בשבוע הבא: ועדת הכלכלה תמשיך לדון ברפורמות בשוק הרכב ובשוק האשראי

הועדה גם תעקוב אחרי ההתקדמות בהקדמת תאגיד השידור הציבורי החדש

 

 
איתן כבל ראש הוועדהאיתן כבל ראש הוועדה
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/12/2015

הוועדה תעסוק גם בהצעה לחייב את החברות להודיע לצרכנים על מועד סיום עסקה לתקופה קצובה גם במסרון, ותדון בבקשה לדחות את יישום החוק המחייב מסירת מידע על נקודות תעבורה בטופס חידוש רישיון נהיגה

יום שני, ט' בטבת תשע"ה, 21 בדצמבר 2015

בשעה 09:30 – הודעה תכין לקריאה ראשונה את ההצעה של ח"כ מירב בן ארי, וחברי כנסת נוספים, לתקן את חוק הגנת הצרכן ולחייב בעלי עסקים לשלוח לצרכן מסרון (SMS) שבועיים לפני סיום המועד של עסקה לתקופה קצובה. לפי החוק כיום, העוסק חייב לעדכן את הצרכן על מועד סיום העסקה בהודעה בחשבונית או בהודעת התשלום הנשלחת אליו, החל משלושה חודשים לפני מועד הסיום. כעת, כאמור, מבקשים חברי הכנסת להוסיף חובה על העוסק לשלוח את ההודעה במסרון.

בשעה 11:00 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית לרישוי שירותים לרכב, שנועדה לקדם את התחרות בענף ולהוזיל את מחירי המכוניות החדשות והחלפים. 

יום שלישי, י' בטבת תשע"ה, 22 בדצמבר 2015

בשעה 09:30 – הוועדה תדון בבקשת משרד התחבורה לתקן את פקודת התעבורה כך שהחובה לציין בטופס חידוש רישיון נהיגה את מספר נקודות התעבורה שנרשמו לחובת בעל הרישיון תידחה ל-31 בדצמבר 2016. בכנסת הקודמת אישרה הוועדה את הצעתו של ח"כ לשעבר אמנון כהן למסור את המידע על נקודות החובה לנהגים במספר דרכים, בהן גם בהודעה בטופס חידוש רישיון הנהיגה. החובה נכנסה לתוקף ב-1 בפברואר השנה, אולם מדברי ההסבר להצעה הנוכחית של משרד התחבורה עולה כי "כמה חודשים לאחר כניסתו לתוקף של התיקון התברר כי החישוב שמבוצע ברשות הרישוי לעניין מספרן הכולל של הנקודות התקפות שנרשמו לחובת הנהג אינו מבוצע בדרך הנכונה, וכתוצאה מכך הנתון שמצוין בטופסי חידוש הנהיגה אינו משקף נכונה את מספר הנקודות התקפות". עוד מתברר כי ב-19 בנובמבר הפסיקה רשות הרישוי את רישום הנקודות בטופס חידוש הרישיון, וכעת מבקשת הממשלה לאשר תיקון לחוק שידחה את יישום החוק מה-19 בנובמבר 2015 עד 31 בדצמבר 2016, "מתוך הנחה שעד אז יושלמו ההתאמות הנדרשות במערכות המידע שברשות הרישוי".

בשעה 11:00 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק נתוני אשראי, שנועדה להגביר את התחרות בשוק האשראי בעיקר למשקי הבית ולעסקים קטנים. בדיון הקודם בהצעה הבהיר היו"ר כבל כי בכוונת הוועדה לעשות הכל כדי שיעזור גם למעמד הביניים הנמוך ליהנות מאשראי זמין, תחרותי וזול.

יום רביעי, י"א בטבת תשע"ה, 23 בדצמבר 2015
בשעה 09:30 – הוועדה תקיים דיון מעקב אחר התקדמות הליכי הקמת תאגיד השידור הציבורי הישראלי החדש, שאמור להחליף את רשות השידור שנמצאת בהליכי פירוק. כזכור, לאחרונה קיימה הוועדה דיון מיוחד שעסק בארכיון רשות השידור, ובו עלה חשש שבמשרד האוצר מערימים קשיים על הקמת התאגיד החדש. כבר אז הבהיר היו"ר כבל כי בכוונתו לכנס את כל הגורמים הנוגעים בדבר, כעת תמשיך הוועדה במעקב אחר הנושא

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x