המשביר 365 החזקות תגייס אג"ח בסכום של כ-75 מיליון שקל

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/12/2015

קבוצת המשביר 365 החזקות הודיעה היום על כוונתה לגייס אג"ח בסכום של כ- 75 מיליון שקל. מדובר במהלך חשוב שיסייע לקבוצה להמשיך ביישום תכנית הארגון מחדש, לרבות פתיחת סניפי ניו פארם בזכיינות, רכישת מלאי בייסיק רב עונתי עבור פעילות הכלבו, צמצום וסגירת סניפים מפסידים, שיביאו להשבחת נכסי הקבוצה. את ההנפקה יובילו פועלים-אי.בי.אי, מנורה חיתום, איפקס חיתום ואגוז.

החברה תציע למשקיעים אגרות חוב חדשות (סדרה ד'), שתהיינה שקליות לא צמודות, ומגובות בבטוחות. כבטוחה לאיגרות החוב ישמשו האחזקות בחברות המשביר בתי כלבו וניו-פארם, שהשלימו לאחרונה מהלך של מיזוג ביניהן, וששווין הכולל מוערך על ידי מעריך שווי חיצוני בכ-515 מיליון שקל (כ-374 מיליון שקל שווי בתי כלבו, וכ-141 מיליון שקל שווי ניו פארם). 

איגרות החוב המוצעות תהיינה בעלות מח"מ של כ-4 שנים, ותשלומי הקרן שלהן ייפרעו בין השנים 2018 עד 2021. החברה תוכל להרחיב את סדרת האג"חים על בסיס אותן בטוחות בתנאי שיחס חוב לבטוחה לא יעלה על 50%.

כמו כן, המשביר מתחייבת, כי 25 מיליון שקל מתמורת ההנפקה יועברו על ידה לנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר יעשה שימוש בכספים אלו לפירעון התשלום הקבוע לחודש פברואר 2017 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה או לביצוע רכישה עצמית של אגרות החוב (סדרה ב') במידה ו התשואה של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה תעמוד על 7% לפחות, המוקדם מביניהם.

יצוין, כי מדו"חותיה הכספיים של המשביר 365 לסיכום הרבעון השלישי של 2015, מהם עולה כי הקבוצה רשמה שיפור בביצועיה, עולה כי לרשות החברה עומדים מקורות מפעילות שוטפת שיאפשרו לה לפרוע את התחייבויותיה בשנת 2016, ביניהם סכום של כ-35 מיליון שקל בגין הכנסות מפעילות שוטפת, המיוחס לתזרים היציב שהחברה מקבלת בגין דמי החבר המשולמים על ידי חברי מועדון 365.

מהערכת השווי המצורפת לתשקיף ההנפקה, עולה, כי מעריך השווי צופה למשביר בתי כלבו בשנת 2016 הכנסות של כ- 1.14 מיליארד שקל ורווח תפעולי של כ-25.7 מיליון שקל, ולחברת ניו פארם ההערכות הן כי היא תסיים את שנת 2016 עם הכנסות בסך של 724.8 מיליון שקל ורווח תפעולי של כ-7.4 מיליון שקל.

כאמור, קבוצת המשביר החלה בתחילת 2015 ביישום תהליך ארגון מחדש בחברה, במסגרתו בוצעו מהלכי התייעלות, לרבות איחוד המטות, שביצעה החברה במהלך אוגוסט 2015, שצפוי להניב יעד חסכון של בין 15 ל- 30 מיליון ש"ח בשנה קלנדרית. כמו-כן, הודיעה החברה על כוונתה למכור את חברת הבת קשרי תעופה, מהלך שצפוי להניב הכנסה של כ-35 מיליון שקל.

בעקבות שיפור בתוצאות חברת קשרי תעופה, רשמה קבוצת המשביר ברבעון השלישי של שנת 2015 עליה של כ-14.2% בהכנסות שהסתכמו בכ-772.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-676.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2015 הסתכם בכ-14.2 מיליון שקל (מתוכם כ-7.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x