חברת ניקיון עתרה לביהמש נגד מועצת מער בחשד לתפירת מכרז

המועצה חזרה בה והעניקה לחברה את המכרז

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2015

במסגרת עתירה שהוגשה לאחרונה לבית-המשפט המחוזי בנצרת הועלו חשדות לכך שמועצת מע'אר שבגליל פעלה מתוך שיקולים זרים  במסגרת הליכי מכרז אותם פרסמה למתן שירותי ניקיון בישוב. 

את העתירה הגישו עוה"ד איתי שרף וחיה שאבי ממשרד שרף אלקיים ושות' - בשם חברת ניקיון שניגשה למכרז, ושלטענתה, זכייתה נמנעה ממנה באופן פסול. 

החברה, נטען בעתירה, הייתה המתמודדת היחידה שכללה בהצעתה שתי שיטות תמחור, כנדרש במכרז, אך במקום להכריז עליה כזוכה, החליטה המועצה, באופן תמוה, לבטל את המכרז המקורי ולפרסם מכרז חדש תחתיו, שדרש שיטת תמחור אחת בלבד. 

לדברי עוה"ד שרף ושאבי: "המהלך של המועצה נראה על-פניו מוזר.  הוא נעשה רק אחרי שנפתחו כלל ההצעות שהוגשו, והכשיר בדיעבד את ההצעות הפסולות של המתמודדות האחרות. 

התעורר חשש כבד שהמועצה העדיפה מתמודדות אחרות על פני העותרת, ולכן שונה המכרז בהתאם". 

לאחר בחינת העתירה, פרסם בית-המשפט החלטת ביניים בה הורה למועצה המקומית להקפיא את המכרז החדש. 

בהמשך, זמן קצר לפני הדיון הסופי והמכריע בעתירה, הודיעה מועצת מע'ר לחברה העותרת כי היא מכריזה עליה כזוכה במכרז. 

בעקבות זאת, הושגה פשרה בין הצדדים לפיה העתירה מתקבלת כך שהעותרת תקבע כזוכה במכרז, וניתן פסק דין בהתאם להסכמה, ועתירת החברה התקבלה.   

"העותרת הייתה אמורה לזכות במכרז מלכתחילה, וטוב עשתה המועצה שחזרה בה מהחלטתה לקיים מכרז חדש", אומרים עוה"ד שרף ושאבי.  

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x