סקירת מאקרו >> העלאת הריבית תרמה לשוק המניות גם באירופה

סקירת מאקרו של לאומי שוקי הון

 

 
 

חנוך פרנקוביץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/12/2015


עיקרי ההמלצות

 • העלאת ריבית שבוצעה השבוע ע"י הפד בארה"ב, מהווה ציון דרך במעבר איטי והדרגתי לסביבת ריביות עולה. העלאת הריבית הייתה מתומחרת בשוק, ואף תרמה בטווח המיידי לירידה במפלס אי הוודאות. במבט לטווח ארוך, צפויה רגישות של שערי חליפין ומחירי נכסים בשוק ההון לשינויים בריביות, לאחר תקופה ארוכה בה מדיניות מוניטארית מרחיבה תרמה לעליות חדות בשווקים. 

 • רמת המחירים באפיקי האג"ח גבוהה מאוד, והתשואות לאורך העקומים המרכזיים בחו"ל ובישראל צפויות לעלות בהדרגה בטווח הזמן הבינוני, כתלות במידת השיפור הכלכלי בעולם. מומלץ לשמור על מח"מ תיק בינוני-קצר. 

 • קצב האינפלציה צפוי לעלות מעט במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016, הן בעולם והן בישראל. כפועל יוצא, תתכן עלייה באינפלציה הצפויה כפי שהיא נגזרת משוק ההון לטווחים השונים. אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין האפיק השקלי ובין האפיק הצמוד.

 • מומלצת חשיפה מנייתית קרובה לממוצע הרב שנתי בתיק ההשקעות. תמחור שוקי המניות בעולם סביר בהנתן קצב צמיחה חיובי אך נמוך, וסביבת נזילות גבוהה התומכת באחזקת נכסי סיכון. גורמי הסיכון בשוק- סימני שאלה לגבי קצב הצמיחה בסין, האטה בפעילות התעשייתית ובהיקף הסחר העולמי, ושינויים במדיניות המוניטארית - נותרו בעינם. 

 • אפיק האג"ח הקונצרני בדירוגי השקעה בארה"ב מספק תמורה עדיפה ביחס לסיכון, בהשוואה לאגרות חוב מקבילות בישראל, ומומלצת הטיה בתיקים לטובת אפיק זה. בנוסף, התשואה בקבוצת ה-High Yield (דירוגים הנמוכים מדירוג השקעה) בארה"ב, גבוהה בהשוואה היסטורית. מומלצת חשיפה לאגרות קצרות באפיק זה, בהיקף מצומצם מתיק ההשקעות, כפוזיציה בסיכון גבוה. 

 • לאפיק המזומן ותחליפיו, המהווה "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, חשיבות גבוהה בשמירה על רמת סיכון סבירה בתיק. מומלצת חשיפה משמעותית לאפיק זה, כרכיב מאזן לחשיפות בתיק שהינן ברמת סיכון גבוהה. 
שוק אגרות החוב 
 • הבנק המרכזי בארה"ב העלה השבוע את הריבית המוניטארית ב- 0.25%, לאחר כ- 7 שנים בה עמדה ברמה אפסית. במקביל, העביר הבנק מסרים מרגיעים לשווקים כי קצב עליית הריבית בשנים הקרובות צפוי להיות הדרגתי ומתון. מאחר והחלטת הריבית, ותוכן ההצהרה שלוותה לה, היו בהתאם להערכות המוקדמות של המשקיעים, נרשמו שינויים קלים בלבד במחירי אגרות החוב לאחר פרסום ההחלטה.   

 • תשואות אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב עלו במתינות בסיכום השבוע, בדגש על החלק הקצר והבינוני של העקום, דבר שהביא להשתטחות נוספת שלו. האינפלציה בארה"ב עלתה מעט, ועומדת כעת על קצב של 0.5% ב- 12 החודשים האחרונים. אינפלציית הליבה (ללא אנרגיה ומזון) עלתה ל- 2%. מנגד, בשוק נרשמה בשבועות האחרונים ירידה בציפיות האינפלציה הגלומות, בעיקר על רקע המשך הירידה במחירי הנפט.  

