עכבשונים מסוג אקריות טורפות לחקלאים בקולומביה. האקריות מחסלות בדרך טבעית אקריות מזנים מזיקים הפוגעות בשטחי החקלאות של קולומביה וכך מאפשרות לחקלאים להפחית את השימוש בחומרי הדברה ולעמוד בדרישות היצוא לחו"ל.
 
אקרית פרסימיליס המיוצרת על ידי ביו-בי גדולה כמעט פי שניים מהאקרית המזיקה ומהירה ממנה. התפריט היומי שלה מורכב מכ-7 אקריות קורים ביום. כשהיא נתקלת בה היא רודפת אחריה ונועצת בה את מלתעותיה ומוצצת את כל תוכנה. קצב הריבוי שלה מהיר והיא משלימה את מחזור החיים מביצה ועד בוגר בתוך שבוע. 
 
החלוקה לחקלאים נעשית בבקבוקים שכל אחד מהם מכיל 2000-4000 אקריות אותן מפזרים בשטחי החקלאות, בחממות ובמטעי פירות. מחירן גבוה משל זהב טהור והן נמכרות במחיר של אלפי שקלים לגרמים בודדים. האקריות נשמרות במנוחה ובקירור ועם שחרורן לאויר החם הן מתחילות להתרבות. קצב החיסול של מנה אחת מגיע לעשרות אלפי מזיקים בכל יום.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x