לאומי שוקי הון >> אנחנו צופים מעבר איטי והדרגתי לסביבת ריביות עולה

נתוני המאקרו בארה"ב חיוביים | ציפיות האינפלציה במרבית הטווחים עלו לאחרונה, אולם הן עדיין נמוכות מאוד

 

 
 

חנוך פרנקוביץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/12/2015

עיקרי ההמלצות

 • העלאת ריבית הפד בארה"ב צפויה באמצע חודש דצמבר, ותהווה ציון דרך במעבר איטי והדרגתי לסביבת ריביות עולה. רמת המחירים באפיקי האג"ח גבוהה מאוד, והתשואות לאורך העקומים המרכזיים בחו"ל ובישראל צפויות לעלות בהדרגה בטווח הזמן הבינוני, כתלות במידת השיפור הכלכלי בעולם. מומלץ לשמור על מח"מ תיק בינוני-קצר.

 • ציפיות האינפלציה במרבית הטווחים עלו לאחרונה, אולם הן עדיין נמוכות מאוד. קצב האינפלציה בחישוב שנתי צפוי לעלות מעט במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016, הן בעולם והן בישראל. אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין האפיק השקלי ובין האפיק הצמוד.

 • אנו ממליצים על חשיפה מנייתית קרובה לממוצע הרב שנתי בתיק ההשקעות. תמחור שוקי המניות בעולם סביר בהנתן קצב צמיחה חיובי אך נמוך, ובמקביל לסביבת נזילות גבוהה התומכת באחזקת נכסי סיכון. גורמי הסיכון בשוק- סימני שאלה לגבי קצב הצמיחה בסין, האטה בפעילות התעשייתית בעולם, ועוד - נותרו בעינם. 

 • אפיק האג"ח הקונצרני בארה"ב בדירוגי השקעה מספק תמורה עדיפה ביחס לסיכון, בהשוואה לאגרות חוב מקבילות בישראל, ומומלצת הטיה בתיקים לטובת אפיק זה. בנוסף, התשואה בקבוצת ה-High Yield (דירוגים הנמוכים מדירוג השקעה) בארה"ב, עלתה במהלך השנה האחרונה. מומלצת חשיפה לאגרות קצרות באפיק זה, בהיקף מצומצם מתיק ההשקעות, כפוזיציה בסיכון גבוה. 

 • לאפיק המזומן ותחליפיו, המהווה "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, חשיבות גבוהה בשמירה על רמת סיכון סבירה בתיק. מומלצת חשיפה משמעותית לאפיק זה, כרכיב מאזן לחשיפות בתיק שהינן ברמת סיכון גבוהה. 

 • הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להפתח בחודשים הקרובים. יתכן שפער זה יביא לעלייה בתנודתיות שער החליפין ויצור לחץ מסויים לפיחות בשער השקל מול הדולר. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור החשיפה המטבעית.
שוק אגרות החוב 
 • שוק האג"ח העולמי נסחר השבוע על רקע התגברות ציפיות המשקיעים להעלאת ריבית בארה"ב כבר באמצע חודש דצמבר, ומנגד אפשרות להרחבה נוספת במדיניות המוניטארית בגוש האירו בתחילת החודש. הדבר בא לידי ביטוי בהמשך התרחבות פער התשואות בין העקום האמריקאי לגרמני בטווחים הקצרים. תשואות אגרות החוב לטווח הארוך בעקומים אלו נותרו יציבות. 

 • בארה"ב, הצמיחה לרבעון השלישי עודכנה כלפי מעלה לרמה של 2.1%, לעומת אומדן קודם שעמד על 1.5%. זאת, בעיקר כתוצאה מעדכון כלפי מעלה של רכיב המלאים. בשוק האג"ח, תלילות העקום האמריקאי (פער התשואות בין 10 שנים ושנתיים) ירדה אל קרוב לרמת השפל של השנים האחרונות. זאת, בעיקר בגלל זינוק שנרשם בתשואות אגרות החוב הקצרות בשבועות האחרונים עם התעדכנות ההערכות להעלאת הריבית בארה"ב.   

 • עוד בארה"ב, ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון לטווחים של 5 ו- 10 שנים עלו במעט לרמה של כ- 1.3% ו- 1.6% בהתאמה. נציין כי בחודשיים האחרונים נרשמה בהם עלייה של כ- 25 נ.ב. בממוצע. 