 • עוד בארה"ב, תשואות אגרות החוב הקונצרניות בדירוגי השקעה לטווח הבינוני המשיכו לעלות השבוע במתינות בדומה למגמה באפיק הממשלתי ותוך עלייה קלה במרווחים. אגרות חוב מתחת לדירוגי השקעה (High Yield) רשמו השבוע ירידות שערים נוספות, בין השאר על רקע המשך הירידה במחירי הנפט והמתכות לתעשייה, והיקלעותן של מספר קרנות גידור העוסקות בתחום זה לקשיים.  

   
 • בישראל, מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב- 0.4%, בעוד הציפיות היו לירידה מתונה יותר. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירדה גם היא ועומדת ברמה שלילית של מינוס 0.9%. במדד נובמבר בלטו לשלילה מחירי ההבראה והנופש, העגבניות והדלק. במקביל, נרשמה התמתנות נוספת במחירי השכירויות, שעלו בחודש נובמבר ב- 0.1% בלבד. סביבת האינפלציה צפויה להישאר נמוכה בחודשיים הקרובים ולהיות מושפעת בין השאר מהמשך הירידה במחירי הנפט בעולם כאמור ומהורדות מחירים של מוצרים בפיקוח ממשלתי הצפויות במספר ענפים בתחילת שנת 2016. 

 • באפיק הממשלתי המקומי נרשמה מגמה מעורבת. עליות מתונות נרשמו בעקום השקלי, בעיקר בחלקו הארוך, ומנגד, ירידות שערים מתונות נרשמו בעקום הצמוד, בדגש על החלק הקצר והבינוני. בציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון נרשמה ירידה קלה בעיקר לטווח הקצר והבינוני. באפיק הקונצרני נרשמו ירידות שערים במרבית מדדי התל בונד תוך יציבות במרווחים.
העלאת הריבית בארה"ב – היום שאחרי 

השבוע, לאחר חודשים ארוכים של ספקולציות בנוגע למועד העלאת הריבית בארה"ב, העלה כאמור הבנק המרכזי את הריבית בהתאם לציפיות. השיקולים העיקריים בבסיס ההחלטה היו המשך השיפור בשוק העבודה וההערכה כי האינפלציה תעלה בהדרגה בשנים הקרובות אל סביבה של כ-2%. זאת, בהשפעת הצפי לשיפור נוסף בשוק העבודה, והמשך עליות שכר בשנים הקרובות, וכן דעיכה הדרגתית של גורמים זמניים שמעיבים כיום על האינפלציה (מחירי האנרגיה ומחירי מוצרי הייבוא). במקביל, העביר הפד מסרים מרגיעים לשווקים, בדגש על קצב עליית הריבית שצפוי להיות הדרגתי ומתון. בתחזית התקופתית של הפד, הונמך במעט תוואי הריבית העתידי לשנים 2017 ו- 2018, כאשר הריבית הצפויה בסוף שנת 2016 עומדת על כ-1.4%. הערכה זו של בכירי הפד גוזרת קצב עליית ריבית של כמעט 0.25% ברבעון במהלך 2016. כמו כן הונמכה במעט תחזית האינפלציה לשנת 2016, בעוד תחזית הצמיחה הועלתה במעט לרמה של 2.4%.

תמחור העקום האמריקאי לאחר העלאת הריבית גוזר קצב העלאת ריבית מתון ביחס לתחזיות הפד לשנה הקרובה, ובהסתכלות לטווחים רחוקים יותר הפערים בין ציפיות השוק לתחזיות הפד אף גדלים. משמעות הדבר הינה שהשוק עודנו מעט פסימי בנוגע לקצב התאוששות הכלכלה האמריקאית ולקצב עליית הריבית.  

