פאנדר לפני כולם >> כ-900 מיליון ₪ נוספים נפדו השבוע מהקרנות המנוהלות

הקרנות המחקות רושמות השבוע פדיונות של כ-135 מיליון ₪, בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (60 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדד אג"ח כללי (40 מיליון ₪).

 

 
 

מיקי סבטליץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/12/2015

נמשכים הפדיונות גם בקרנות הכספיות (190 מיליון ₪), אם כי בקצב מתון יותר לעומת השבוע הקודם.

הקרנות המחקות רושמות השבוע פדיונות של כ-135 מיליון ₪, בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (60 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדד אג"ח כללי (40 מיליון ₪).

שבוע המסחר במניות התנהל במגמה שלילית. הצלילה במחיר חבית הנפט המשיכה להעיב על מדדי המניות והעלתה את מפלס העצבנות של המשקיעים בעודם ממתינים להודעת הריבית של ה-FED, שבסופו של דבר עלתה בפעם הראשונה ב-9 השנים האחרונות. מדדי המניות המובילים סיימו את שבוע המסחר במגמה שלילית. זאת, בהמשך למימושים קלים שנרשמו במדדי האג"ח הקונצרני והממשלתי. בעקבות המשך הירידות, קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות זינק השבוע ביותר מכפליים לעומת השבוע הקודם והסתכם בכ-1.04 מיליארד ₪, בהובלת קרנות אג"ח מדינה וקרנות אג"ח כללי. מתחילת החודש, תעשיית קרנות הנאמנות רושמת פדיונות של כ-2.1 מיליארד ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-0.6 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות, כ-1.3 מיליארד ₪ בקרנות המנוהלות ולפדיונות של כ-210 מיליון ₪ בקרנות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש. 
  • ירידות במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו מימושים של עד כ-0.9%. בהמשך לכך, מדד ת"א 75 התממש השבוע ב-0.4%. הקרנות המנייתיות1 רשמו השבוע פדיונות שהסתכמו בכ-30 מיליון ₪, אם כי מתחילת החודש הקרנות המנייתיות1 עדיין מצויות בצד הגיוסים הנאמדים בכ-70 מיליון ₪.

  • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', המשיכו גם השבוע במגמת הפדיונות (340 מיליון ₪). זינוק חד בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש קרנות אג"ח כללי  עברו לצד השלילי עם פדיונות של כ-290 מיליון ₪.

  • אגרות החוב הממשלתיות במגמה מעורבת: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע ירידה קלה בהובלת מדד ממשלתי צמוד לטווח בינוני שירד השבוע ב-0.6%. בעקבות זאת, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה רשם השבוע עלייה של כ-20% לעומת השבוע הקודם ונאמד בכ-520 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להוביל את טבלת הפדיונות עם 1.16 מיליארד ₪.

  • אגרות החוב הקונצרניות מסכמות שבוע של ירידות קלות: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד 0.2%, כאשר מדד קונצרני כללי ירד ב-0.1%. לעומתם, מדד תל-בונד שקלי טיפס השבוע ב-0.4% ונהנה ממדד מחירים שלילי שהיה גבוה מן הצפוי (0.4%-). בעקבות האווירה השלילית בשוק, קרנות אג"ח קונצרני רשמו השבוע פדיונות של כ-40 מיליון ₪ - פדיון שבועי ראשון מאז ספטמבר השנה. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות להוביל את טבלת קטגוריות הקרנות המגייסות עם כ-130 מיליון ₪.

  • מגמה שלילית באפיק השקלי – המשך פדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו השבוע בכ-190 מיליון ₪ - ירידה קלה בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם. כמו כן, הקרנות השקליות מסכמות את השבוע עם פדיונות של כ-35 מיליון ₪.

  • קרנות אג"ח חו"ל שומרות על קצב פדיונות אחיד מהשבוע הקודם ורושמות פדיון של כ-80 מיליון ₪ נוספים, המסתכמים לכ-190 מיליון ₪ מתחילת החודש.

  • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-17.12.15 כ-230.9 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-203.5 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-27.4 מיליארד ₪.

סיכום חודשי 

גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות

אפיק

סיכום שבועי גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪)

סיכום חודשי גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪)

קרנות מנייתיות[1]

-25

73

קרנות כספיות

-186

-594

קרנות אג"ח שקליות

-35

-36

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

-516

-1,161

קרנות אג"ח חברות והמרה

-42

130

קרנות אג"ח כללי

-336

-291

קרנות אג"ח חו"ל

-79

-188

שונות[2]

-8

-25

סה"כ

-1,227

-2,092

סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

-1,040

-1,498[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות

[2] כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפותואסטרטגיות, מעורבות  מט"ח ולתושביחוץ בלבד


מיקי סבטליץ,מנהל קשרי יועצים מיטב דש 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x