 • באירופה, אומדנים למדדי מנהלי הרכש לסקטורים הייצור והשירותים לחודש נובמבר הצביעו על שיפור ביחס לחודש הקודם והיו גבוהים במעט מהצפי. במקביל, נמשכו הרמזים מצד בכירים בבנק המרכזי באירופה בנוגע לתמריצים נוספים הצפויים בהחלטת הריבית הקרובה בתחילת דצמבר. תשואות אגרות החוב של ממשלת גרמניה לטווח הקצר המשיכו לרדת.

 • ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר נותרה ללא שינוי בהתאם למרבית ההערכות המוקדמות. בנק ישראל חזר על הערכתו כי המדיניות המוניטארית צפויה להישאר מרחיבה "למשך זמן רב". 
 • בישראל נרשמה ירידת תשואות מתונה באגרות החוב הארוכות, השקליות והצמודות. בטווחים הקצר והבינוני נסחרו העקומים בשינויים קלים בלבד. האפיק הקונצרני נסחר השבוע בשינויים קלים בדומה למגמה באפיק הממשלתי. מרווחי האשראי התרחבו במעט. 

אג"ח ממשלתי קצר בישראל – בין ארה"ב לאירופה.

מתחילת חודש נובמבר, בלטו בעולם מגמות המסחר ההפוכות בין אגרות החוב של ממשלת ארה"ב לטווח קצר לבין אגרות החוב המקבילות בגרמניה. הדבר נובע, כאמור, מציפיות המשקיעים להתפתחויות "הפוכות" במדיניות המוניטארית במדינות אלו בחודש הקרוב. בתרשים המצורף ניתן לראות שבישראל תשואות אגרות החוב לשנתיים עלו במתינות, בעוד בארה"ב נרשמה עלייה משמעותית יותר. 

לפי שעה, נראה כי ריבית בנק ישראל לא צפויה לעלות בחודשים הקרובים, בפרט כל עוד סביבת הצמיחה בישראל מתונה יחסית, עוצמת השקל נשמרת, וסביבת האינפלציה נמוכה. עם זאת, להעלאת ריבית בארה"ב יכולה להיות השפעה גם על הריבית בישראל, בייחוד במידה ויירשם פיחות בשער החליפין של השקל מול סל המטבעות. סביבת האינפלציה צפויה לעלות במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 ועשויה לתרום אף היא לאפשרות של העלאת ריבית בישראל. כתוצאה מכך, ניתן להניח שהריבית בישראל תועלה, אך בפיגור מסויים לאחר העלאת הריבית בארה"ב. שוק המק"מ מגלם הערכה זו במידה חלקית, כאשר תשואות המק"מים עם טווח לפדיון ארוך מחצי שנה, עלו מעט לאורך השבועיים האחרונים.

שוק המניות

 • בארה"ב רשמו מדדי ה- 500 S&P וה- Dow Jones עליות קלות של כ- 0.3% וכ- 0.4% בהתאמה, לאחר פרסום נתוני מאקרו מעורבים. עליות שערים בלטו במניות החברות השייכות לענף הצריכה המחזורית, במקביל לפרסום על עלייה של 3% בהזמנות מוצרים ברי-קיימא באוקטובר, שיעור גבוה בהשוואה להערכות המוקדמות (1.7%). 

 • באירופה רשמו מדדי המניות עליות שערים במקביל להתגברות הציפיות שה- ECB ירחיב את תכנית רכישות האג"ח בישיבתו הקרובה. מדד ה- 50 STOXX רשם עלייה שבועית של כ-  1.4%. 

 • מדד המניות בספרד רשם ירידה שבועית של כ- 0.2%, בניגוד למגמה במסחר ביבשת. זאת, לאחר התגברות חשש כי חברת Abengoa העוסקת באנרגיה-מתחדשת עלולה להגיע לחדלות פרעון. מחיר המניה של חברה זו צנח ביותר מ- 50% והוביל לירידה במניות הבנקים החשופים אליה. יחד עם זאת, הצמיחה ברבעון השלישי עמדה על כ- 3.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מדובר על קצב צמיחה מהיר, בהמשך למגמת השיפור שאפיינה את כלכלת ספרד בשנתיים האחרונות.

 • שוק המניות בישראל הפגין חולשה לעומת העולם והמסחר התנהל בנטייה לירידות שערים. מדד התקשורת ירד בכ- 5% בשל אי הוודאות בנוגע למכירת גולן טלקום לסלקום. מנגד, סקטור האנרגיה בלט לחיוב ומדד ת"א נפט וגז עלה בכ- 3.3% על רקע הודעת שותפויות לוייתן על חתימה על הסכם מקדמי במסגרת מו"מ לייצוא גז מהמאגר למצרים.