שוק המניות

 • העלאת הריבית בארה"ב תרמה לעליות בשוק המניות הגלובאלי. מדד המניות העולמי עלה במהלך שבוע המסחר ביותר מ- 2.0%. מדד ה- 500 S&P בארה"ב רשם עלייה שבועית של כ- 0.7% כאשר עיקר העליות התרחשו לאחר ההודעה על העלאת הריבית. 

 • באירופה , נרשמה מגמה שלילית מתונה במרבית ימי המסחר השבוע. עם זאת, המגמה התהפכה ביום ה', בעקבות העלאת הריבית בארה"ב, ומרבית המדדים המובילים רשמו עליות שבועיות של 1.0%-2.5%. מדד ה- 50 STOXX עלה בסיכום השבוע בכ- 1.5%, כאשר ביום ה' לבדו זינק המדד בכ- 2.2%.

 • מדד ה- VIX בארה"ב ירד ביותר מ- 20% מרמת השיא של השבוע שעבר ומדד ה- VIX האירופי, המודד את סטיות התקן הגלומות באופציות על מדד ה- 50 STOXX, ירד בכ- 30%. צניחת מדדי התנודתיות העידה על הירידה במפלס אי הוודאות בקרב המשקיעים.

 • מדד המניות של השווקים המתעוררים בלט לחיוב השבוע והוסיף כ- 2.3% לערכו. עליות שערים בלטו בשווקים בסין, בטייואן ובדרום קוריאה בשל ההערכות כי השיפור הכלכלי בארה"ב יתמוך בייצוא ממדינות אלו.

 • שוק המניות בישראל בלט לשלילה ומרבית המדדים המובילים חתמו את השבוע בירידות שערים. מדד ת"א נפט וגז ירד השבוע בכ- 2.0% והשלים ירידה של קרוב ל- 10% מתחילת החודש. זאת, על אף שביום ה' אושר מתווה הגז ועליות נרשמו במדד, ובעקבות הירידה החדה במחיר הנפט והפסקת המו"מ בנושא הגז מול מצרים. סקטור הבנקים בלט השבוע לשלילה ומדד ת"א בנקים ירד בכ- 0.9% בהשפעת פרסום מסקנות ועדת שטרום. סקטור הנדל"ן נסחר במגמה שלילית על רקע הצפי לעליית הריבית בארה"ב, אך הושפע גם מהמשך ירידות שערים בחברות הקניונים, וביצועי חסר בחברות החשופות לשוק הנדל"ן במזרח אירופה .

 • ביום שלישי עודכנו הרכבי המדדים בבורסה בתל אביב. מדד המעו"ף הורחב ל-26 מניות ומשקל ענף הפרמצבטיקה (כולל ביומד) במדד עלה ל- 31%. השחיקה במחירי מניות הביומד במשך השנה הביאה ליציאתן של כמה מהן ממדד ת"א 75, בנוסף ליציאת מספר מניות של חברות החזקה. מנגד, נכנסו למדד חברות מענפי הנדל"ן והתעשייה.

העלאת הריבית לא צפויה להעיב על שוק המניות

בחודשים האחרונים, טרם העלאת הריבית בארה"ב, חזרו והדגישו מקבלי ההחלטות המרכזיים ב- FED כי העלאת הריבית תתבצע בתוואי מתון מאד. בנאום שנשאה יו"ר הבנק המרכזי בארה"ב לאחר החלטת הריבית חזרה גב' יילן על המסר כי הריבית תועלה באיטיות ואף הכריזה כי הבנק בחר לבצע העלאה מדודה כעת בכדי להימנע מהעלאה חדה בעתיד. עפ"י הערכות בכירי הפד, צפויה כאמור הריבית המוניטארית בארה"ב לעמוד בסוף 2016 על כ- 1.4%. מדובר על ריבית מוניטארית נמוכה מאד בהשוואה היסטורית, ולכן הריבית הקצרה אינה צפויה למתן את הפעילות הכלכלית בארה"ב.

