אופנהיימר >> חברת טאואר סמיקונדקטור מחיר מניה מומלץ עד 20$

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/12/2015

 
אנו מתחילים לסקר את חברת טאואר סמיקונדקטור (TSEM) בהמלצת Outperform עם מחיר יעד של 20$. חברת טאואר היא חברת ייצור שבבים (foundry) המתמחה בתחומי ה-RF, HPA (שבבים אנלוגיים מתקדמים), ניהול הספק, הדמיה ועוד, תחומים בעלי ערך מוסף גבוה. טאואר הגדילה את היקף הייצור באמצעות רכישת מפעלי ייצור (פאבים) נוספים, ובכך השיגה צמיחה מרשימה תוך ניהול מוקפד של הוצאות והורדת נטל החוב. בנובמבר 2013 חתמה טאואר על הסכם שיתוף פעולה עם Panasonic  היפאנית, על רכישת שליטה במיזם TPSCo (הכולל שלושה מפעלים), ולאחרונה רכשה מפעל ייצור נוסף מחברת השבבים Maxim. רכישות אלה הגדילו את כושר הייצור של טאואר וגרמו לזינוק בהכנסות החברה, מכ-600 מיליון דולר ב-2013 ללמעלה ממיליארד דולר כעת. אנו צופים המשך צמיחה בפעילות טאואר ורואים בה סיפור צמיחה ייחודי בשוק השבבים. 
  • המיזם TPSCo עם פנסוניק הגדיל את הכנסות טאואר בכ-650-700 מיליון דולר בשנה, כאשר כמחצית מתוכם הן הכנסות יציבות מפנסוניק עצמה. ההכנסות מלקוחות נוספים צפויות לגדול מרמה של כ-10 מיליון דולר ברבעון השלישי 2015 לרמה רבעונית של כ-25 מיליון דולר בסוף 2016 ולכ-50 מיליון דולר בסוף 2017.

  • רכישת מפעל הייצור של Maxim בארה"ב, שצפויה להסגר בתחילת 2016, עשויה לתרום כ-100 מיליון דולר נוספים לשורת ההכנסות של טאואר, עם תרומה לרווח הנקי של 0.10$ ב-2016 ושל 0.30$ ב-2017. בנוסף, הכנסות מלקוחות צד שלישי צפויות להערכתנו לגדול בהדרגה ולהוביל לשיפור בשיעור הרווח הגולמי לכ-50%. 

  • טאואר השיגה שיפור ניכר בשיעור הרווח הגולמי במהלך 2015, עם עליה של כ-400 נ"ב לרמה של כ-40%, בזכות עליה בקיבולת הייצור. אנו צופים כי החברה תגיע לשיעור רווח גולמי של כ-50% בזכות הגדלת קיבולת הייצור במפעלים שנרכשו לאחרונה, ובכך מעריכים כי החברה תציג רווח למנייה על בסיס GAAP של 1.40$ ב-2016 ושל 2.00$ ב-2017.

  • מניית TSEM  נסחרת במכפיל רווח נמוך של 7.5 לתחזית הרווח GAAP ל-2017, דיסקאונט ניכר למכפיל הממוצע בענף (כ-11). אנו צופים עליה ברמות המכפילים של טאואר בהתאם לשיפור בשיעורי הרווחיות של החברה, לצד הגדלת החשיפה לציבור המשקיעים. מסיבות אלו, אנחנו מדרגים את מניית TSEM ב-Outperform עם מחיר יעד של 20$. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x