 • מדד ת"א ביטוח ירד השבוע בכ-1.7% לאחר פרסום דיווחי חברות הענף לרבעון השלישי. התוצאות הפיננסיות ברבעון שיקפו את התשואות הנמוכות בשוק ההון, כאשר במקביל, החברות בענף נערכות ליישום תקנות סולבנסי 2, הכוללות דרישה להגדלת ההון העצמי מהחברות בענף. 
סקטור הנדל"ן בארה"ב 

בשבועיים האחרונים פורסמו נתוני מאקרו שהוסיפו להצביע על קצב צמיחה יציב בכלכלת ארה"ב. נתונים אלו הגבירו כאמור את ההערכות שהריבית בארה"ב תועלה כבר בישיבת ה- FED הקרובה ב- 16 בדצמבר. אחד הסקטורים שנחשבים רגישים ביותר לסביבת ריבית עולה, הינו סקטור הנדל"ן. 

שוק הנדל"ן למגורים בארה"ב הציג עוצמה בשנים האחרונות, שהתבטאה בעלייה מהירה של קרוב ל-40% בממוצע במחירי הדירות מאז השפל שנרשם בתחילת שנת 2012. במקביל נרשם גידול בהיקף המכירות של בתים חדשים וקיימים (אם כי אלו עדיין לא הגיעו לרמות שנרשמו בשנת 2007, ערב משבר ה-Subprime). בנוסף לכך, ההתאוששות הכלכלית השפיעה לחיוב גם על שוק הנדל"ן המניב (משרדים ומסחר). 

כיום, ההערכות הן שעליות המחירים הן בשוק הנדל"ן למגורים והן בשוק הנדל"ן המניב ימשכו גם בתקופה הנראית לעין, אולם בקצב נמוך משמעותית מהקצב המהיר של שלוש השנים האחרונות. להעלאת הריבית צפויה להיות על פני זמן השפעה ממתנת על הביקושים (כתוצאה מעלייה בעלויות המימון). במקביל, היא צפויה להקטין במידה מסויימת את שווי הנכסים (עלייה בריבית ההיוון), ולהקשות על פירמות בתחום הנדל"ן, המאופיינות ברמת מינוף גבוהה, בהיבט המימוני (ייקור במחזור החוב, וכו').

לסיכום, אנו ממליצים על חשיפת חסר למניות סקטור הנדל"ן בארה"ב. להערכתנו, היקף הפעילות בסקטור צפוי להיות גבוה וימשיך להתאפיין בעליות מחירים, אולם הרגישות הגבוהה של החברות לסביבת הריבית עלולה לפגוע בביצועי המניות. 

מטבעות 

 • הדולר רשם בסיכום שבועי תיסוף של 0.9% מול המטבעות העיקריים. נתוני המאקרו שפורסמו השבוע ממשיכים כאמור להעיד על עוצמת הכלכלה בארה"ב ומחזקים את הצפי להעלאת ריבית קרובה. בתוך כך, התחזק הדולר בכ-1% מול האירו לרמה של 1.061$. זאת, לאחר שנגיד הבנק המרכזי האירופאי אמר כי קובעי המדיניות יעשו כל מה שנדרש על מנת להעלות את האינפלציה במהירות. בשל כך, התגברו כאמור ההערכות להרחבת תכנית רכישות האג"ח על ידי ה-ECB.

 • השקל נותר כמעט ללא שינוי מול הדולר. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, בהתאם לצפי.

סחורות

 • מדד הסחורות העולמי עלה בכ-1.9%. עליות שערים נרשמו בעיקר בסקטור האנרגיה. מחיר חבית נפט מסוג WTI עלה בכ-6.3% לרמה של 43$. זאת על רקע הפרסום של חברת Baker Hughes שמספר אסדות הקידוח הפעילות בארה"ב ירד ל-555, הנמוך מזה חמש שנים. מחיר חוזה מסוג Brent  עלה ב-3.9% ונסחר ב-45.9$ לחבית. 

 • בסקטור המתכות היקרות, נרשמה עליה של כ-2% במחיר הפלדיום. הזהב והכסף ירדו בכ-1% ו-0.3% בהתאמה, על רקע התגברות ההערכות להעלאת ריבית קרובה בארה"ב.

 • למרות התמחור הזול, אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מזערית בלבד לסחורות בתיקי ההשקעות. זאת, כיוון שהתאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות אינה צפויה בטווח המיידי. הערכה זו מבוססת על כך שקצב הצמיחה העולמי צפוי להמשיך להיות מתון יחסית, ושהצמיחה העולמית תמשיך להיות ממוקדת בענפי השירותים והטכנולוגיה העילית, ולא בענפי התעשייה הכבדה.

חנוך פרנקוביץ' ענף מחקר שוק ההון לאומי

מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x