יתר על כן, העלאת הריבית משדרת בטחון בעוצמת הכלכלה, ובהמשך התהליכים החיוביים בארה"ב, כאמור. גם סימני השאלה המרובים לגבי תזמון העלאת הריבית באו סוף סוף אל סופם, מה שמקטין את אי הוודאות שהייתה לגבי המדיניות המוניטארית.

אנו מעריכים כי הדגש הרב הניתן לכך שתוואי העלאות הריבית יהיה איטי ומתון בהמשך השנה יביא לכך ששוקי המניות אינם צפויים להגיב בעוצמה להעלאת הריבית כשלעצמה. אנו נותרים בהמלצתינו על השקעה של כ- 50% מהחשיפה המנייתית לחו"ל בתיק ההשקעות - בארה"ב. 

מטבעות 

 • הדולר התחזק בסיכום השבוע מול כל המטבעות העיקריים. זאת על רקע העלאת הריבית בארה"ב. האינדקס הדולרי DXY עלה ב-0.9% מול סל המטבעות. 

 • פיחות חד נרשם במטבעות של מדינות המייצאות סחורות ונפט על רקע ירידה במחירן. הדולר הקנדי נחלש ב-1.5% מול הדולר. בריאל הברזילאי ובדולר האוסטרלי חל פיחות של 1.9% ו-1.3% מול הדולר, בהתאמה. הקרונה הנורבגית, המושפעת אף היא ממחיר הנפט, הגיעה השבוע לשפל של 13 שנים מול הדולר. 

 • השקל נחלש בכ-0.7% מול הדולר, בהתאם למגמה בעולם. השבוע פורסם כי מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר ב- 0.4%, בעוד ממוצע הערכות החזאים הצביע על ירידה מתונה יותר של 0.2%. פער הריביות בין ריבית בנק ישראל ובין ריבית הפד, יביא להערכתנו לעלייה בתנודתיות בשער החליפין של השקל. 

סחורות

 • מדד הסחורות העולמי ירד ב-3.7%. בעיקר בשל ירידות שערים חדות (5.6%) בסקטור האנרגיה. מחיר חבית נפט מסוג WTI ירד בכ-4.2% ונסחר ב- 35.2$ לחבית, המחיר הנמוך מזה 7 שנים. סוכנות האנרגיה בארה"ב צופה שעודף ההיצע יתגבר בשנת 2016, על רקע ההאטה בביקוש וחוסר הנכונות של אופ"ק להפחית בתפוקת הנפט, אשר נמצאת ברמות שיא. 

 • בסקטור המתכות היקרות, מחירי הזהב והכסף ירדו בתחילת השבוע ב-1.4% על רקע הצפי להעלאת הריבית, אולם לאחר ההכרזה, רשמו עליות שערים, כך שבסיכום שבועי ירדו הזהב והכסף ב-0.6% ו-0.3%. עליות שערים של 3.1% ו-1% נרשמו במחירי הפלדיום והפלטינה בהתאמה. הסיבה העיקרית הייתה פרסום דוח יצרני כלי רכב, אשר הצביע על עליה של 14% במכירות באירופה ו-20% בסין, בחודש נובמבר. הפלדיום והפלטינה משמשים כמרכיב מרכזי המפחית פליטה רעילה לסביבה (ממיר קטליטי). 

 • למרות התמחור הזול, אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מזערית בלבד לסחורות בתיקי ההשקעות. זאת, כיוון שהתאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות אינה צפויה בטווח המיידי. הערכה זו מבוססת על כך שקצב הצמיחה העולמי צפוי להמשיך להיות מתון יחסית, ושהצמיחה העולמית תמשיך להיות ממוקדת בענפי השירותים והטכנולוגיה העילית, ולא בענפי התעשייה הכבדה.
חנוך פרנקוביץ',ענף מחקר  לאומי שוק ההון


מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע.
 
 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x