מיכל אלשייך על מניית פרוטרום >> לאור קצב רכישות גבוה מהצפי ועדכון יעדי המכירה, מעלים מחיר יעד והמלצה

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/12/2015

פרוטרום דיווחה אמש על עסקה שהתקבלה בצהלה - רכישה משמעותית וגדולה, ואם לדייק, הרכישה הכי גדולה שהחברה אי פעם ביצעה.

זו בהחלט עסקה שמוסיפה ערך כלכלי לחברה שמלכתחילה היא מצוינת ומרשימה, אבל הבעיה המובהקת במניה מצויה בנקודת המוצא - המחיר הגבוה בו היא משייטת תקופה לא קצרה.

המסקנה שלנו נשענת על עובדה פשוטה: גם אם ניקח את תחזית ההכנסות של ההנהלה כלשונה, ועוד נוסיף לה שיפור ברווחיות - שגם ככה נמצאת בשיאה (בדומה לתעשייה כולה) - גם אז, השווי הכלכלי שמתקבל נמוך ממחיר השוק של המניה. במילים אחרות, גם התרחיש האופטימי ביותר אינו יכול להסביר את מחיר המניה.

נגענו בכך ביתר פירוט בגוף העבודה, אבל ניתן להציג זאת במהירות גם בצורה הבאה: מכפיל הרווח לפיו נסחר כיום המניה עומד על למעלה מ- 30, מה שמשקף תרחיש של הכפלת הרווח הנקי - בוודאות, ומחר בבוקר. אם כך, היכן נלקח בחשבון אלמנט הזמן? ואיפה הביטוי לאי-הוודאות לגבי המשך השיפור הלא טריוויאלי ברווחיות? ומה עם עלות הרכישות והגדלת המינוף? היינו אומרים זאת כך; מחיר המניה הוא לא התרחיש האופטימי - הוא צעד אחד מעבר. 

המלצה ומחיר יעד. בוודאי שאיננו מתעלמים מהרכישה, כך שהעלינו את מחיר היעד שלנו לכדי 145 ש"ח למניה - שעדיין, נמוך משמעותית משווי השוק.  לפיכך, ההמלצה שלנו לא משתנה - 'תשואת חסר'. 

פרוטרום דיווחה אמש על עסקה שהתקבלה בצהלה - רכישה משמעותית וגדולה, ואם לדייק, הרכישה הכי גדולה שהחברה אי פעם ביצעה.

זו בהחלט עסקה שמוסיפה ערך כלכלי לחברה שמלכתחילה היא מצוינת ומרשימה, אבל הבעיה המובהקת במניה מצויה בנקודת המוצא - המחיר הגבוה בו היא משייטת תקופה לא קצרה.

המסקנה שלנו נשענת על עובדה פשוטה: גם אם ניקח את תחזית ההכנסות של ההנהלה כלשונה, ועוד נוסיף לה שיפור ברווחיות - שגם ככה נמצאת בשיאה (בדומה לתעשייה כולה) - גם אז, השווי הכלכלי שמתקבל נמוך ממחיר השוק של המניה. במילים אחרות, גם התרחיש האופטימי ביותר אינו יכול להסביר את מחיר המניה.

נגענו בכך ביתר פירוט בגוף העבודה, אבל ניתן להציג זאת במהירות גם בצורה הבאה: מכפיל הרווח לפיו נסחר כיום המניה עומד על למעלה מ- 30, מה שמשקף תרחיש של הכפלת הרווח הנקי - בוודאות, ומחר בבוקר. אם כך, היכן נלקח בחשבון אלמנט הזמן? ואיפה הביטוי לאי-הוודאות לגבי המשך השיפור הלא טריוויאלי ברווחיות? ומה עם עלות הרכישות והגדלת המינוף? היינו אומרים זאת כך; מחיר המניה הוא לא התרחיש האופטימי - הוא צעד אחד מעבר. 

המלצה ומחיר יעד. בוודאי שאיננו מתעלמים מהרכישה, כך שהעלינו את מחיר היעד שלנו לכדי 145 ש"ח למניה - שעדיין, נמוך משמעותית משווי השוק.  לפיכך, ההמלצה שלנו לא משתנה - 'תשואת חסר'. 

האנליסט גיל דטנר  מלאומי שוקי הון 


פרוטרום הודיעה על רכישה מהותית בסך של כ-130 מ' דולר, של חברת הטעמים האוסטרית SAGEMA GmbH, בעלת פעילות גלובלית בתחום הטעמים, בעיקר בתחום ה-SAVORY, טעמים שאינם מתוקים. הרכישה מומנה מהלוואות בנקאיות קצרות טווח בריבית של 0.95%-1.2%, כאשר החברה פועלת להחלפת המימון בהלוואה לטווח ארוך. הרכישה כפופה לאישורים רגולטוריים באוסטריה, וצפויה להתחיל לתרום לפעילות החל מתחילת 2016.

רכישה זו מצטרפת ל-12 רכישות קודמות במהלך 2015, בסכום של כ-210 מ' דולר!

רכישות במכפילים נמוכים ובריביות תומכות - הרכישה הנוכחית נעשתה לפי מכפילEV/EBITDA  של כ-6.8 (הערכה שלנו), מכפיל נמוך משמעותית ביחס לזה שבו פרוטרום נסחרת ל-2016 (13.5).
בשל הרכישה ופרסום מצגת מעודכנת החברה תנהל היום שיחת ועידה למשקיעים בשעה 12:30.
 
בעקבות קצב הרכישות החברה מעלה את היעד! 
בעקבות קצב רכישות גבוה מהצפי, פרוטרום מעלה את יעד המכירות שלה ל-2020, מכ-1.5 מיליארד דולר לכ-2 מיליארד דולר! החברה משאירה את יעד הרווחיות – הגעה לשיעור EBITDA בעסקי הליבה (טעמים וחו"ג) של מעל ל-22% ב-2020.בשורה התחתונה:
לאור קצב רכישות גבוה מהצפי, ובמחירים נוחים, לאחר עדכון המודל אנו מעלים את המלצתנו למניית פרוטרום למחיר 200 ₪ (ביחס למחיר קודם של 190) בהמלצת קנייה. 
להערכתנו פרוטרום הינה חברה מצויינת, אשר מפתיעה אותנו כל פעם מחדש לטובה, עם רכישות איכותיות במכפילים נוחים. אנו סבורים כי הרכישות של החברה והצמיחה האורגנית ימשיכו לתמוך בצמיחה מואצת ושיפור ברווחיות בזכות סינרגיות הנובעות מ-CROSS-SELLING והתייעלות תפעולית.

מיכל אלשיך, אנליסטית בכירה אקסלנס נשואה

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x